אירועים וכנסים 

 

עם פתיחת שנת הלימודים תשע''ב, החלטנו, באקדמית, להתחיל במסורת חדשה: הקמת מתחם בסימן ירוק במסגרת הפנינג פתיחת הלימודים המתקיים בשבוע הלימודים הראשון. מטרת המתחם היתה לחשוף את באי הקמפוס למגוון נושאים הנוגעים באיכות הסביבה באמצעות דרכים שונות ולעודד ארגונים ועסקים סביבתיים להשתתף ולהיחשף לקהל חדש. במסגרת ימים אלו, נערכו מפגשי הסברה, הועלו מיצגים והקתיימו פעילויות שונות עבור קהל הסטודנטים.

במסגרת הפעילויות ובמטרה ליצור שיח בנושא איכות הסביבה ושימוש מושכל במשאבים, הוצב בקמפוס מתקן דיווש (בסגנון אופניים) להפקת חשמל. באמצעות החשמל שייצרו הסטודנטים הפעלנו דוכן שייקים מפירות אורגניים, כל המדוושים קיבלו שייק חינם בסיום הדיווש.