מבט אל העתיד 

 

המעגל אקדמי

  • - הרחבת היצע הקורסים הסביבתיים ושילוב נושא איכות הסביבה בקורסים קיימים.
  • - יצירת השתלמויות לסגל האקדמי במכללה בנושא הסביבתי.

 

המעגל היישומי - התפעולי

  • - המשך צמצום השימוש במשאבים (מים, חשמל, נייר וקרטון).
  •  

המעגל הקהילתי

  • - הרחבת היקפי הפעילות מול קהילת יפו ודרום ת"א.
  • - בחינת אפשרות להקמת גינה קהילתית שתהווה מפגש חברתי בין הסטודנטים, המרצים והקהילה.
  • - הגדלת תכנית מלגות ירוקות.

 

מעגל העלאת מודעות והסברה

  • -  הכנסת תכנים ירוקים לדיוורי הסטודנטים והסגל. 
  • - הפקת סרטון קמפוס ירוק.
  • - ארגון סיורים העוסקים בנושאים ירוקים לסטודנטים ולסגל.
  • - הפקת כנסים וימי עיון בנושאים סביבתיים.
  • - הפנינג ירוק.
  • - הוצאת דו"ח אחריות סביבתית.