קורסים ירוקים 

כמוסד להשכלה גבוהה אנו רואים עצמנו כמכשירי דור העתיד בחברה הישראלית. אנו מאמינים שעלינו להקנות כלים אשר יאפשרו חשיבה ביקורתית והתנהגות אחראית כלפי החברה והסביבה. לכן אנו רואים חשיבות בהקניית חינוך סביבתי.

החינוך הסביבתי מאפשר היכרות מעמיקה עם הסביבה הפיסית והאנושית – חברתית, מפתח אכפתיות, כנושא בינתחומי, הוא מאפשר לימודים בגישה הוליסטית.

 

רשימת הקורסים ירוקים

        קורסים בכלכלה וניהול

ü שיווק ירוק

ü אחריות סביבתית של עסקים

ü כלכלת משאבי טבע וסביבה

ü אחריות סביבתית של עסקים

ü אתיקה ואחריות תאגידית

ü אחריות תאגידית - קיימות בעסקים

ü כלכלה בת קיימא 

üסמינר יזמות ירוקה


 

קורסים במדעי מחשב

ü ממשקים מוחשיים – כולל היבטים סביבתיים.

 

 

    

קורס רב תחומי לכלל הסטודנטים

ü מבוא לקיימות