שימוש מושכל במשאבים 

שימוש מושכל במשאבים הינו דרך יעילה ונכונה להתנהלות כלכלית. היגיון כלכלי הינו היבט מרכזי בפיתוח תהליכים ברי קיימא – אחרת אלו לא יוכלו להתקיים. במסגרת תהליך ההסמכה לקבלת תקן קמפוס ירוק, נאספו הנתונים הבאים אודות צריכת המשאבים באקדמית, על- פי הם בחרנו את דרך ההתנהלות במישורים הבאים: