מגוון פרוייקטי תכנות 

בהנחיית פרופ' בוריס אפשטיין