פרויקטים בסדנת פיתוח תכנות תקשורת בתעשיה 

בהנחיית ד"ר בוריס לוין