פרויקטים בסדנת בינה עסקית 

בהנחיית פרופ' בוריס אפשטיין