AndroidRC – Android Remote Control 


מספר פרויקט: 130107

שמות הסטודנטים המציגים:

ניר דרור

ניר שרון

 

שם הפרויקט: AndroidRC – Android Remote Control

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט: 

AndroidRC הוא מוצר המאפשר שליטה ובקרה מרחוק על מכשירים מבוססי מערכת הפעלה Android. המוצר מורכב משתי אפליקציות: אפליקציית Native Android  הרצה על המכשיר הנשלט ומבצעת את פקודות השליטה והבקרה, ואפליקציית אינטרנט המציגה חיווי בזמן אמת ומכל מקום של תכנים מהמכשיר הנשלט למשתמש בדפדפן. שליחת הפקודות למכשיר משרת האפליקציה מתבצע על ידי שימוש ב Google Cloud Messaging.
הפעולות אותן ניתן לבצע בעזרת האפליקציה הן: איכון המכשיר על ידי שימוש ב
GPS, צילום תמונה ווידאו מרחוק, הצגת יומן השיחות והיסטוריית ההודעות האחרונה ועוד.

 

השימוש במוצר הוא ככלי גישה ריכוזי לנתונים מכל מכשירי האנדרואיד השונים שבבעלותו של המשתמש. ניתן להשתמש בו לצרכי ניהול וצפייה בתוכן ממכשירים נשלטים וכן לטובת בקרת תכנים ומידע במכשירים.

 

AndroidRC מאפשר פתרונות שליטה וגישה למכשיר הנשלט בצורה אינטואיטיבית וקלה מכל מקום ובכל זמן ומיועד לכל קהל יעד.