Clubsy 


מספר פרויקט: 130108


שמות הסטודנטים המציגים:
סטס משקוביץ
ולדיסלב מנייב

שם הפרויקט: Clubsy

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט:

Clubsy היא אפליקציה ידידותית לחיפוש מועדונים/דאנס בארים על בסיס המיקום הנוכחי. ניתן לקבל רשימה של מועדונים/דאנס בארים בארץ על בסיס מקום נוכחי ורדיוס מבוקש ולהציגם על מפת Google Maps. המשתמש יכול לדווח על מה שמתרחש במועדון/דאנס באר ולקבל דיווחים "חמים" ממשתמשים אחרים הכוללים בין היתר סוג מוזיקה, מחיר כניסה, גילאי כניסה. בנוסף למשתמש יש אפשרות לכתוב תגובות למועדון, לדרג מועדון ולעלות תמונות.