Easy parking 


מספר פרויקט: 130115

 

שם הסטודנטית המציגה:
רותם הבר

 

שם הפרויקט: Easy parking

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט: 

אפליקציה מבוססת אנדרואיד לאיתור חניונים הסמוכים ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב.

פיצ'רים עיקריים:

1.חיפוש חניון הסמוך ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב, לפני היציאה לדרך, ע"י הכנסת כתובת היעד – האפליקציה מחזירה רשימה של חניונים שנמצאים ברדיוס של היעד שהוכנס.

2. צפייה במיקומם של כלל החניונים באזור הסמוך ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב, על גבי מפה.

3. מסירת מידע ספציפי למשתמש ביחס להנחות במחיר החנייה בחניונים הסמוכים ליעד אליו הוא מבקש להגיע בתל אביב על פי סוגו – תושב העיר / מחזיק כרטיס אשראי מסוים בעל הנחות וכדומה.

4. מסירת מידע על מספר המקומות הפנויים שנותרו בחניון תוך עדכונו של המידע אוטומטית ועיתית, באופן שככל שבמהלך הניווט אל היעד ייגמרו המקומות הפנויים, האפליקציה תביא את הדבר לידי המשתמש ותמליץ לו על חניונים חלופיים שבהם ישנם מקומות חנייה פנויים.

החידושים באפליקציה:

חישוב אוטומטי של הנחה על מחירון על פי נתוני המשתמש, ניווט לחניון הנבחר,

שינוי מסלול הניווט במידה ונגמרו המקומות הפנויים בחניון שנבחר.