Friendly Park 

 


 מספר פרויקט: 130101

שמות הסטודנטים המציגים:

מתן גבסו

דורון סולימני

עדי אברון

 

שם הפרויקט: Friendly Park

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט: 

Friendly Park היא אפליקציית מובייל אשר עוזרת לסטודנטים ודיירי סביבת אוניברסיטת תל אביב למצוא חנייה בסביבת האוניברסיטה. זו אפליקציה חברתית אשר בה המשתמשים מודיעים על פינוי ותפיסת חניה ועל כך מקבל ניקוד המשתמש שפינה את החניה. משתמשים עם יותר ניקוד יקבלו דיווחים על חניה פנויה מהר יותר מאחרים. תהליך זה יוצר תחרותיות וגם שיתוף פעולה בין המשתמשים, דבר שתורם לייעול התהליך הלא פשוט של מציאת חניה.

האפליקציה תומכת בניווט למקום חניה שפונה ע"י משתמשים אחרים וכן נעזרת בשערוך זמנים בכדי להעריך האם חניה עדיין פנויה. האפליקציה משתמשת במנגנון חכם של התראות על הגבלות חניה בהתאם לזמן הנוכחי וסוגי ההגבלות השונים וע"י כך המשתמש יכול לדעת האם מותר או אסור לו לחנות במקום שבחר ברגע נתון, דבר המונע מהמשתמש ניווט מיותר למיקום מרוחק ממנו.