IAAN – Service Managing 


מספר פרויקט: 130114

 

שמות הסטודנטים המציגים:

עדי נוימן.

אריאל דינר.

איליה טנקלביץ'.

נמרוד פרידלין.

 

שם הפרויקט: IAAN – Service Managing

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט: 

IAAN היא מערכת חכמה לניהול טכנאים בבתי הלקוחות.

המערכת מורכבת משלושה חלקים עיקריים:

-          שרת Backend- שרת שאחראי על הרצת אלגוריתם חכם ליצירת מסלולים אופטימאליים לטיפול בתקלות ושיוך מסלול לכל טכנאי. בנוסף השרת אחראי על שליחת הודעתSMS  ללקוח ערב לפני ביקור הטכנאי בבית הלקוח וכן שליחת הודעה כאשר הטכנאי בדרכו אל הלקוח.

-          אפליקציית WEB- אפליקציה זו מיועדת לנציגי שירות הלקוחות, שיכולים לפתוח פניות חדשות ולערוך פניות קיימות, ולמנהלי הטכנאים שיכולים לראות את מיקום הטכנאים בזמן אמת ולבצע שינוי ידני של מסלולי הטכנאים שמנוהלים על ידם.

-          אפליקציית Mobile- אפליקציה ייעודית לטלפונים החכמים של הטכנאים שבאמצעותה הם יכולים לראות את סדר היום- מסלול הטיפול בתקלות כפי שחושב עבורם בשרת ה- Backend, דיווח למערכת על הגעה לבית הלקוח ובסיום טיפול בתקלה דיווח על סטאטוס הטיפול ויציאה ללקוח הבא.