פרויקטים בסדנת צה"ל  

בהנחיית פרופסור שמואל טישברוביץ