פרויקט בסדנת יצירת מוצר תכנה 

בהנחיית מר אמיר קירש