interexts  


מספר פרויקט: 140102

 

שמות הסטודנטים המציגים:
נטלי אלזרע
אלכסנדרה פוליאקוב
הילה קוקר
צליל גולדברג

 

 

 שם הפרוייקט:  interexts

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנה: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט:


אתר Interexts מהווה פלטפורמה חברתית שמטרתה לקשר בין אנשים בעלי תחומי עניין קרובים באמצעות אירועים משותפים. האתר מנהל ומציג מידע על אירועים בתחומים שונים, ומאפשר לכל חבר באתר להיחשף, להכיר ולהשתתף באירועים על פי העדפותיו. מנוע החיפוש שיצרנו מאפשר איתור אירועים לפי מיקום, נושא ומאפיינים של קהל היעד. מידע סטטיסטי על קהל היעד הצפוי בכל אירוע נאסף, מוצג ונתמך על ידי מנגנון החיפוש של האתר, כך שחברי האתר יכולים להתמקד באירועים מתאימים יותר גם מבחינת החתך החברתי (גיל, תחביבים וכדומה) של המשתתפים הצפויים באירוע.
הפרויקט פותח באמצעות ASP.NET MVC5 תוך שימוש ב-Entity Framework לגישה לבסיס נתונים SQL Server. כמו כן נעשה שימוש בטכנולוגיות Ajax, jQuery, JavaScript, CSS3, HTML5 וכן בספריית bootstrap של Twitter. האתר מותאם לכל הדפדפנים, מכשירי סלולר וטאבלטים.