פרויקטים בסדנת פיתוח אפליקציות 

בהנחיית ד"ר טל הסנר