פרויקטים בסדנת רשתות עצביות ובינה מלאכותית 

בהנחיית פרופ' גדעון דרור