פרויקטים בסדנת יזמות בפיתוח מוצרי תכנה 

בהנחיית מר דרור מרגלית