פרויקטים בסדנת פיתוח בטכנולוגיות דוט-נט 

בהנחיית מר גיא רונן