AR Drone 2.0 


 

מספר פרויקט: 140805

שמות הסטודנטים המציגים:

מרק זיטניק

איציק שחר

אור רון

 

שם הפרויקט: AR Drone 2.0

שם המנחה: ד"ר טל הסנר

שם הסדנה: פיתוח אפליקציות

 

תקציר הפרוייקט:
ה- AR Drone 2.0 הינו מסוק זעיר מסוג רב-להב (Quad Copter) מתוצרת חברת Parrot.

המסוק כולל מגוון חיישנים המקנים לו יציבות וכן אלגוריתם מתקדם לייצוב אוטומטי. על המסוק מותקנות 2 מצלמות, אופקית ואנכית, וכן משדר Wi-Fi המאפשר לתקשר עמו בפרוטוקול תקשורת UDP. תוכנת המסוק חושפת למתכנת API לשליטה ולגישה לאמצעי הצילום.

 

מטרת הפרויקט לפתח מערכת שתאפשר שליטה על המסוק באמצעות תנועות ראש ופנים בלבד, ללא מגע יד אדם. הפיתוח יאפשר למפעיל להניע את המסוק במרחב ולבצע צילום מבלי לוותר על צרכים חיוניים. לדוגמה, המפעיל יוכל להטיס את המסוק ובו זמנית לבצע פעולות שונות עם ידיו כגון: הקלדה על מקלדת ושימוש בעכבר, אחיזת ציוד, החזקת נשק (בשימוש צבאי ומשטרתי) וכדומה. המצלמה המותקנת על המסוק תשדר וידאו חי אל מכשיר טאבלט ותאפשר לגורם שלישי לצפות במתרחש ולפקח על הפעילות מרחוק.