Campus Car 


מספר פרויקט: 140305

שמות הסטודנטים המציגים:
שרון בירנבוים
יוני פרנק
מור כהן

שם הפרויקט: Campus Car

שם המנחה: ד"ר אילן קירש

שם הסדנה: טלפונים סלולאריים

 

תקציר הפרוייקט:
לאור השליטה הבלתי מעורערת של טלפונים חכמים בחיי היומיום של כמעט כל אדם ובפרט בחיי הסטודנטים, ובשילוב העובדה כי אחזקת רכב כרוכה בעלויות גבוהות לסטודנט הממוצע,  פותחה אפליקציית Campus Car אשר נועדה ליצור אפשרות לתחבורה שיתופית בין סטודנטים בקמפוס.
באמצעות האפליקציה, סטודנטים יכולים לפרסם ולחפש טרמפים חד פעמיים ו/או קבועים (Car Pooling) אל המכללה וממנה. האפליקציה משתמשת במנגנון חכם של חיפוש טרמפים בהתאם למערכת השעות של הסטודנט, ובהתאם לשינויים דינאמיים (ביטול הרצאה, הוספת שעות תגבור וכד') במערכת השעות הקבועה של הסטודנט.
יעדי הפרויקט בעיקרם הם: מציאות תחבורתית נוחה יותר בקרב הסטודנטים, סביבה ירוקה יותר, חיסכון כלכלי, חיסכון בזמנים, ומוצר דיגיטלי שיוצר קשרים חברתיים ולא בא על חשבונם.
צד ה-client נבנה בשפת JAVA בסביבת Eclipse בעזרת Android SDK. צד השרת נבנה בשפת #C, החיבור ל- DB נעשה באמצעות Entity Framework בתצורת DB  first, ושכבת התקשורת ע"י טכנולוגיית WCF. הdata- בין צד הלקוח לצד השרת עובר באמצעות אובייקטי Json ע"י פרוטוקול תקשורת שנקבע מראש.