ChefAni 


מספר פרויקט: 140108

שם הסטודנטים המציגים:
שניר אמסלם
גל דגני
ערן רבינר

שם הפרויקט: אתר מתכונים מונפשים -  ChefAni

שם המנחה: ד"ר אילן קירש

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט:

אם תמונה שווה אלף מילים, סרטון שווה אלף תמונות. ChefAni הוא אתר מתכונים ייחודי היוצר לכל מתכון באתר באופן אוטומטי סרטון המציג את הכנת המתכון על כל שלביו. הצגת מתכון כסרטון (בנוסף לטקסט) מעשירה את חוויית המשתמש ומצמצמת את הסיכוי לטעויות. הסרטונים ממחישים את שלבי ההכנה הדרושים באמצעות אנימציות ידידותיות למשתמש.

למיטב ידיעתנו אין כיום אתרים דומים המאפשרים הצגת סרטונים של מתכונים מבלי לדרוש מהמשתמש המוסיף את המתכון צילום של הכנת המתכון, פעולה הדורשת ידע והשקעה שאינם מתאימים לכל אחד. ב-ChefAni הזנת מתכון חדש היא פשוטה ביותר. המשתמש נדרש להגדיר את הרכיבים הנדרשים ושלבי ההכנה בצורה מובנית, ע"פ הנחיות פשוטות של האתר, וסרטון אנימציה מתאים עבור המתכון נוצר אוטומטית ע"י האתר.

הפרויקט משלב צד שרת וצד לקוח. השרת כתוב ב-Java ורץ על Google App Engine. המתכונים מאוחסנים בבסיס נתונים DataStore שהגישה אליו היא באמצעות JDO. הסרטונים נוצרים בשפת processing. התקשורת בין צד לקוח לצד שרת מתבצעת בטכנולוגיית Ajax. דפי האתר משלבים HTML, CSS, JavaScript ו-Applets.