Eazy Task 


מספר פרויקט: 140706

שמות הסטודנטים המציגים:
נטלי בכור
נינה גולדנברג

שם הפרויקט: Eazy Task

שם המנחה: ד"ר אלכס קומן

שם הסדנה: ניתוח מערכות

 

תקציר הפרויקט:
EazyTask הינה מערכת נוחה לניהול משימות עבור עובדי הארגון. המערכת מבוססת web ומותאמת לכלל היישומים הניידים, לכן EazyTask מאפשרת גישה נוחה מכל מקום. המערכת נועדה לשפר את ניהול המשימות בארגון על ידי ריכוז המשימות במקום נגיש ונוח וחילוק המשימות לפי מחלקות ואנשים.
EazyTask מאפשרת שיתוף מחלקתי/צוותי של כלל המשימות, מעקב אחר התקדמות הפרויקט והתפוקה התקופתית של המחלקה/צוות. כעת לעובדי הארגון יהיה את הידע על הנעשה במקום עבודתם, וכך ניתן לחלק את העבודה בצורה יעילה יותר ולשפר את הביצועים של הארגון.