Economics101 


מספר פרויקט: 140503

שמות הסטודנטים המציגים:
מיכאל לייב
אריאל וייזר

שם הפרויקט: Economics101

שם המנחה: אמיר קירש

שם הסדנה: יצירת מוצר תוכנה

 

תקציר הפרויקט:

משחק סימולציה כלכלית מרובה משתתפים מבוסס טכנולוגיית web אשר מטרתו צבירת כסף בשוק חופשי. במהלך המשחק השחקנים קונים, מייצרים ומוכרים מגוון מוצרים במספר ערים.
המשחק מאפשר לשחקן לבחור עיר התחלתית בה הוא מקבל מחסן שאליו הוא יכול לקנות מוצרים וכן סכום התחלתי שבאמצעותו הוא יכול לקנות אותם. לכל עיר במשחק יש מוצרים המאפיינים אותה וזמינים לרכישה ללא צורך בהובלה. בכל עיר קיימים מחסנים אשר ניתן לקנות או לשכור כאשר השחקן רוצה להתרחב, זאת מכיוון שלמחסן יש מגבלת קיבולת. כמו כן שחקן יכול להתרחב לערים אחרות אם יחפוץ בכך.
המוצרים הזמינים לקניה יכולים להימכר הלאה או לשמש כחומרי גלם למוצרים חדשים, כאשר תהליך הייצור מצריך רכישת מכונות מתאימות. השחקן יכול לקנות מוצרים משחקנים אחרים או מהמחשב, ולכל קנייה יחושב ויתווסף מחיר הובלה בהתאם.
מטרת המשחק היא לדמות שוק של חומרי גלם ומוצרים ולאפשר לשחקנים להתנסות בסימולציה של סביבה כלכלית אמיתית ולהיות אנשי עסקים המנהלים ייצור ומסחר.