Friendly Reviews 


מספר פרויקט: 141002

שמות הסטודנטים המציגים:
דניאל בטר
ליאור אסולין
דניאל כהן
שי גואטה
יוסי חסיד

שם הפרויקט: Friendly Reviews

שם המנחה: ד"ר בוריס לוין

שם הסדנה: פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

 

תקציר הפרויקט:

Friendly Reviews היא פלטפורמת חיפוש ודירוג המבוססת על המעגל החברתי של המשתמש. בעוד שאתרי דירוג אחרים מתבססים בדירוגם על תוצאה ממוצעת של כלל המשתמשים, ייחודה של Friendly Reviews, הוא בהתאמת תוצאות החיפוש עבור כל משתמש, באופן אישי, על סמך טעם המעגל החברתי הקרוב אליו.
Friendly Reviews מבססת את תוצאות החיפוש על בסיס אלגוריתם ייחודי המחשב את דירוגי חבריו של המשתמש, תוך מתן משקל שונה לקבוצות חבריו - מועדפים ורגילים.
Friendly Reviews נועדה להעביר לעולם הווירטואלי סיטואציה מוכרת מחיי היום-יום, בה כל אחד מאתנו מתייעץ עם חבריו ומכריו בכדי לקבל המלצות למקומות בילוי בהתאם לחווייתם האישית.
בפיתוח האפליקציה, ב-Back-end השתמשנו ב-Node.js כפלטפורמת שרת מוכוונת אירועים, מודולריות וברת הרחבה. בנוסף, נעשה שימוש ב-mongoDB כבסיס הנתונים של האפליקציה, כך שאחד מיתרונותיו הבולטים - "חיפוש מבוסס מיקום" בא לידי ביטוי בשירותים המסופקים למשתמש. ב-Front-end, האפליקציה מאפשרת התממשקות עם Facebook לשליפת מאגר החברים של המשתמש על-פיו יוצעו תוצאות החיפוש הרלוונטיות.