HOMATIC 


מספר פרויקט: 140504

שם הסטודנטית המציגה:
דאנג פאם נגויט מן

שם הפרויקט: HOMATIC 

שם המנחה: אמיר קירש

שם הסדנה: יצירת מוצר תוכנה

 

תקציר הפרויקט:
HOMATIC, שליטה בסביבת המגורים מכל מכשיר המאפשר גלישה באינטרנט. מערכת HOMATIC הינה תשתית מבוזרת לסביבת המגורים, המערכת מורכבת מממשק ניהול אינטרנטי (WEB), שרת ביתי ומודולים זעירים המספקים יכולות ממוחשבות לניהול וניטור סביבת המגורים.
המערכת מבוססת על חומרה זולה ופתוחה ו- SDK נוח המאפשר פיתוח מהיר וזול של סוגי מודולים חדשים. כל סוג מודול מתוכנת לביצוע פעולות ומתן התראות באמצעות ה-SDK  המסופק.
על ידי רישום סוג מודול חדש במסד הנתונים האינטרנטי של המערכת יכולותיו ייחשפו וכאשר יחובר (Pairing) לשרת ביתי ניתן יהיה לשלוח לו פקודות ולקבל ממנו התראות דרך ממשק הניהול.