MDA App 


מספר פרויקט: 140708

שמות סטודנטים שמציגים:
שי שניר
אלעד סימסולו
עידן שמעון
מילקנה סטטבה

שם פרויקט: MDA App

שם המנחה: ד"ר אלכס קומן

שם הסדנה: ניתוח מערכות

 

תקציר הפרוייקט:

MDA היא אפליקציה שפותחה עבור מד"א המיועדת לכלל הציבור. האפליקציה מייעלת את תהליכי קבלת פניות חירום ובכך חוסכת זמן יקר אשר יכול להציל חיים.
המצב כיום הוא שברגעיו הקשים ביותר, אדם אשר נמצא במצב חירום ויוזם שיחה למד"א מתבקש לענות על מספר רב של שאלות אשר יקבעו את החלטת המוקדן האם וכיצד יקבל טיפול. בשלבים אלה הפונה נמצא בלחץ גבוה ולעיתים גם מענה על שאלות בסיסיות כמו מיקום, שם ותעודת זהות עלול להיות קשה ומורכב. יתרה מזאת, ישנם מקרים בהם הפונה אינו יודע היכן הוא נמצא ולכן מד"א מתקשים לאתרו ולשלוח אמבולנס למקום.
אפליקצית MDA מאפשרת לאגור נתונים כמו קופת חולים מטפלת, מחלות עבר, סוג דם, תעודת זהות ועוד. בעת יצירת שיחת חירום דרך האפליקציה, נשלחים נתונים אלה למוקדן, בשילוב עם מיקום GPS נוכחי של יוזם השיחה.
בזכות נתונים אלו המוקדן יכול לקבל מידע רחב על יוזם השיחה ומיקום האירוע ועל-ידי כך לטפל במהירות וביעילות במצב החירום, ולהציל חיי אדם.
בנוסף, האפליקציה תכיל מידע חיוני של מצבי חירום ובכך תוכל לחסוך שיחות "סרק" למוקדנים ולספק מידע בזמן מהיר יותר.
האפליקציה נבנתה בשיתוף פעולה מלא עם הגוף הטכנולוגי של מד"א.