Minyan  


מספר פרויקט: 140404

שמות הסטודנטים המציגים:

מעיין תייס
חלי גואטה
ארז ראובן
טובי מכלוף

שם הפרויקט: Minyan   

שם המנחה: דרור מרגלית

שם הסדנה: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 

תקציר הפרויקט:
"מניין" - התאגדות של עשרה גברים יהודיים מעל גיל 13 שהתקבצו במטרה להתפלל יחד כחובה הלכתית. על פי ההלכה היהודית יש מצווה להתפלל מידי יום את שלושת התפילות (שחרית, מנחה וערבית) ב"מניין".
ישנם מאות אלפי דתיים, חרדים ומסורתיים אשר מתקשים לשלב במרוץ היומיומי את החיפוש אחר מניין ולעיתים נאלצים לוותר על המצווה הבסיסית של תפילה.
על מנת להקל עליהם, יזמנו את אפליקציית Minyan. זו אפליקציית מובייל המאתרת מניין קרוב עבור משתמשיה ובכך עוזרת להם לנהל את חייהם בתנועה, תוך הקטנת החשש שיגיעו למקום בו לא יצליחו למצוא מניין לתפילה.
כאשר ישנם לפחות 10 אנשים, המשתמשים באפליקציה, בעיתוי ובמרחב שהוגדרו מראש על ידי המשתמש תופץ להם הודעה מהאפליקציה. כאשר לפחות 10 מהם אישרו שברצונם להתפלל, Minyan תנווט את כולם למקום אחד בו הם יוכלו להתפלל יחד.
אנו מאמינים כי היכולת למצוא מניין בקלות כה רבה ולשמור על המצווה הבסיסית של תפילה, תוך שילוב בחברה הכללית,  תייצר נאמנות לאפליקציה ושימוש שוטף, יומיומי ותכוף של קהל המשתמשים בה.