Personal touch 


מספר פרויקט: 140401

שמות הסטודנטים המציגים:
פבל קומיסר
מעיין גיספן
אריק חברוני
מאי דר

שם הפרויקט: Personal touch

שם המנחה: דרור מרגלית

שם הסדנה: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 

תקציר הפרוייקט:

Personal touch הוא מוצר המאפשר לבעלי עסקים לעקוב אחר תנועת הלקוחות בבית העסק שלהם. מעקב זה נעשה על ידי זיהוי כתובת ה-MAC  של המכשיר הסלולארי של הלקוח וסיווג לקוחות אלה לפי העדפותיהם.
הנתונים שנאספו מאפשרים שליחה ממוקדת של קופוני קניה ללקוחות רלוונטיים בלבד. בנוסף, לבעלי העסקים תהיה גישה לאתר החברה, שם יוכלו לראות סטטיסטיקה על בית העסק שלהם, היסטוריית פעולות, וכמו כן, יוכלו ליצור קמפיינים שיווקיים עבור לקוחותיהם.