Smart Scanner – מחברת וירטואלית 


מספר פרויקט: 141201

שמות הסטודנטים המציגים:

ניר פרייברג
יסמין שפיץ

שם הפרויקט: Smart Scanner – מחברת וירטואלית

שם המנחה: פרופ' גדעון דרור

שם הסדנה: רשתות עצביות ובינה מלאכותית

 

תקציר הפרויקט:

אפליקציית מחברת וירטואלית. האפליקציה Smart Scanner מאפשרת ניהול מחברות וירטואליות עבור כל מי שנוהג לכתוב רישומים במהלך היום. בעזרת Smart Scanner ניתן לכתוב את הרישומים על דף רגיל ולאחר הכתיבה לצלם את הדף בעזרת מכשיר הסלולארי. האפליקציה תדאג לתקן את הדף: היא תיישר את הדף, תמחק קשקושים מיותרים (מילים מחוקות באמצע הטקסט או קשקושים אחרים בדף), תכניס את המילים בין השורות לתוך השורה לפי סימונים מוסכמים, תבצע הדגשות של טקסט (כותרות, תתי כותרות). עם האפליקציה תוכלו לסדר את כל מחברותכם ולשמור אותן בצורה מסודרת לפי נושאים. האפליקציה משתמשת באלגוריתמי למידה המאפשרים לזהות את הסימנים המוסכמים.