multipath-tunneling 


מספר פרויקט: 140205

שמות הסטודנטים המציגים:

רם פליסקין
מאור בין 

 

שם הפרויקט: multipath-tunneling

שם המנחה: ד"ר אסנת מוקרין

שם הסדנא: אינטרנט ותקשורת

 

תקציר הפרויקט:

מטרת הפרויקט  היא הגדלת רוחב הפס תוך שיתופי תעבורה בין חיבורי אינטרנט שונים, וזאת תוך פיצול TCP Stream יחיד לרכיבי רשת נוספים. לדוגמה, טלפונים סלולריים.

כלומר, בהינתן חיבור לקוח-שרת יחיד, נוכל להרחיבו באמצעות פיצול ה- stream דרך רכיבי רשת נוספים, בעלי ניתוב לשרת וללקוח, וזאת תוך שמירה על שקיפות מלאה מצד האפליקציה.

שימוש בטכנולוגיית MultiPath TCP על מנת לפצל TCP Connection יחיד על גבי מספר כרטיסי רשת, וניהול ממסור התעבורה מעל רכיבים אשר אינם תומכים ב- MultiPath TCP.

פיתוח שכבה חדשה, מקבילה לשכבת ה- Transport, התומכת בריבוי מסלולי תקשורת בין זוגות מחשבים והצגתם כ-  TCP connection יחיד לשכבת ה- Application.