Call & Find 


 

מספר פרויקט: 141306

שמות הסטודנטים המציגים:

עמית נוימן
אביב ארביטמן
דוד אוצרשוילי
גלעד שריב
יוסי גואטה

שם הפרויקט: Call & Find

שם המנחה: טומה גבר

שם הסדנה:   Home communications

 

תקציר הפרויקט:
מי מאתנו לא נתקל במצב בו הוא אינו מוצא את המפתחות בדיוק ברגע שהוא צריך לצאת מהבית. כעת, במקום להתחיל לסרוק ולבלגן כל פינה בבית במטרה למצוא את החפץ האובד, נוכל בפשטות להשתמש ב Call & Find.
Call & Find הינה אפליקציה מבוססת אנדרואיד אשר משתמשת ברכיב ה- Bluetoooth של המכשיר על מנת לאתר את המפתחות.
המפתחות יוצמדו לרכיב שפיתחנו אשר יתממשק לאפליקציה.
הרכיב המוצמד למפתחות (או לכל חפץ קטן בעל ערך), הינו התקן Bluetooth שמחובר ללוח Arduino מזערי שתוכנת על ידנו, ובנוסף ללוח זה מחובר אף Buzzer קטן.
כאשר המשתמש באפליקציה יבחר את האפשרות לחפש את המפתחות, הרכיב שעל המפתחות יצפצף, וכך המשתמש ימצא את המפתחות (או כל חפץ קטן בעל ערך) בקלות.