Smart Door Lock 


מספר פרויקט: 141304

שמות הסטודנטים המציגים:

ישראל מור
אלון חיות

שם הפרויקט: Smart Door Lock

שם המנחה: ד"ר טומה גבר

שם הסדנה: Home Communication

 

תקציר הפרויקט:
 

כולנו מכירים את התלות במפתחות: לדאוג שהם כל הזמן איתנו ושלא נינעל מחוץ לבית, ואת הצורך בשכפול המפתחות לבני הבית והמשפחה וגם לשכנים למקרה של סכנה חס וחלילה.

הפרויקט שלנו בא לפתור את התלות הזו בעזרת דלת חכמה שמחוברת לרשת הביתית באמצעות WiFi ודרך אפליקציה ייעודית לסמארטפון. באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על מנעול הדלת ובכך להימנע מהצורך להשתמש במפתח פיזי, כלומר הכול ייעשה דרך הסמארטפון.

את הרעיון ניתן לפתח לפלטפורמות שונות כגון:

·         מערכת חכמה לניהול בניין, למשל מכללה, ובה אב הבית שולט באילו כיתות הדלתות יהיו פתוחות ואפשר יהיה להיכנס אליהן.

·         מתן הרשאות בזמן אמת למשל לשכן שיפתח את הדלק במקרה של שריפה ועוד.

במערכת קיימת אבטחה כפולה באמצעות סיסמת ה- WiFi ובאמצעות הסיסמה של המערכת המותקנת בסמארטפון, כך שהיא בטוחה מאד.

בפרויקט זה שילבנו חומרה עם תוכנה כדי ליצור סביבה ביתית מוגנת יותר ונוחה יותר בכדי ליצור איכות חיים טובה יותר.