Smart Fridge 


מספר פרויקט: 141301

שמות הסטודנטים המציגים:

ניב נתן
רון לוי

שם הפרויקט: SmartFridge

שם המנחה: ד"ר טומה גבר  

שם הסדנה: Home Communication

 

תקציר הפרוייקט:

SmartFridge היא אפליקציה חלונאית אשר פותחה במטרה לאפשר לצרכנים לחסוך מצד אחד ומנגד לתרום לאיכות הסביבה ולצמצם זריקת פסולת. מידי שבוע אנו זורקים המון מוצרי מזון שפג תוקפם, נרקבו, לא נגמרו, ואף לא נפתחו.  SmartFridge מאפשרת לעקוב אחר המוצרים שנמצאים במקרר ולדאוג שנשתמש בכולם בזמן.
SmartFridge מתקשרת עם צג LCD  המודבק על המקרר. הצג מאפשר הוספה, מחיקה ועריכה של נתונים על ידי סריקת ברקוד או הקלדת שם המוצר (למוצרים ללא תאריך תפוגה ידוע מראש כגון בשר, פירות, ירקות וכדומה), והכנסת תאריך התפוגה והכמות.
הצג שעל המקרר שולח פורמט טקסטואלי בתקשורת מקומית עם SmartFridge ומבצע את השינויים המתאימים בבסיס הנתונים. SmartFridge מאפשרת לצרכן לקבוע את זמני ההתראות על תאריך התפוגה של המוצרים שבמקרר. בנוסף האפליקציה שואלת את המשתמש האם להוסיף את המוצר שהולך לפוג תוקפו אל תוך רשימת הקניות.
SmartFridge היא לא רק אפליקציה הדואגת שנצרוך את כל המוצרים עליהם שילמנו, אלא גם יכולה לחסוך לנו ברכישות עתידיות על ידי ניתוח הרגלי הצריכה של כל מוצר. הניתוחים הסטטיסטיים מאפשרים לנו לדעת מה המוצרים שאנו צורכים בכמות הגדולה ביותר על פני פרק זמן מסוים ועל ידי כך לתכנן בצורה נבונה יותר את מקום הרכישה של כלל המוצרים.
SmartFridge מאפשרת להפיק דוח של כל המוצרים שתאריך התפוגה שלהם קרוב ועל ידי כך נוכל לחפש מתכונים ייעודיים עם אותם מוצרים ולהשתמש בהם לפני שיפוג תוקפם.

לזה קוראים קיימות!