מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס למדעי ההתנהגות

 

  בית הספר למדעי ההתנהגות   

מ"מ דקן ביה"ס: ד"ר ערן שדך 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A. במדעי ההתנהגות

ראש התוכנית: פרופ' נתן שניידר

מטרת התוכנית
התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה וסוציולוגיה. התוכנית מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. לסטודנטים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינריוני מחקר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ. 

מבנה התוכנית
היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-94 נ"ז בקורסי חובה ו-18 נ"ז בקורסי בחירה.
פרוט קורסי החובה והיקפיהם לפי שנות הלימוד:

שנה א'

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

 

סמסטר א'

 

 

 

מבוא לפסיכולוגיה א'

 

 

2

פסיכולוגיה התפתחותית א'

 

 

2

סטטיסטיקה א'

 

 

5

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

 

4

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

 

 

4

קריאת מקורות וכתיבת עבודות במדעי החברה *

 

 

2

 

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

מבוא לפסיכולוגיה ב'

מבוא לפסיכולוגיה א'

 

2

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

פסיכולוגיה התפתחותית א'

 

2

סטטיסטיקה ב'

סטטיסטיקה א'

 

4

SPSS

סטטיסטיקה א'

 

0

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

4

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

 

 

0

 

 

 

סה"כ

35

* ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'.


שנה א' – מתחילי פברואר 2011 (אביב)

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

 

סמסטר ב'

 

 

 

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

4

סטטיסטיקה א'

 

 

5

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

 

4

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

4

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

 

 

4

קריאת מקורות וכתיבת עבודות במדעי החברה

 

 

2

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

 

 

0

 

 

 

 

סמסטר קיץ

 

 

 

פסיכולוגיה התפתחותית

 

 

4

סטטיסטיקה ב'

סטטיסטיקה א'

 

4

SPSS

סטטיסטיקה א'

 

0

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

4

 

 

 

סה"כ

35

חובת השתתפות בניסוי בפסיכולוגיה לתלמידי שנה א'
כל סטודנט שנה א' בתוכנית חייב להשתתף בניסוי בפסיכולוגיה.
היקף ההשתתפות - שמונה שעות במהלך שנת הלימודים.
מילוי חובת ההשתתפות בניסוי הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר".
פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'.
בשאלות ניתן לפנות למייל 
research@mta.ac.il

 
שנה ב'

(למתחילי אוקטובר 2010 ופברואר 2011)

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

 

ציון עובר

 

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

 

סמסטר א'

 

 

 

 

שיטות מחקר

·   סטטיסטיקה ב'
·   השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

 

 

3

סדנת מחקר א'

כנ"ל

 

שיטות מחקר

2

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

·   מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
·   המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

 

 

4

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ

 

 

3

תיאוריות של אישיות א'

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

 

 

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית תפיסה א'

מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ

 

 

2

פסיכולוגיה של הלמידה א'

מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ

 

 

2

סמסטר ב'

 

 

 

 

יישומים סטטיסטיים

SPSS

שיטות מחקר

 

4

סדנת מחקר ב'

 

·   סדנת מחקר א'

·   שיטות מחקר

 

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

 

 

3

שיטות מחקר איכותניות*

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

4

תיאוריות של אישיות ב'

תיאוריות של אישיות א'

 

 

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית–תפיסה ב'

פסיכולוגיה קוגנטיבית - תפיסה א'

 

 

2

פסיכולוגיה של הלמידה ב'

פסיכולוגיה של הלמידה א'

 

 

2

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו*

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

 

 

4

 

 

 

 

סה"כ

41

* קורס זה מהווה קורס בחירה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתוכנית בשנה"ל תשס"ז


שנה ג'

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

 

סמסטר א'

 

 

 

סמינר פסיכולוגי (שנתי)

·   שיטות מחקר
·   יישומים סטטיסטיים
·   סדנת מחקר א'

 

4

סמינר סוציולוגי (שנתי)

·   תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
·   שיטות מחקר
·   שיטות מחקר איכותניות

 

4

פסיכופתולוגיה א'

תיאוריות של אישיות א' ו-ב'

 

2

פסיכולוגיה חברתית א'

מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ

 

2

מבחנים והערכה*

שיטות מחקר

 

2

סמסטר ב'

 

 

 

פסיכופתולוגיה ב'

פסיכופתולוגיה א'

 

2

פסיכולוגיה חברתית ב'

פסיכולוגיה חברתית א'

 

2

 

 

 

סה"כ

18

סה"כ  נ"ז חובה

 

 

94

סה"כ נ"ז בחירה

 

 

18

סה"כ לתואר

 

 

112

קורסי בחירה
במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד לפחות 3 קורסים בתחום הפסיכולוגיה ולפחות 3 קורסים בתחום הסוציולוגיה, היתרה לפי בחירת הסטודנט.
(תלמידים בהתמחות משאבי אנוש – נדרשים ל – 3 קורסים סוציולוגיים – 6 נ"ז וקורס פסיכולוגי אחד – 2 נ"ז) .

קורסי הבחירה המוצעים

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

ציון עובר

בתחום הפסיכולוגיה:

 

 

סמסטר א'

 

 

דינאמיקה קבוצתית (קורס זה מוצע לתלמידי שנה ב' בלבד)

 

2

מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית- ארגונית

פסיכולוגיה התפתחותית א' ו-ב'

3

מבוא לנאורו-פסיכולוגיה קלינית

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו- ב'
פסיכולוגיה קוגנטיבית ב'

2

פסיכולוגיה של דעות קדומות

לא מיועד לתלמידי הסמינר בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית על עסקים

2

שימוש אתי בחיות מעבדה (ניתן רק לסטודנטים הלומדים סמינרים פסיכו-ביולוגיים)

 

2

מיניות וזהות

 

2

סמסטר ב'

 

 

בניה הערכה ושימוש במבחנים

מבחנים והערכה

2

דינאמיקה קבוצתית (קורס זה מוצע לתלמידי שנה ב' בלבד)

 

2

המודעות מנקודת מבט קוגניטיבית ונאורופסיכולוגית

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

3

"מסע הגיבור" – תהליך ההתבגרות כפי שמשתקף בסיפורי הארי פוטר

תיאוריות של אישיות א' ו-ב'

3

מבוא לפסיכולוגיה רפואית

 

2

פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים

 

2

גישות מתקדמות בפסיכותרפיה

 

2 

שפה ומוח

·  פסיכולוגיה פיזיולוגית א' (מומלץ גם ב')
·  פסיכולוגיה קוגנטיבית א' ו-ב'

2

פסיכולוגיה של דעות קדומות

לא מיועד לתלמידי הסמינר בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית על עסקים

2

מבוא לאקזיסטנציאליזם

לא מיועד לתלמידי הסמינר קבלת החלטות ורגשות

2

תיאוריות עכשוויות על יחסים בין קבוצתיים

 

2

 

בתחום הסוציולוגיה:

(הקורסים בהיקף של 4 נ"ז מהווים קורסי תשתית לתלמידי שנה ד' ואילך)

 

 

סמסטר א'

 

 

גבריות במשבר

 

2

רפואה, בריאות וחברה

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

4

קונפליקט וסולידריות: מבט סוציו-אנתרופולוגי

כנ"ל

3

ריבוד, מוביליות ואי-שוויון

כנ"ל

3

מגדר וחברה

כנ"ל

4

חינוך, דעת ומדע באיסלאם

כנ"ל

2

משפט ופוליטיקה*

כנ"ל

3

אנתרופולוגיה אורבנית

כנ"ל

2

קבוצות חברתיות בישראל בראי התקשורת

כנ"ל

2

אפריקה השחורה – מכיבוש לעצמאות

כנ"ל

2

הרפואה המודרנית : מבט היסטורי - חברתי

כנ"ל

2

סביבה ופוליטיקה

כנ"ל

2

סוציולוגיה של ארגונים

כנ"ל

3

פוליטיקה וחברה

כנ"ל

2

זהויות בעידן הפוסט - מודרני

תיאוריות סוציולוגיות

2

"החיים בשחור לבן": החברה החרדית בישראל*

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' (שנתי)*

 

2

יחסי צבא, חברה ופוליטיקה בישראל*

 

2

בטחון ותקשורת*

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

סמסטר ב'

 

 

תיאוריות פמיניסטיות

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

אחריות חברתית של עסקים

כנ"ל

2

היחיד במוסדות

כנ"ל

3

משפחה וחברה

כנ"ל

3

פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

כנ"ל

2

חינוך וחברה

כנ"ל

3

התנועה הלאומית הפלסטינית* 

כנ"ל

3

ילדות והורות

כנ"ל

2

טקסי מעבר

כנ"ל

2

יזמות פוליטית

כנ"ל

2

משפט ותקשורת*

מבוא לתקשורת המונים

2

מגדר ואיסלאם

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

קריאה למצטיינים

סטודנטים משנה ג' ו- ב' (עדיפות לשנה ג') בעלי ממוצע ציונים גבוה

3

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

מעורבות חברתית בשלטון המקומי*

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

איסלאם ותרבות המערב

 

2

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב' (שנתי)*

רישום לחלק א'

2

מדע , טכנולוגיה וחברה

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

2

מדינת רווחה ואי שוויון

כנ"ל

2

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי*

 

 

*קורסי מדע המדינה – מומלץ לקחת קורס אחד בלבד בתחום זה.

קורסי בחירה כלליים

סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

מבוא  שיטתי לגלובליזציה*

 

2

מבוא לאסתטיקה

 

2

גלובליזציה ורב תרבותיות: מבט אמנותי*

 

2

* ניתן ללמוד קורס אחד בלבד מבין שני קורסים אלה במסגרת קורסי הבחירה בתוכנית.

סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

מספר נ"ז

תיאוריות עכשוויות באמנות

 

2

מיסטיקה ורציונליות

 

2

חשיבה ביקורתית

 

2

סמינרים פסיכולוגיים

(כל הסמינרים הינם שנתיים)

שם הסמינר

דרישות קדם

מספר נ"ז

ציון עובר

 סמינר בנאורופסיכולוגיה קלינית

 

 

 

דרישות הקדם לכל הסמינרים הפסיכולוגיים הינן הקורסים "שיטות מחקר" ו"יישומים סטטיסטיים".

 

4

 (לכל סמינר

'קונטרול פריקס?' – הפרעה אובססיבית קומפולסיבית , פרפקציוניזם , שליטה וטקסים כפייתיים

סוגיות נוירו פסיכולוגיות : מח , שפה ויכולות מרחביות

 לחץ ופיריון

 העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תיפקוד בבגרות – מחקר בבעלי חיים

ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמאלי ומה שביניהם

חלום במצבי מעבר

בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים בין קבוצות

פסיכולוגיה של המוזיקה

מושגים פסיכואנליטיים , תיאוריה בלבד או בסיס למחקר אמפירי?

חיפוש אושר בעולם עוין

קבלת החלטות ורגשות

ויסות רגשי

 

 

פסיכולוגיה של האינטרנט

 

 

טיפול משפחתי וזוגי – היבטים תיאורטיים

 

 

חקר האושר

 

 

סיפורי משפחה

 

 

שפה , חשיבה ומה שביניהן

 

 

בין הרגלים להתמכרויות

 

 

פסיכולוגיה של יחסים מקוונים

 

 

סמינרים סוציולוגיים

(כל הסמינרים הינם שנתיים)

שם הסמינר

דרישות קדם

מספר נ"ז

ציון עובר

לחשוב את השואה

דרישות הקדם לכל הסמינרים הסוציולוגיים הינן הקורסים "שיטות מחקר", שיטות מחקר איכותניות" ו"תאוריות סוציולוגיות קלאסיות".

 

 

4 (לכל סמינר)

זכויות אדם בישראל

זיכרון קולקטיבי – כוחו ומשמעותו

המשא והמסע אל הישראליות

הגירה לא אידאולוגית לישראל

רגשות חברתיים ופוליטיים

שיוט בקאריביים מהתיישבות לתיירות

סקרי דעת קהל ככלי מחקרי חברתי ופוליטי

הגירה ופליטות בין עבר להווה

סכסוכים וייצוגם בשיח הציבורי במזרח התיכון

חברה אזרחית ושינוי חברתי

היבטים של יזמות

 

 

נשים , משפחות ושוק העבודה

 

 

תנועות מחאה ואלימות פוליטית בישראל

 

 

ספורט, חברה ופוליטיקה

 

 

סטייה חברתית

 

 

עולמם של מתבגרים וצעירים

 

 

שיח של זכויות חברתיות – כלכליות בישראל

 

 

מגדר ואתניות בשוק העבודה

 

 

טכנולוגיה ושינויים בתפיסת האדם

 

 

עושים שינוי : סוגיות חברתיות  ופתרונן

 

 

"בקרוב אצלך? סוגיות במחקר על רווקוּת"

 

 

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

 

 

שיפור ציון חיובי

תשומת לב הסטודנטים מופנית לאמור בנושא זה בסעיף 12 ו' "שיפור ציון חיובי" בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון בידיעון זה.

שם הקורס

 

מבוא לפסיכולוגיה א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לפסיכולוגיה ב'

מבוא לפסיכולוגיה ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסים משנה ב'

פסיכולוגיה התפתחותית א' + ב'

ניתן לחזור על הקורס (חלק אחד או שניהם)  

סטטיסטיקה א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס סטטיסטיקה ב'

סטטיסטיקה ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס שיטות מחקר

סדנת מחקר א' + ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם השלים סמינרים. לא ניתן לחזור על חלק אחד של הסדנה. לא ניתן יהיה לחזור על סדנא א' לאחר שסיימת את סדנא ב' .

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לסוציולוגיה ב'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו או לסמינר

המקורות ההסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' + ב'

ניתן לחזור על כל אחד מהקורסים

תאוריות אישיות א' + ב'

כנ"ל

שיטות מחקר

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר

יישומים סטטיסטיים

כנ"ל

פסיכולוגיה קוגניטיבית תפיסה א' + ב'

ניתן לחזור על כל אחד מהקורסים

פסיכולוגיה של הלמידה א' + ב'

כנ"ל

פסיכולוגיה חברתית א'+ ב'

כנ"ל

פסיכופתולוגיה א' + ב'

כנ"ל

מבחנים והערכה 

כנ"ל

שיטות מחקר איכותניות

ניתן לחזור על הקורס כל עוד הסטודנט לא נרשם לסמינר

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות  בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש

ראש ההתמחות - ד"ר רפאל שניר
 
מהו ניהול משאבי אנוש?
ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

יתרונות ההתמחות
לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.

תנאי קבלה לתכנית עם ההתמחות למסיימי שנה א' בתוכנית הרגילה
הקבלה לתוכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא שלושת התנאים הבאים:
* ציון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי החובה של סמסטר א' שנה א'.
*רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'.
*ציון עובר בקורסים: "מבוא לפביכולוגיה א'", "מבו לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'".

היקף ומבנה ההתמחות
היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-94 נ"ז בקורסי חובה, כפי שניתן בתכנית ה-BA  למדעי ההתנהגות, -8 נ"ז בקורסי בחירה עפ"י החלוקה הבאה:
מסגרת קורסי בחירה סוציולוגיים- 6 נ"ז (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות)
מסגרת קורסי בחירה פסיכולוגיים- 2 נ"ז (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות)
ו-10 נ"ז קורסי חובה בהתמחות במשאבי אנוש:

1. מבוא לניהול משאבי אנוש -  2 נ"ז (2 ש"ס), סמסטר א' שנה ב'
דרישות קדם לקורס: ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'", ו"סטטיסטיקה א'".

2. מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים (4 ש"ס), סמסטר ב' שנה ב'
דרישות קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש".

3. מנהיגות והנעת עובדים -  2 נ"ז (2 ש"ס), שנה ג'
דרישות קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש".

4. פיתוח ארגוני -  2 נ"ז  (2 ש"ס), שנה ג'
דרישת קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש".

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז,  במסגרת הסמינר בפסיכולוגיה, מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד הסמינר איננו חובה.

סה"כ

נ"ז בתוכנית

היקף נ"ז של קורסי חובה במדעי ההתנהגות

היקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחות

היקף נ"ז של סמינרים

היקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיה

היקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה

112

86

10

8

6

2

ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים.

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות:
ועדת הוראה: יו"ר – פרופ' נתן שניידר, פרופ' רונית אביצור, ד"ר סברינה אופנהיימר, ד"ר אור ברק, ד"ר דפנה ברגרבסט, ד"ר ריקרדו טרש, ד"ר תמר סגיב-שיפטר, ד"ר עופר פיין.

 ועדת קבלת חריגים (מועמדים):ד"ר סברינה אופנהיימר (לתלמידיB.A.) .

 ועדת אתיקה: ד"ר רבקה רייכר .

 ועדת פטורים: ד"ר דפנה דולברג.

 ועדה לפניות סטודנטים: יו"ר - ד"ר גל גלעד, ראש מינהל ביה"ס.

 

תקנות

הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כשלונות

הפסקת לימודים של סטודנט/אפשרות חיובו בתוכנית מבחן, ייעשו עקב צבירת מספר כשלונות מוגדר בקורס/ים. צבירת כישלונות ע"י סטודנט נבדקת בשני היבטים:
א. כישלונות חוזרים באותו קורס.
ב. כישלונות במכלול הקורסים שנלמדו.

להלן פרוט התקנות הנוגעות לכל אחד מן ההיבטים:

א. כשלון בקורס יחיד
סטודנט, שנבחן ארבע פעמים בקורס חובה והציון האחרון שקיבל בו הוא "נכשל", אינו זכאי להמשיך לימודיו בתוכנית שבה נלמד הקורס. ציון סופי "לא נבחן", "לא השלים", ו"נכשל" (ציון מילולי) ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכשלונות בקורס יחיד במכלול הקורסים.

ב. כשלונות במכלול קורסים
המעקב אחר צבירת כשלונות במכלול הקורסים מתקיים מתחילת הלימודים עד צבירת 54 נ"ז בקורסי החובה בתוכנית.

 

1. סטודנט שצבר בשלב המעקב 9 כישלונות, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו בתוכנית.

 

 

2. סטודנט שצבר 8-6 כישלונות רשאית המכללה לקבוע לו תכנית לימודים מיוחדת, תכנית מבחן, במסגרתה יוגדרו תנאים להמשך לימודיו. מעמדו של סטודנט כזה יהיה "סטודנט בתכנית מבחן". לא עמד הסטודנט בתנאים שנקבעו לו, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו בתוכנית.

עמד הסטודנט בתנאים שנקבעו, יורשה להמשיך לימודיו ויישאר במעמד "סטודנט בתכנית מבחן" עד לצבירת 54 נ"ז בקורסי החובה בתוכנית.

 

 

 

הבהרה:

1. במניין הכשלונות נלקחים בחשבון ציוני "נכשל" שהתקבלו בכל אחד מן המועדים בכל קורס.

לדוגמא: לסטודנט שנכשל הן במועד א' והן במועד ב' באותו קורס ייספרו שני כשלונות.

לסטודנט שנכשל במועד א' ועבר במועד ב' ייספר כשלון אחד.

2. ציון סופי "לא נבחן", "לא השלים" ו"נכשל" (ציון מילולי) ייספר ככשלון אחד.

 

 

 

בוגרי התוכנית בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

א. לימודי תואר שני בפסיכולוגיה

א.1 במכללה פועלת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בארבעה מסלולי התמחות: פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה רפואית, המאפשרות גם לימוד במיקוד ילדים וכן מסלול בפסיכולוגיה תעסוקתית.
בוגרי התוכנית וכן תלמידי שנה ג' יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית הלימודים לתואר שני.
בנוסף לציון התואר הראשון, יידרשו המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה להציג ציון בבחינת מתא"ם.
סטודנטים או בוגרים המעוניינים להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע"א וטרם נבחנו בבחינת מתא"ם, חייבים להיבחן לכל המאוחר בבחינה המתקיימת ב: 6.10.2010
בחינת מתא"ם נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למרכז הארצי בטלפון: 02-6759512.
לקבלת ערכת רישום לתואר השני, ניתן לפנות למשרד המרשם במכללה, טלפון: 03-6803333.
סטודנטים של המכללה או בוגריה המבקשים להגיש מועמדות ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה במכללה, לעמוד, בין השאר, בתנאי של לימוד הקורס: "מבחנים והערכה" (וזאת בנוסף לסיום תוכנית הלימודים המחייבת לתואר ראשון). הקורס "מבחנים והערכה" מוצע במסגרת קורסי הבחירה מתחום הפסיכולוגיה.

א.2   קבלתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטאות בארץ נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה שלמדו באוניברסיטאות בארץ.

ב. לימודי תואר שני בסוציולוגיה
קבלתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר שני בסוציולוגיה נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון בסוציולוגיה שלמדו באוניברסיטאות בארץ.
מבוגרי התוכנית שיתקבלו ללימודי תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לא יידרשו השלמות, אם במסגרת לימודיהם בתוכנית ילמדו את הקורס "תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו". הקורס מוצע במסגרת לימודי החובה בתוכנית.
בנוסף לתואר שני כללי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מוצעים בחוגים אלו התמחויות שונות, כגון: סוציולוגיה ארגונית, סקרים ומחקרי דעת קהל, לימודי חברה וסביבה, סוציולוגיה של החינוך ועוד.


ג. לימודי תואר שני בתחומים אחרים
בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום התואר. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.
קיימות תוכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A.
בתחומים שונים.
התוכנית למדיניות ציבורית ותוכנית תואר שני בלימודי עבודה – במסגרת הפקולטה למדעי החברה.
התוכנית בהתנהגות ארגונית והתוכנית במינהל מערכות בריאות – במסגרת הפקולטה לניהול.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

לקבלת רשימת הקורסים, פרטי הקורסים, תקצירי הקורסים ומועדי הבחינות לחץ כאן

 

לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team