שאלון לנרשמים - הון ועסקים משפחתיים

מספר ת.ז.:  
 
שם פרטי:  
 
שם משפחה:  
 
טלפון:  
 
Email:  
 
 
האם אתה מעורב בעסק משפחתי או מחזיק בהון משפחתי:
באילו נושאים אתה מתעניין בעיקר:

אילו סוגי שירותים היית רוצה לקבל: