Skip Navigation Links
דלג על קישורי ניווט
האקדמית תל אביב יפו - מלגות דיור
האקדמית תל אביב יפו מציגה: הלוואות בשכר לימוד לסטודנטים
דף הבית
האקדמית תל אביב-יפו - כנס "ישראל 2021"
apps.html
מפגש פתוח - תואר שני בפסיכולוגיה
שבוע פוליטי | אגודת הסטודנטים | האקדמית תל אביב-יפו
פתיחת הרשמה
תודה שנרשמתם
politic
משרות בהכוון התעסוקתי
תמונות מטקס מצטיינים
מפגש שיחה לתואר ראשון בממשל וחברה

 Web Part של עורך תוכן

תקנון מלגות דיור באקדמית תל אביב-יפו

1. סטודנט שיפסיק להתגורר בדירה שאושרה במסגרת המלגה ולא יעבור לדירה אחרת באחד מהרחובות המוגדרים בפרוייקט ו/או יפסיק בפעילות חברתית תבוטל זכאותו למלגת דיור בהתאם למועד בו זו בוטלה.

2. המכללה רשאית לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהסטודנט לא יעמוד באחד מהקריטריונים הרצויים לקבלת המלגה או יפסיק את לימודיו במכללה בין מיוזמתו ובין מיוזמת המכללה. כמו כן, תבוטל המלגה אם יתברר כי ניתנה על מסמך מידע כוזב.