מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס למדעי המחשב

 

  ביה"ס למדעי המחשב             

מ"מ דקן ביה"ס: פרופ' מיכל פרנס 

תוכניות לימודים לתואר "בוגר"  B.Sc., B.A.

במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר למדעי המחשב, מתקיימות שבע תוכניות לימודים:

א. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב.

ב. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט. ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של הבוגר.

ג. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית. ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של הבוגר.

ד. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול. במסגרת החטיבה קיימים שני מסלולי התמחות – התמחות בניהול וכלכלה והתמחות בניהול מערכות מחשב. ביטוי ללימודי החטיבה בניהול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר. 

ה. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות. ביטוי ללימודי החטיבה בהנדסת תוכנה ומערכות יינתן בגיליון הציונים של הבוגר.

ו. תוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב בצירוף חטיבה בביואינפורמטיקה. לבוגרי תוכנית זו יוענק תואר B.Sc. במדעי המחשב. ביטוי ללימודי החטיבה בביואינפורמטיקה יינתן בגיליון הציונים של הבוגר.

ז. תוכנית לתואר בוגרB.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

רוב התוכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד – מסלול לימודי יום ומסלול דו-יומי (מעוף). במסגרת המסלול הדו-יומי לומדים הסטודנטים ביום חמישי משעות הצהריים וביום שישי. פריסת הלימודים במסלול הדו-יומי היא על פני 4 שנים, 3 סמסטרים בשנה. פירוט מסלולי הלימודים הדו-יומיים נמצא בהמשך.

מעבר תוכניות בתוך ביה"ס למדעי המחשב:

סטודנט שנמצא במסלול ללא התמחות / חטיבה יוכל לעבור למסלול עם התמחות / חטיבה וההיפך.

- הרינו להביא לתשומת ליבכם כי סטודנט יהיה רשאי לבקש לעבור תוכנית פעם אחת במהלך לימודיו.

להלן פירוט תוכניות הלימודים:

 

א. תוכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

 מטרת התוכנית

תוכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות
התעשיותעתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים ישומיים מתקדמים, בצד העמקה
מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.

מבנה התוכנית

מסגרת

מס' נ"ז

קורסי חובה

85 (כולל סדנא בהיקף של 6 נ"ז).

קורסי בחירה במדעי המחשב
מתוכם ניתן ללמוד עד 15 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

35

קורס בחירה במתמטיקה *

4

סה"כ

124*במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. את יתרת 35 הנ"ז יש ללמוד מרשימת קורסי
הבחירה במדעי המחשב.

קורסי חובה

שנה א'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

תורת ההנמקה

4

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

תורת ההנמקה

6

6

מבוא למדעי המחשב

 

 

 

6

7

תורת ההנמקה

 

 

 

2

2

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

אלגברה לינארית

 

 

 

6

6

מבוא להסתברות

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מתמטיקה בדידה

4

5

מתמטיקה בדידה

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

4

5

תכנות מתקדם בשפת C

מבוא למדעי המחשב

 

 

3

4

 

 

 

 

סה"כ 35

סה"כ 40

 

שנה ב'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל


מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבני נתונים

1. מבוא למדעי המחשב
2
. מבוא להסתברות
3
. מתמטיקה בדידה
4
. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

5

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

4

4

השלמות חדו"א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

4

4

מבנה מחשבים

 

מבוא למדעי המחשב

 

4

4

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

ארכיטקטורת מחשבים

 מבנה מחשבים

 

 

4

4

אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 

4

5

ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 

2

2

אלגברה ליניארית II

אלגברה ליניארית

 

 

4

4

 

 

 

 

סה"כ

30   

סה"כ

32

שנה ג'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סדנא בפיתוח תוכנה (שנתי)

1. תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
2. מבני נתונים

 

 

6

6

מערכות בסיסי נתונים

מבני נתונים

 

 

3

3

חישוביות

 

 

אלגוריתמים 

4

5

מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם בשפת C
2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים 
4. ארגון המחשב ושפת סף

 

 

3

4

 סיבוכיות

חישוביות

 

 

4

 

4

 

 

 

 

סה"כ
20

סה"כ
22

סה"כ
85

סה"כ
94

כל הקורסים יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הסדנא ניתנת במתכונת שנתית ומתחילה בסמסטר א'.

באם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

קורסי בחירה:

להלן פירוט קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"א:

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

פירוט דרישות הקדם

אוטומטים ושפות פורמליות

3

לימוד מקביל של הקורס: חישוביות

אחזור מידע ושיטות חיפוש באינטרנט

3

ציון עובר בקורס: מבוא להסתברות

אינטרנט ושפת ג'אווה

4

לימוד מוקדם של הקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

בניית יישומים מאובטחים

3

לימוד מוקדם של הקורסים: מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים

חידות מתמטיות מתקדמות

3

---

טכנולוגיות תקשורת *

3

לימוד במקביל של הקורס: מבוא לתקשורת מחשבים

יסודות בכימיה**

3

---

לוגיקה למדעי המחשב (מתמטי) *

4

ציון עובר בקורסים  מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב

למידה סטטיסטית

3

ציון עובר בקורסים: אלגברה ליניארית ומבוא להסתברות

מבוא לבינה מלאכותית *

3

ציון בעובר בקורסים: חדוו"א, מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, תכנות מתקדם בשפת C, מבוא להסתברות

מבוא לרובוטיקה

3

ציון עובר בקורסים: מבוא למדעי המחשב, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, חדוו"א, אלגברה ליניארית

מבוא לתורת המספרים

3

ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, חדו"א, מבוא למדעי המחשב, אלגברה ליניארית, מתמטיקה בדידה, מבוא להסתברות.

מבוא לתקשורת מחשבים

4

ציון עובר בקורס: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C

מעבדת אבטחת רשתות תקשורת

3

ציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת C

מעבדת תקשורת

3

ציון עובר בקורסים: מבוא לתקשורת מחשבים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

נושאים במתמטיקה למדעי המחשב (מתמטי)

4

ציון עובר בקורסים: חדוו"א, השלמות חדוו"א, אלגברה ליניארית II

ניתוב ומידול רשת אינטרנט *

4

לימוד מוקדם של הקורסים: מבוא לתקשורת מחשבים ואלגוריתמים

ניתוח מערכות *

3

---

ניתוח תוכנה מכוון מודל *

3

ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה

עיבוד תמונה ווידאו *

3

ציון עובר בקורסים: חדוו"א, אלגברה ליניארית

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

4

לימוד מוקדם של הקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

פיתוח בשלות בצוותי תוכנה

3

ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

פיתוח משחקי מחשב ותלת מימד עם XNA

3

לימוד מוקדם של הקורס: פיתוח בטכנולגיות דוט נט ושפת #C
לימוד מקביל של הקורס: אלגברה ליניארית

פרויקטי תוכנה - הלכה ומעשה

3

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים ותכנות מכוון עצמים ושפת C++

ראיה ממוחשבת *

3

ציון עובר בקורסים: חדוו"א, תכנות מתקדם בשפת C

תקשורת סלולרית *

3

ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים (רק לסטודנטים לתואר ראשון)

* הקורס הינו קורס משותף לתואר ראשון ושני.

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

פירוט דרישות הקדם

אבטחת יישומים ברשת

3

לימוד מוקדם של הקורסים: מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים

אינטרנט ושפת ג'אווה

4

לימוד מוקדם של הקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

אפיון ופיתוח מערכות תגובתיות

3

ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד מוקדם של הקורס: אלגוריתמים

בדיוק בזמן בתזמון מושלם – מודלים ואלגוריתמים

3

מבני נתונים

הנדסת תוכנה מכוונת עצמים

3

ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד מוקדם של הקורס: אלגוריתמים

חידות מתמטיות

2

---

יסודות זיהוי פלילי **

3

---

יסודות מערכות משוב ובקרה *

3

ציון עובר בקורסים: חדו"א, אלגברה ליניארית, מתמטיקה בדידה

מבוא לתורת החבורות

3

ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, אלגברה ליניארית, מתמטיקה בדידה

מבוא לתקשורת מחשבים

4

ציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת C

מודלים לשידור

3

---

מעבדת חישוב מקבילי

3

לימוד במקביל של הקורס: מערכות הפעלה

מערכות לומדות

3

ציון עובר בקורסים: חדוו"א, אלגברה ליניארית, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפת C

מערכות מחשב מרכזי

2

ציון עובר בקורס: מבוא למדעי המחשב     

ניהול איכות בתוכנה

3

ציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת C

ניתוח ומחקר פגיעויות אבטחה

3

ציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת C

ניתוח מערכות *

3

---

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

4

לימוד מוקדם של הקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

פיתוח מונחה עצמים בטכנולוגיות JAVA/EE

3

ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת C++

קריאה מודרכת במתמטיקה

1

לימוד מוקדם של הקורסים: השלמות חדוו"א ואלגברה ליניארית

רשתות P2P

3

ציון עובר בקורסים: מערכות הפעלה, מבוא לתקשורת מחשבים

תכנות יישומי בעזרת Design Patterns

3

ציון עובר בקורסים: תכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

* הקורס הינו קורס משותף לתואר ראשון ושני

** קורס בחירה במדעים

 

 

ב. תוכנית לתואר "בוגר" .B.Sc במדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת ובאינטרנט

 

התוכנית מתמקדת בצדדים המעשיים של אחד התחומים הנדרשים ביותר כיום בתעשיה - פיתוח מערכות מידע, אתרים ויישומים
אחרים מבוססי רשת בסביבת אינטרנט ואינטראנט (עם דגש על שפת
Java). קורסי החובה והבחירה שבמסגרת ההתמחות מכסים
טווח רחב של נושאים וביניהם: אתרי אינטרנט דינמיים,
Web Servers, Application Servers, תוכניות צד שרת (Java EE,
Servlets, JSP, Sessions, Cookies, EJB, JMS, Web Services
), תוכניות צד לקוח (Applets, JavaScript, AJAX),
תיכנות לטלפונים סלולריים (
MIDP), תקשורת בין תוכנות ועבודה מול בסיסי נתונים באמצעות Object Relational Mapping
(תוך שימוש ב-
EJB 3 / JPA). התוכנית כוללת התנסות אינטנסיבית בפיתוח תוכנה תוך שימוש בכלי פיתוח הנפוצים בשימוש
בתעשיה (כגון
Eclipse, NetBeans, Tomcat, JBoss, Hibernate, MySQL ועוד).

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי
התוכנית במדעיהמחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנא בתחום ההתמחות.

 מבנה התוכנית:

מסגרת

מס' נ"ז

קורסי חובה במדעי המחשב

79 (כל קורסי החובה בתוכנית ה-B.Sc. במדעי המחשב למעט הסדנא השנתית בפיתוח תוכנה – ראה תוכנית ה- B.Sc. במדעי המחשב) ו-4 (מבוא לתקשורת מחשבים).

קורסי בחירה מוגבלת

4

קורס בחירה במתמטיקה

4

קורס בחירה בהתמחות

3

קורסי בחירה במדעי המחשב
(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה מתחום מדע אחר)

24

סדנא במסגרת ההתמחות

6

סה"כ

124 (מתוכן 17 נ"ז בלימודי ההתמחות)

קורסי חובה

שנה א'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

תורת ההנמקה

4

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

תורת ההנמקה

6

6

מבוא למדעי המחשב

 

 

 

6

7

תורת ההנמקה

 

 

 

2

2

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

אלגברה לינארית

 

 

 

6

6

מבוא להסתברות

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מתמטיקה בדידה

4

5

מתמטיקה בדידה

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

4

5

תכנות מתקדם בשפת C

מבוא למדעי המחשב

 

 

3

4

 

 

 

 

סה"כ 35

סה"כ 40

 

שנה ב'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל


מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבני נתונים

1. מבוא למדעי המחשב
2
. מבוא להסתברות
3
. מתמטיקה בדידה
4
. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

5

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

4

4

השלמות חדו"א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

4

4

מבנה מחשבים

 

מבוא למדעי המחשב

 

4

4

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

ארכיטקטורת מחשבים

 מבנה מחשבים

 

 

4

4

אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 

4

5

ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 

2

2

אלגברה ליניארית II

אלגברה ליניארית

 

 

4

4

 

 

 

 

סה"כ

30   

סה"כ

32

שנה ג'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

מערכות בסיסי נתונים

מבני נתונים

 

 

3

3

חישוביות

 

 

אלגוריתמים 

4

5

מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם בשפת C
2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים 
4. ארגון המחשב ושפת סף

 

 

3

4

 סיבוכיות

חישוביות

 

 

4

 

4

 

 

 

 

סה"כ
14

סה"כ
16

סה"כ
79

סה"כ
88

כל הקורסים יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הסדנא ניתנת במתכונת שנתית ומתחילה בסמסטר א'.

באם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט

 

שם הקורס

דרישות קדם

מס' נ"ז

קורסי חובה

שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

ציון עובר בקורס: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C

4

שנה ג' – יש ללמוד אחד מקורסי הבחירה המוגבלת

אינטרנט ושפת ג'אווה

לימוד מוקדם של תכנות מכוון עצמים ושפת C++

4

ניתוב ומידול רשת אינטרנט

לימוד מוקדם של הקורסים: מבוא לתקשורת מחשבים ואלגוריתמים

4

קורסי בחירה בהתמחות

מעבדת אבטחת רשתות תקשורת

ציון עובר בתכנות מתקדם בשפת C

3

נושאים מתקדמים בתקשורת

ציון עובר של הקורסים: מבני נתונים, מערכות הפעלה, מבוא לתקשורת מחשבים, תכנות מתקדם בשפת C,

3

תקשורת סלולרית *

ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים

3

מעבדת תקשורת

ציון עובר במבוא לתקשורת מחשבים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

3

ניתוח ומחקר פגיעויות אבטחה

 

ציון עובר בתכנות מתקדם בשפת C

3

אבטחת יישומים ברשת

 

לימוד מוקדם של מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים

3

רשתות P2P

ציון עובר במערכות הפעלה, מבוא לתקשורת מחשבים

3

סדנא

סדנא: רשתות מחשבים

ציון עובר של הקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, מבוא לתקשורת מחשבים

6

סדנא: אינטרנט

ציון עובר של הקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

6

* הקורס מוצע במסגרת קורסי הבחירה בתוכנית הלימודים לתואר שני.

 

ג. תוכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב בצירוף התמחות בבינה מלאכותית

בינה מלאכותית היא תחום במדעי המחשב הצומח בשנים האחרונות במהירות רבה, ועוסק בתכנון מכונות אשר מסוגלות לבצע
משימות הדורשות אינטליגנציה. לדוגמא, משחק שחמט ברמה של אמן, הבנה של שפה טבעית, פענוח תמונות לוויינים, חיזוי ובקרה.
ההתפתחות המואצת של הבינה המלאכותית נובעת מהצורך ההולך וגובר בפתרונות אינטליגנטיים של בעיות, במגוון רחב מאוד
של תחומים: רפואה, ביטחון, חינוך, שוק ההון, ניהול מידע וכו'. כפועל יוצא, נזקקת תעשיית התוכנה לפתרונות כאלה יותר ויותר.
ההתמחות נועדה להעניק לבוגר הן ראייה רחבה של התחום והן שיטות ספציפיות שיאפשרו לו לפתור מגוון רחב של בעיות של
בינה מלאכותית.
היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף התמחות בבינה מלאכותית הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה
בלימודי התוכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנא בתחום ההתמחות.

מבנה התוכנית:

מסגרת

מס' נ"ז

קורסי חובה במדעי המחשב

79  (ראה תוכנית ה-B.Sc. במדעי המחשב)

קורסי חובה בהתמחות

6

קורס בחירה במתמטיקה

4

קורס בחירה בהתמחות

3

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה מתחום מדע אחר)

26

סדנא בבינה מלאכותית

6

סה"כ

124  (מתוכן 15 נ"ז בלימודי התמחות)

  

קורסי חובה

שנה א'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

תורת ההנמקה

4

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

תורת ההנמקה

6

6

מבוא למדעי המחשב

 

 

 

6

7

תורת ההנמקה

 

 

 

2

2

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

אלגברה לינארית

 

 

 

6

6

מבוא להסתברות

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מתמטיקה בדידה

4

5

מתמטיקה בדידה

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

4

5

תכנות מתקדם בשפת C

מבוא למדעי המחשב

 

 

3

4

 

 

 

 

סה"כ 35

סה"כ 40

 

שנה ב'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל


מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבני נתונים

1. מבוא למדעי המחשב
2
. מבוא להסתברות
3
. מתמטיקה בדידה
4
. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

5

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

4

4

השלמות חדו"א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

4

4

מבנה מחשבים

 

מבוא למדעי המחשב

 

4

4

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

ארכיטקטורת מחשבים

 מבנה מחשבים

 

 

4

4

אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 

4

5

ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 

2

2

אלגברה ליניארית II

אלגברה ליניארית

 

 

4

4

 

 

 

 

סה"כ

30   

סה"כ

32

שנה ג'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

מערכות בסיסי נתונים

מבני נתונים

 

 

3

3

חישוביות

 

 

אלגוריתמים 

4

5

מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם בשפת C
2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים 
4. ארגון המחשב ושפת סף

 

 

3

4

 סיבוכיות

חישוביות

 

 

4

 

4

 

 

 

 

סה"כ
14

סה"כ
16

סה"כ
79

סה"כ
88

כל הקורסים יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הסדנא ניתנת במתכונת שנתית ומתחילה בסמסטר א'.

באם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

 

פירוט קורסי ההתמחות בבינה מלאכותית

שנה

מסגרת

שם הקורס

מס' נ"ז

ב'

קורסי חובה

מבוא לבינה מלאכותית

3

מערכות לומדות

3

ג'

קורסי בחירה

למידה סטטיסטית

3

מבוא לרובוטיקה

3

אחזור מידע ושיטות חיפוש באינטרנט

3

סדנא

רשתות עצביות ובינה מלאכותית

6

 

ד. תוכנית לתואר "בוגר"B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול

בית הספר למדעי המחשב מציע תוכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת
תוכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים)
ועם קורסי בסיס בכלכלה. תלמידי החטיבה יכולים להתמחות באחד משני מסלולי לימוד: ניהול וכלכלה או ניהול מערכות מחשב.
תוכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול פרויקטי תוכנה ומערכות מחשב.
מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים לתואר B.Scבמדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול הינה בהיקף של 124 נ"ז.
במסגרת לימודי החטיבה בניהול יוצעו שני מסלולי לימוד: מסלול בניהול וכלכלה ומסלול בניהול מערכות מחשב.

הרכב התוכנית
לימודי מדעי המחשב

בצירוף החטיבה בניהול

מסגרת הקורסים

מס' נ"ז

1.  קורסי חובה במדעי המחשב

71

2.  קורסי חובה בחטיבה (החל מהשנה השנייה ללימודים)

15
3.  קורסי בחירה בהתמחות
13-16

4. קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדע *

16-19
5. סדנא במסגרת ההתמחות

6

סה"כ

124

 * סטודנטים בתוכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה
** ניתן  ללמוד קורסי בחירה במדעים עד 10 נ"ז

פירוט כל אחד מן המרכיבים:

1.     קורסי חובה במדעי המחשב (משותפים לשני המסלולים)*

שנה א'

 

 

שנה ב'

 

 

שנה ג'

 

שם הקורס

מס' נ"ז

 

שם הקורס

מס' נ"ז

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

סמסטר א'

 

סמסטר א' או  ב'

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

4

 

מבני נתונים

4

 

סדנא לסטודנטים בחטיבה

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

6

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

 

מערכות בסיסי נתונים

3

מבוא למדעי המחשב

6

 

מבנה מחשבים

4

 

חישוביות

4

תורת ההנמקה

2

 

השלמות חדוו"א

4

 

מערכות הפעלה

3

סמסטר ב'

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

אלגברה לינארית

6

 

ארכיטקטורת מחשבים

4

 

מתמטיקה בדידה

4

 

אלגוריתמים

4

 

מבוא להסתברות

4

 

ארגון המחשב ושפת סף

2

 

תכנות מתקדם בשפת C

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

35

 

סה"כ

26

 

סה"כ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ 77 נ"ז

*  את רשימת דרישות הקדם ניתן למצוא בפירוט התוכנית הרגילה במדעי המחשב

הערה: תלמידי החטיבה בניהול נדרשים ללמוד את כל קורסי החובה הקיימים בתוכנית הרגילה, למעט שני קורסים:
"אלגברה לינארית II" ו"סיבוכיות".

2.     קורסי חובה בחטיבה (משותפים לשני המסלולים)

שנה ב'

 

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

סמסטר א'

 

 

מבוא למיקרו כלכלה

4

 

הסקה סטטיסטית

4

מבוא להסתברות

סמסטר ב'

 

 

ניהול מערכת תפעולית

3

 

חשבונאות א'

4

 

סה"כ

15

 

3.     קורסי מסלול בחטיבה

מוצעים שני מסלולי התמחות לבחירה:


מסלול התמחות בניהול וכלכלה

שנה ג'

 

שם הקורס

מס' נ"ז

קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 13-16 נ"ז:

 

תורת המחירים א'

3

מבוא למאקרו כלכלה

3

יסודות האסטרטגיה

3

יסודות היזמות

3

יסודות המימון

4

יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו

2

יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו

2

יסודות השיווק

3

תורת ההחלטות

2

תורת המחירים ב'

4

 לתשומת לבכם, קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת בי"ס לניהול וכלכלה.

לבדיקת דרישות קדם לקורסים אלה אנא  עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה".

מסלול התמחות בניהול מערכות מחשב

שנה ג'

 

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 13-16 נ"ז:

 

 

 

 

 

 

 

 

נושאים בחקר ביצועים *

3

השלמות חדו"א, אלגברה ליניארית , מבני נתונים

 

 

 

 

 

 

ניהול פרויקטים *

3

---

ניהול איכות בתוכנה*

3

ציון עובר בקורס:
תכנות מתקדם בשפת  C

ניתוח מערכות

3

---

למידה סטטיסטית

3

ציון עובר של הקורסים: אלגברה ליניארית, מבוא להסתברות

פרויקטי תוכנה – הלכה ומעשה

3

ציון עובר של הקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

* הקורס הינו מתוכנית התואר השני במדעי המחשב

4. קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדע
הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 16-19 נ"ז וזאת בהתאם לצבירת נ"ז בקורסי הבחירה במסלול
על מנת שהסך הכולל של הנ"ז בתוכנית יהיה 124 נ"ז.

 

ה.  תוכנית לתואר "בוגר" (.B.Sc) במדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

ראש התוכנית: ד"ר כרמי מרימוביץ

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות
המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניות שיטות לארגון ופתוח מערכות אלו.
ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות עם אתגרים אלה.
מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך
הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה,
מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנא. ההתמחות מתבטאת בקורסי הבחירה, אותם ניתן להתחיל ללמוד בסמסטר
השני של שנת הלימודים השנייה.
ביטוי ללימודי החטיבה יינתן בגיליון הציונים של הבוגר.

מבנה התוכנית:

מסגרת

מס' נ"ז

קורסי חובה

79

קורסי בחירה במדעי המחשב

מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

16-17

קורס בחירה במתמטיקה

4

קורסי בחירה בהתמחות

19-18

סדנא בהתמחות

6

סה"כ

124

 

 

 

 

 

 

  

קורסי חובה

שנה א'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

תורת ההנמקה

4

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

תורת ההנמקה

6

6

מבוא למדעי המחשב

 

 

 

6

7

תורת ההנמקה

 

 

 

2

2

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

אלגברה לינארית

 

 

 

6

6

מבוא להסתברות

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מתמטיקה בדידה

4

5

מתמטיקה בדידה

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

4

5

תכנות מתקדם בשפת C

מבוא למדעי המחשב

 

 

3

4

 

 

 

 

סה"כ 35

סה"כ 40

 

שנה ב'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל


מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבני נתונים

1. מבוא למדעי המחשב
2
. מבוא להסתברות
3
. מתמטיקה בדידה
4
. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

5

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

4

4

השלמות חדו"א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

4

4

מבנה מחשבים

 

מבוא למדעי המחשב

 

4

4

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

ארכיטקטורת מחשבים

 מבנה מחשבים

 

 

4

4

אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 

4

5

ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 

2

2

אלגברה ליניארית II

אלגברה ליניארית

 

 

4

4

 

 

 

 

סה"כ

30   

סה"כ

32

שנה ג'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

מערכות בסיסי נתונים

מבני נתונים

 

 

3

3

חישוביות

 

 

אלגוריתמים 

4

5

מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם בשפת C
2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים 
4. ארגון המחשב ושפת סף

 

 

3

4

 סיבוכיות

חישוביות

 

 

4

 

4

 

 

 

 

סה"כ
14

סה"כ
16

סה"כ
79

סה"כ
88

כל הקורסים יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הסדנא ניתנת במתכונת שנתית ומתחילה בסמסטר א'.

באם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט

- יש לצבור 19-18 נ"ז בקורסי בחירה בהתמחות.

 

שם הקורס

דרישות קדם

מס' נ"ז

קורסי בחירה בהתמחות

 

 

הנדסת תוכנה מונחית עצמים

 

3

הנדסת תוכנה (קורס חובה בתואר שני)

 

3

Design patterns

 

3

מימוש בסיסי נתונים

 

3

ניתוח מערכות

 

3

ניתוח תוכנה מכוון מודלים

 

3

אפיון ופיתוח מערכות תגובתיות

 

3

נושאים בניהול ופיתוח מערכות תוכנה

 

3

יסודות מערכות בקרה

 

3

 

 

ו. תוכנית לתואר "בוגר"B.Sc. במדעי המחשב בצירוף חטיבה בביואינפורמטיקה

ראש החטיבה : ד"ר דורית שוויקי

מטרת התוכנית
ביה"ס למדעי המחשב מציע תוכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בביואינפורמטיקה.
בנוסף לידע המעמיק והמקיף ממנו נהנים בוגרי ביה"ס למדעי המחשב, מעניקים הלימודים בחטיבה בביואינפורמטיקה את תשתית
הידע הביולוגי הנחוץ לעיסוק בתחום;
היכרות עם מאגרי הנתונים המרכזיים ועם כלי המחקר העיקריים לאנליזה ביואינפורמטית, והבנה מעמיקה ברעיונות ייחודיים
בתחום המחשבים, הרלוונטים לתחום הביואינפורמטיבי.
תוכנית הלימודים מכשירה את הבוגרים למגוון העיסוקים שמציעות תעשיות הביואינפורמטיקה, הביוטכנולוגיה והטכנולוגיה העילית,
כמו גם להמשך לימודים מתקדמים ולמחקר מדעי בתחום הביואינפורמטיקה ובתחום מדעי המחשב.

 מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים לתואר .B.Sc במדעי המחשב בצירוף חטיבה בביואינפורמטיקה הינה בהיקף של 124 נ"ז.

הרכב התוכנית:

לימודי מדעי המחשב

בצירוף החטיבה בביואינפורמטיקה

1.  קורסי חובה במדעי המחשב

81 נ"ז

2.  קורסי חובה בחטיבה בביואינפורמטיקה

30 נ"ז
3.  קורסי בחירה
13 נ"ז

סה"כ

124 נ"ז

1.       קורסי חובה במדעי המחשב

שנה א'

 

 

 

 

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 

תורת ההנמקה

4

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

תורת ההנמקה

6

6

מבוא למדעי המחשב

 

 

 

6

7

תורת ההנמקה

 

 

 

2

2

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

אלגברה לינארית

 

 

 

6

6

מתמטיקה בדידה

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

4

5

מבוא להסתברות

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2
. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מתמטיקה בדידה

4

5

תכנות מתקדם בשפת C

מבוא למדעי המחשב

 

 

3

4

 

 

 

 

סה"כ

35

סה"כ

40

 

שנה ב'

 

 

 

 

 

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סמסטר א'

 

 

 

 

 

מבני נתונים

1. מבוא למדעי המחשב2. מבוא להסתברות
3. מתמטיקה בדידה
4. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

5

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

4

4

מבנה מחשבים

 

מבוא למדעי המחשב

 

4

4

השלמות חדו"א

חשבון  דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

4

4

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

ארכיטקטורת מחשבים

מבנה מחשבים

 

 

4

4

אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 

4

5

ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 

2

2

אלגברה ליניארית II

אלגברה ליניארית

 

 

4

4

 

 

 

 

סה"כ

30  

סה"כ

32

 שנה ג'

 

דרישות קדם

 

 

שם הקורס

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

מס' נ"ז

מס' ש"ס

סדנא ייחודית בביואינפורמטיקה

1. תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
2. מבני נתונים

 

 

6

6

מערכות בסיסי נתונים

מבני נתונים

 

 

3

3

חישוביות

 

 

אלגוריתמים 

4

5

מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם בשפת C
2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים
4. ארגון המחשב ושפת סף

3

4

 

 

 

 

סה"כ

16

סה"כ

18

 

 

 

סה"כ

81

90

כל הקורסים יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

הסדנא ניתנת במתכונת שנתית ומתחילה בסמסטר א'.

באם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

 

2.     קורסי  חובה בחטיבה בביואינפורמטיקה

שנה א'

יינתנו קורסי החובה של התוכנית הרגילה במדעי המחשב, לימוד קורסי החובה בהתמחות יחלו  בשנה ב'. סה"כ לימודי חובה
בשנה א' 31 נ"ז.

שנה ב'

שם הקורס

דרישות קדם – ציון עובר

דרישות במקביל

מס' נ"ז

סמסטר א'

כימיה, ביוכימיה וביולוגיה של התא

 

 

6

נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה

1.  מבוא להסתברות
2. אלגברה ליניארית

 

4

סמסטר ב'

פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית

כימיה, ביוכימיה וביולוגיה של התא

 

5

אנליזה ממוחשבת של רצפים **

 

פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית

2

 

 

 

 

סה"כ 17

** מתחילי תשס"ט ילמדו את הקורס  "אנליזה ממוחשבת של רצפים" בסמסטר א' בשנה השנייה ללימודיהם.

שנה ג'

שם הקורס

דרישות קדם – ציון עובר

דרישות במקביל

מס' נ"ז

סמסטר א'

אלגוריתמים בביולוגיה מולקולארית

1. פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית
2. אלגוריתמים
3. נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה

 

3

 תורשה, ואנליזה גנטית של אוכלוסיות

 פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית

 

5

 

סדנא בביואינפורמטיקה

 

תורשה ואנליזה גנטית של אוכלוסיות; אנליזה ממוחשבת של רצפים

3

סמסטר ב'

structural bioinformatics

אנליזה ממוחשבת של רצפים

 

3

סדנא בביואינפורמטיקה

סדנא שלב א'; תורשה ואנליזה גנטית של אוכלוסיות; אנליזה ממוחשבת של רצפים

 

3

סמינריון בביואינפורמטיקה

פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית; תורשה ואנליזה גנטית של אוכלוסיות

 

2

 

 

 

סה"כ 19

 

 

 

סה"כ 67

3.     קורסי בחירה

סטודנטים בתוכנית חייבים ב-13 נ"ז בקורסי הבחירה, מתוכם לפחות 6 נ"ז מקורסי הבחירה במדעי המחשב. יתרת נקודות הזכות
ילמדו ממגוון הקורסים המוצעים על ידי בי"ס למדעי המחשב, לרבות קורסים בביואינפורמטיקה, קורסי מדע וקורסי בחירה של התואר השני הפתוחים לתלמידי התואר הראשון.

לסטודנטים המתעתדים להמשיך בלימודיהם לתואר השני מומלץ ללמוד כקורס בחירה את הקורס "סיבוכיות", המופיע ברשימת
קורסי החובה לסטודנטים בתוכנית לתואר B.Sc 
במדעי המחשב.

  

ז.  תוכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול (תוכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול
ולביה"ס למדעי המחשב)

מטרת התוכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התוכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי
כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.
התוכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

מבנה התוכנית

היקף הלימודים בתוכנית הוא 131 נ"ז, מהן 61 נ"ז בקורסי החובה בכלכלה וניהול, 65 נ"ז בקורסי החובה במדעי המחשב
ו-5 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב.

קורסי החובה – בפירוט לשנה וסמסטר:

שנה א'

כלכלה וניהול

מדעי המחשב

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

סמסטר א'

 

 

 

 

סמסטר א'

 

 

 

 

מבוא למיקרו כלכלה

4

 

 

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

4

 

 

תורת ההנמקה

יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו

2

 

 

 

מבוא למדעי המחשב

6

 

 

 

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

 

 

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי

6

 

 

 

תורת ההנמקה

סטטיסטיקה תיאורית

 

 

 

 

תורת
ההנמקה

2

 

 

 

 

 

 

 
· יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת תקינה לסטודנט.
· קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו

2

 

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

 

 

 

 

 

 

מבוא למאקרו כלכלה

3

 

מבוא למיקרו כלכלה

 

מתמטיקה בדידה

4

 

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

תורת המחירים א'

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

תכנות מתקדם בשפת C

3

מבוא למדעי המחשב

 

 

חשבונאות א'

4

 

 

 

 

 

 

 

 

הסקה סטטיסטית

4

 

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

26

 

 

 

 

סה"כ

25

 

 

 

 

 

 

סה"כ 51 נ"ז

 

 

 

 

 

 שנה ב'

כלכלה וניהול

מדעי המחשב

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

סמסטר א'
סמסטר א'

תורת המחירים ב'

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

תורת המחירים א'

אלגברה ליניארית

6

 

 

 

מאקרו כלכלה א'

3

1. מבוא למאקרו כלכלה.

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדוו"א

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

4

 

תכנות מתקדם בשפת C

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

 

 

 

 

 

אקונומטריקה א'

2

1. חדוו"א
2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
3. סטטיסטיקה תיאורית
4. הסקה סטטיסטית

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'

תורת המחירים ג'

3

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

מבנה מחשבים

4

 

מבוא למדעי המחשב

 

מאקרו כלכלה ב'

3

 

מאקרו כלכלה א'

 

 

 

 

 

מבוא לניהול משאבי אנוש

2

 

יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו

מבני נתונים

4

1. מבוא למדעי המחשב
2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
3. מתמטיקה בדידה
4. תורת ההנמקה

 

תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

אקונומטריקה ב'

2

תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

השלמות חדו"א

4

חדוו"א

 

 

 

סה"כ

23

 

 

 

סה"כ

22

 

 

 

 

 

 

סה"כ 45 נ"ז

 

 

 

 

 שנה ג'

 

כלכלה וניהול

מדעי המחשב

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד

במקביל

סמסטר א'
סמסטר א'

יסודות השיווק

3

 

 

אלגוריתמים

4

מבני נתונים

 

 

תורת ההחלטות

2

השלמות חדו"א

הסקה סטטיסטית

ארכיטקטורת מחשבים

4

 

מבנה מחשבים

 

יסודות המימון

4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות וסטטיסטקיה

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'

ניהול ביצועים

3

השלמות חדו"א

 

הסקה סטטיסטית

חישוביות

4

 

 

אלגוריתמים

 

 

 

 

מערכות הפעלה

3

1. מבני נתונים
2. ארכיטקטורת מחשבים
3. תכנות מתקדם בשפת C
4. ארגון המחשב ושפת סף

 

 

 

 

 

 

מערכות בסיסי נתונים

3

מבני נתונים

 

 

 

סה"כ

12

 

 

 

סה"כ

18

 

 

 

 

 

 

סה"כ 30 נ"ז

 

 

 

 

·            יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת תקינה לסטודנט.

·            קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

·            אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר אז גם כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

 

קורסי בחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב

מכסה נדרשת: 5 נ"ז.

נדרש קורס אחד מתחום מדעי המחשב וקורס נוסף מתחום כלכלה וניהול.

רשימות קורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב וכן דרישות הקדם הספציפיות לכל קורס מפורסמות בידיעון בפרקי
תוכניות הלימודים.

מסלול לימודים דו-יומי מתקיים בתוכנית הלימודים לתואר "בוגר"  B.Scבמדעי המחשב (תוכנית "מעוף"). עם זאת,  בשנים ג'ו-ד' בתוכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות ייתכן כי הלימודים יתפרשו על פני  יום נוסף (אחה"צ) בשבוע.
להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתוכניות לתואר "בוגר"
B.Sc. במדעי המחשב, לתואר "בוגר" B.Sc.
במדעי המחשב עם
התמחות בתקשורת ואינטרנט ולתואר "בוגר"
B.Sc.במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית למתחילים לימודיהם
בסמסטר א' תשע"א.

התוכנית בנויה במתכונת של 4 שנים 12 סמסטרים כולל קיץ.

שנה 1

שם הקורס

סמסטר א':

מבוא למדעי המחשב
מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
תורת ההנמקה

סמסטר ב':

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תכנות מתקדם בשפת C

סמסטר קיץ:

מבוא להסתברות
מתמטיקה בדידה

שנה 2

 

סמסטר  א':

מבנה מחשבים
תכנות מכוון עצמים ושפת C++

סמסטר ב':

אלגברה ליניארית 1
מבני נתונים

סמסטר קיץ:

אלגוריתמים
השלמות חדו"א

שנה 3

 

סמסטר א':

ארכיטקטורת מחשבים
מערכות בסיסי נתונים
אלגברה ליניארית 2
(הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה
גם קורס חובה מבוא לבינה מלאכותית)*

סמסטר ב':

ארגון המחשב ושפת סף
חישוביות
מערכות הפעלה
(הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה מערכות לומדות)*

סמסטר קיץ:

קורסי בחירה בתוכנית
(הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה את קורסי החובה
בהתמחות – אינטרנט ושפת ג'אווה / ניתוב ומידול רשת אינטרנט ומבוא לתקשורת מחשבים)*

שנה 4

 

סמסטר א':

סדנא (מחצית ראשונה)
קורסי בחירה בתוכנית*
סיבוכיות

סמסטר ב':

סדנא (מחצית שניה)
קורסי בחירה בתוכנית (כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז)*

סמסטר קיץ:

קורסי בחירה בתוכנית*

* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים ה'-ו'.

לפירוט מבנה כל תוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיפים א-ג  בפרק זה.   

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתוכניות לתואר "בוגר"
B.Sc. במדעי המחשב, לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב
עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ולתואר "בוגר"
B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית למתחילים לימודיהם
בסמסטר ב' תשע"א:

שנה 1

שם הקורס

סמסטר ב':

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תורת ההנמקה

סמסטר קיץ:

מתמטיקה בדידה
מבוא להסתברות

שנה 2

 

סמסטר א':

מבוא למדעי המחשב
השלמות חדו"א

סמסטר  ב':

תכנות מתקדם בשפת C
מבנה מחשבים

סמסטר קיץ:

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

שנה 3

 

סמסטר א':

אלגברה ליניארית
מבני נתונים

סמסטר ב':

אלגוריתמים
אלגברה ליניארית 2
(הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה מערכות לומדות
תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה מבוא לתקשורת מחשבים)*

סמסטר קיץ:

ארכיטקטורת מחשבים
מערכות בסיסי נתונים

שנה 4

 

סמסטר א':

חישוביות
ארגון המחשב ושפת סף
קורס בחירה
(הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה מבוא לבינה מלאכותית*
תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה אינטרנט ושפת ג'אווה / ניתוב ומידול רשת אינטרנט)*

סמסטר ב':

מערכות הפעלה
קורסי בחירה בתוכנית*
סדנא (מחצית ראשונה)

סמסטר קיץ:

סיבוכיות
סדנא (מחצית שניה)
קורסי בחירה בתוכנית (כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז)*

שנה 5

 

סמסטר א':

קורסי בחירה בתוכנית*

* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים ה'-ו'.

לפירוט מבנה כל תוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיפים א-ג בפרק זה.

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול למתחילים
לימודיהם בסמסטר א' תשע"א:
 

שנה 1

שם הקורס

סמסטר א':

מבוא למדעי המחשב
מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
תורת ההנמקה

סמסטר ב':

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תכנות מתקדם בשפת C

סמסטר קיץ:

מבוא להסתברות
מתמטיקה בדידה

שנה 2

 

סמסטר  א':

מבנה מחשבים
תכנות מכוון עצמים ושפת
C++
מבוא למיקרו כלכלה – קורס חובה בחטיבה*

סמסטר ב':

אלגברה ליניארית
מבני נתונים
ניהול מערכת תפעולית – קורס חובה בחטיבה*

סמסטר קיץ:

אלגוריתמים
השלמות חדו"א

שנה 3

 

סמסטר א':

ארכיטקטורת מחשבים
מערכות בסיסי נתונים
הסקה סטטיסטית*

סמסטר ב':

ארגון המחשב ושפת סף
חישוביות
מערכות הפעלה

סמסטר קיץ:

חשבונאות א'*
קורסי בחירה בתוכנית*

שנה 4

 

סמסטר א':

סדנא (מחצית ראשונה)
קורסי בחירה בתוכנית ובמסלול*

סמסטר ב':

סדנא (מחצית שניה)
קורסי בחירה בתוכנית ובמסלול*
(כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז)

סמסטר קיץ:

קורסי בחירה בתוכנית ובמסלול*

* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים ה'-ו'.

לפירוט מבנה התוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיף ד בפרק זה.

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתוכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול למתחילים
לימודיהם בסמסטר ב' תשע"א:

שנה 1

שם הקורס

סמסטר ב':

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תורת ההנמקה

סמסטר קיץ:

מתמטיקה בדידה
מבוא להסתברות

שנה 2

 

סמסטר א':

מבוא למדעי המחשב
השלמות חדוו"א

סמסטר  ב':

תכנות מתקדם בשפת C
מבנה מחשבים
מבוא למיקרו כלכלה (חובה בחטיבה)*

סמסטר קיץ:

תכנות מכוון עצמים ושפת C++
חשבונאות א' (חובה בחטיבה)*

שנה 3

 

סמסטר א':

אלגברה ליניארית
מבני נתונים

סמסטר ב':

אלגוריתמים
ניהול מע' תפעולית (חובה בחטיבה)*
הסקה סטטיסטית (חובה בחטיבה)*

סמסטר קיץ:

ארכיטקטורת מחשבים
מערכות בסיסי נתונים

שנה 4

 

סמסטר א':

חישוביות
ארגון המחשב ושפת סף
קורסי בחירה*

סמסטר ב':

מערכות הפעלה
קורסי בחירה בתוכנית*
סדנא (מחצית ראשונה)

סמסטר קיץ:

 סדנא (מחצית שניה)
קורסי בחירה בתוכנית (כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז)*

שנה 5

 

סמסטר א':

קורסי בחירה בתוכנית*

* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים ה'-ו'.
לפירוט מבנה התוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיף ד בפרק זה.
 
   
תקנות

1. סיום חובות שנה א'
א. סיום מלוא חובות שנה א' הוא תנאי ללימוד קורסי בחירה בתוכנית הלימודים למעט קורסים מתחום מדע אחר.
ב. סטודנט שלא סיים את מלוא חובות שנה א', אינו רשאי ללמוד קורסים מתוכנית שנה ג'.

2. שיפור ציון חיובי
תשומת לב הסטודנט מופנית לאמור בנושא זה בפרק "תקנון לימודים" סעיף 12.2 ו'.
הקורסים עליהם לא ניתן לחזור לאחר קבלת ציון חיובי הם:

-      מבוא למדעי המחשב
-      תכנות מתקדם בשפת
C
-     
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – לאחר לימוד הקורס "השלמות חדו"א".
-      לא ניתן לשפר ציון בקורס של שנה א' לאחר הרישום לקורסי שנה ג', למעט בקורס "אלגברה לינארית", בכפוף לאישור
       ועדה אקדמית.

3. הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כשלונות
הפסקת לימודים של סטודנט/אפשרות חיובו בתוכנית מבחן, ייעשו עקב צבירת מספר כשלונות מוגדר בקורס/ים. צבירת כישלונות
ע"י סטודנט נבדקת בשני היבטים:
א. כישלון בקורס יחיד.
ב. כישלונות במכלול הקורסים שנלמדו.

להלן פרוט התקנות הנוגעות לכל אחד מן ההיבטים:

א. כישלון בקורס יחיד
סטודנט שנבחן ארבע פעמים בקורס חובה והציון האחרון שקיבל בו הוא "נכשל", אינו זכאי להמשיך לימודיו בתוכנית הלימודים
במסגרתה נלמד הקורס. ציון סופי "לא השלים" ו"נכשל" (ציון מילולי) ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכשלונות בקורס יחיד
ובמכלול הקורסים.

ב.  כישלונות במכלול הקורסים
המעקב אחר צבירת כשלונות במכלול הקורסים מתקיים מתחילת הלימודים עד צבירת 51 נ"ז בקורסי החובה.

1. סטודנט שצבר בשלב המעקב 9 כישלונות, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו בתוכנית.
2. סטודנט שצבר בשלב המעקב 6-8 כישלונות רשאית המכללה לקבוע לו תוכנית לימודים מיוחדת, תוכנית מבחן, במסגרתה
יוגדרו תנאים להמשך לימודיו. מעמדו של סטודנט כזה יהיה "סטודנט בתוכנית מבחן". לא עמד הסטודנט בתנאים שנקבעו לו –
רשאית המכללה להפסיק את לימודיו בתוכנית. עמד הסטודנט בתנאים שנקבעו – יורשה להמשיך לימודיו, ויישאר במעמד "סטודנט
בתוכנית מבחן" עד לצבירת 51 נ"ז בקורסי החובה בתוכנית.

הבהרה:
1. 
במניין הכישלונות נלקחים בחשבון ציוני "נכשל" שהתקבלו בכל אחד מן המועדים בכל קורס.
לדוגמא: לסטודנט שנכשל הן במועד א' והן במועד ב' באותו קורס ייספרו שני כישלונות. לסטודנט שנכשל במועד א' ועבר במועד ב'
ייספר כשלון אחד.
2. ציון סופי "לא השלים" ו"נכשל" (ציון מילולי) ייספר ככישלון אחד.

 

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי ביה"ס
בוגרי ביה"ס בתוכניות הלימודים בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

א. לימודי תואר שני במדעי המחשב  

א1. בשנת הלימודים תשס"ג נפתחה במכללה תוכנית לימודים לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי ביה"ס וכן סטודנטים בשנה ג'
יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית הלימודים לתואר שני.

א2. בשנת הלימודים תשס"ח נפתחה במכללה תוכנית "יעד"  - מסלול מואץ לתואר שני במדעי המחשב. התוכנית מיועדת
לסטודנטים לתואר ראשון במכללה שסיימו שתי שנות לימוד בממוצע ציונים גבוה. התוכנית מאפשרת להשלים את לימודי התואר
שני במהלך 5 שנים מתחילת הלימודים לתואר ראשון. סטודנטים בתוכנית "יעד" שימשיכו לתואר שני יוכלו להנות מהטבות כלכליות
נרחבות והטבות אקדמיות של עד 8 נ"ז (מתוך סה"כ 24 נ"ז) בקורסי הבחירה של תואר שני על סמך לימוד קורסים ייעודיים במסגרת
קורסי הבחירה בתואר ראשון. כמו כן, סטודנטים במסלול ייחודי זה ייהנו ממגוון פעילויות והרצאות מיוחדות. רכזי התוכנית
בשנה"ל
תש"ע: ד"ר א. גבר-רוזנבלום ופרופ' ע. אריאלי.

א3.   בוגרי ביה"ס מתקבלים ללימודי תואר שני במדעי המחשב באוניברסיטאות, בטכניון ובמכון ויצמן למדע, על פי אמות המידה
הנהוגות ביחס לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ. מומלץ לסטודנטים במכללה המעוניינים להמשיך
בלימודי התואר השני במדעי המחשב באוניברסיטת ת"א ללמוד את הקורסים הבאים:
לוגיקה למדעי המחשב
נושאים במתמטיקה למדעי המחשב
הקורסים האמורים מוצעים במסגרת לימודי הבחירה בכל אחת מתוכניות הלימודים.
לסטודנטים הלומדים בתוכנית ה-B.A. במדעי המחשב מוצע ללמוד את הקורס "סיבוכיות" שהינו קורס חובה בתוכנית ה-
B.Sc.
במדעי המחשב.

ב. לימודי תואר שני במדעי המחשב ובכלכלה וניהול
תוכנית תואר ראשון (B.A.) במדעי המחשב ובכלכלה וניהול מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומים אלה.

ג. לימודי תואר שני בתחומים אחרים
בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו
כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.
קיימות תוכניות בינתחומיות לתואר שני שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי תואר ראשון
בתחומים שונים.

ד. לימודי תואר שני של החוגים הבין-תחומיים בביואינפורמטיקה
הלימודים בחטיבה לביואינופרמטיקה מותאמים לדרישות התואר השני של החוגים הבין-תחומיים בביואינפורמטיקה בארץ.
קבלת בוגרי המכללה ללימודי התואר השני נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון (B.A)
מהאוניברסיטאות בארץ.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team