מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס למדעי המחשב

 

  בית הספר למדעי המחשב

תוכניות לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב

מ"מ דקן בית הספר: פרופ' מיכל פרנס

ראש התוכנית: פרופ' עופר אריאלי

תוכניות הלימודים המתקיימות במסגרת לימודי התואר השני במדעי המחשב:


1. תוכנית לימודים לתואר שני
(M.Sc.) במדעי המחשב

תאור כללי
תוכנית הלימודים לתואר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעשייה עתירת הידע. התוכנית מרחיבה את התשתית התיאורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והרחבה בתחומי ידע נוספים וביכולות המקצועיות של הלומד. לימודי התואר השני מאפשרים ללומדים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והיישומים בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה התוכנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תואר ראשון המועסקים בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם.
התוכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המירבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תוכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי.

הרכב תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב הינה בהיקף של 48 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:

    א. קורסים בהיקף של 38 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו): קורסי חובה - 11 נ"ז, סמינר 3 נ"ז וקורסי בחירה
        בהיקף של 24 נ"ז, כמפורט בהמשך.
    ב. 
בחינת כשירות בכתב.
    ג. פרויקט או עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז.

עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. שלשת
המרכיבים לעיל ישוקללו בציון הגמר, כמפורט בהמשך.

מסלולי התמחות
במסגרת לימודי התואר השני במדעי המחשב פועלים ארבעה מסלולי התמחות. מסלולים אלו מאפשרים התמחות בתחומים הרלבנטיים ללימודי המשך (בעיקר מדעי המחשב התיאורטיים) או בנושאים שימושים בתעשייה (ניהול מערכות מחשב ותקשורת ומערכות מחשבים). יודגש שאין חובה להשתייך לאחד ממסלולים אלו על מנת לסיים את התואר.  המסלולים המוצעים הם:

א. מסלול התמחות בניהול מערכות מחשב
המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים לפתח ולבסס את הרקע הניהולי הטכני כחלק מהידע הנדרש לתפקידים ניהוליים בתעשייה. הדגש במסלול זה הוא על היבטים ייחודיים לניהול מערכות משובצות מחשב ופרויקטים עתירי תכנה.

ב. מסלול התמחות במדעי המחשב התיאורטיים
המסלול נועד לבסס ולהרחיב את היעד התיאורטי הרלבנטי לחזית המחקר הנוכחית במדעי המחשב. המסלול מומלץ במיוחד לתלמידים החושבים על המשך לימודים לתואר שלישי במדעי המחשב.

ג. מסלול התמחות בתקשורת ומערכות מחשבים
המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לפתח ולבסס את הרקע ההנדסי הכרוך בעבודה עם מערכות משובצות מחשב, ולהעמיק את הידע הנוגע למערכות תקשורת ממוחשבות.

ד. מסלול התמחות בביואינפורמטיקה
במסגרת לימודי התואר השני ניתנת האפשרות להתמקד בתחום ביואינפורמטיקה. רשאים להרשם למסלול זה בעלי תואר בתוכניות ביואינפורמטיקה, תואר דו –חוגי במדעי המחשב ומדעי החיים וכן בוגרי התואר הראשון של האקדמית ת"א-יפו במדעי המחשב בצירוף החטיבה בביואינפורמטיקה. ההרשמה בכפוף לאישור ד"ר דורית שוויקי, מרכזת החטיבה בביואינפורמטיקה.

שלבי תוכנית הלימודים
א. בשלב הראשון של הלימודים על הסטודנט יהיה להשלים לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה כל קורסי החובה. בתום שלב זה יהיה רשאי הסטודנט לגשת לבחינת הכשירות ולהתחיל בפרויקט הגמר.
ב. בשלב השני ייגש הסטודנט לבחינת הכשירות ויתחיל ב"פרויקט הגמר" (בהנחיית חבר סגל בית הספר למדעי המחשב). בשלב זה ישלים הסטודנט את חובות הקורסים.

להלן פרוט נוסף של כל אחד ממרכיבי תכנית הלימודים.

א. קורסים
על הסטודנט בתוכנית הרגילה להשלים קורסים בהיקף של 38 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו). משקלם של חובות השמיעה בציון הסופי לתואר הוא 60%. להלן פרוט הקורסים:

פירוט הקורסים

מס' נ"ז

קורסי חובה

 

הנדסת תוכנה (קורס שנתי)

4

פרקים במדעי המחשב התיאורטיים

4

שפות תכנות

3

קורסי בחירה

 

יש לקחת לפחות שני קורסים תיאורטיים ושניים מעשיים

24

והיתרה על-פי בחירת הסטודנט

 

סמינר עיוני

3

סה"כ

38 נ"ז

על הסטודנטים הבוחרים בתוכנית לימודים עם התמחות להשלים קורסים בהיקף 38 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו)
עפ"י הפירוט הבא:

דרישות משותפות לכל המסלולים:

 

 

 

א. קורסי חובה

 

 

 

הנדסת תוכנה (קורס שנתי)

 

4 נ"ז

 

 

 

פרקים במדעי המחשב התיאורטיים

 

4 נ"ז

 

 

 

שפות תכנות

 

3 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב. סמינר עיוני

 

3 נ"ז

 

 

 

סה"כ

 

14 נ"ז

 

 

 

דרישות ספציפיות לכל מסלול:

 

 

 

 

 

התמחות בניהול מערכות מחשב

התמחות במדעי המחשב התיאורטיים

התמחות בביואינפורמטיקה

התמחות בתקשורת ומערכות מחשבים

קורסי בחירה בהיקף כולל של 24 נ"ז

 

 

 

 

לפחות שני קורסים תיאורטיים

 

6 נ"ז

-

6 נ"ז

6 נ"ז

לפחות שני קורסים יישומיים

 

-

6 נ"ז

6 נ"ז

-

קורסי בחירה ייחודיים במסלול *

 

15 נ"ז

12 נ"ז

9 נ"ז

9 נ"ז

היתרה על-פי בחירת הסטודנט

 

3 נ"ז

6 נ"ז

3 נ"ז

6 נ"ז

דרישות נוספות

 

 

 

פרויקט גמר בביואינפורמטיקה

 

3 נ"ז **

סה"כ

 

38 נ"ז

38 נ"ז

38 נ"ז

38 נ"ז

* פירוט הקורסים המוצעים ראה/י בהמשך
** קורס חובה: נושאים מתקדמים בתקשורת

כאמור לעיל, את קורסי החובה יש להשלים בשלב הראשון של הלימודים. במסגרת קורסי הבחירה יוכלו הסטודנטים ללמוד גם קורסים מתקדמים המשותפים לתלמידי התואר הראשון והשני (מפורטים  להלן). הסטודנט יהיה רשאי ללמוד קורסים בהיקף של עד 9 נ"ז לכל היותר מבין הקורסים המתקדמים לתואר הראשון.

בכל מקרה, סטודנט התואר השני יידרש ללמוד קורסי בחירה במלוא ההיקף הנדרש, 24 נ"ז, ולא יוכל לקבל פטור בגין קורסים שלמד לתואר הראשון. יוצאים מכלל זה סטודנטים אשר למדו במהלך התואר הראשון קורסי בחירה מתקדמים המשותפים לשני התארים, וקורסים אלה לא שוקללו בציון הגמר (קורסים עודפים).

רשימת קורסי הבחירה אשר יוצעו במסגרת התואר השני:

להלן רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי תואר שני במסגרת לימודי הבחירה:
לתשומת ליבכם, בכל סמסטר יינתנו מספר קורסים מרשימה זו.

שם הקורס

יישומי / תיאורטי

התמחות

אבטחת איכות תוכנה

יישומי

ניהול מערכות מחשב

אבטחת איכות תוכנה במערכות צבאיות

יישומי

ניהול מערכות מחשב

אבטחת מערכות מחשבים

יישומי

ניהול מערכות מחשב

אימות נכונות חומרה

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

אינפורמציה וקודים מתקני שגיאות

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

אלגברה ויישומיה בראי מדעי המחשב

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

אלגברה נומרית

יישומי

מדעי המחשב התיאורטיים

אלגוריתמים אלגבריים

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

אלגוריתמים גנטיים

יישומי

-

אלגוריתמים לפתרון  SAT

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

אלגוריתמים מקורבים והסתברותיים

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

ארכיטקטורה מונחית שירותים SOA

יישומי

ניהול מערכות מחשב

גיאומטריה חישובית

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

גישות מודרניות בתורת הגרפים

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

הנדסת דרישות במערכות עתירות תכנה

יישומי

ניהול מערכות מחשב

חישוב מדעי ותכנות מדעי

תיאורטי

-

חישוב מולקולרי

תיאורטי

ביואינפורמטיקה

יסודות רשתות מחשבים

יישומי

תקשורת ומערכות מחשבים

מבוא לאינטרנט נייד

יישומי

תקשורת ומערכות מחשב

מבוא לניהול מערכות מחשב

יישומי

ניהול מערכות מחשב

מבוא לקריפטולוגיה

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

מבוא לתורת האינפורמציה

תיאורטי

 מדעי המחשב התיאורטיים

מערכות מבוזרות

תיאורטי

 מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים באנליזה סטטית של תוכניות

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים בחקר ביצועים *

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים בתורת החבורות

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים מתקדמים באבטחת מידע

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים מתקדמים בגנומיקה

 

ביואינפורמטיקה

נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת

יישומי

-

נושאים מתקדמים בתורת הגרפים

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

נושאים מתקדמים בתקשורת *

תיאורטי

תקשורת ומערכות מחשבים

ניהול מערכת תפעולית *

יישומי

ניהול מערכות מחשב

ניהול פרויקטים *

יישומי

ניהול מערכות מחשב

עיבוד וידאו מתקדם

יישומי

-

עיבוד שפה טבעית

יישומי

-

עקרונות תכנון מחשב

יישומי

-

פיתוח מערכות תוכנה *

יישומי

ניהול מערכות מחשב

קורס מתקדם באלגוריתמים

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

קריאה מודרכת במודלים לשידור ורשתות תקשורת

תיאורטי

-

שיטות ניסיוניות במחקר אלגוריתמי

תיאורטי

-

תכן לוגי מתקדם ושפת חומרה VHDL*

יישומי

-

תכנון ליניארי

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

תכנות לוגי ושפת פרולוג

יישומי

-

תקשורת סלולארית *

יישומי

תקשורת ומערכות מחשבים

סדנא מתקדמת בתקשורת *

יישומי

תקשורת ומערכות מחשבים

הבעיה העשירית של הילברט *

תיאורטי

מדעי המחשב התיאורטיים

זיהוי תבניות *

תיאורטי

-

נושאים בניהול פיתוח מערכות תוכנה *

יישומי

ניהול מערכות מחשב

קורסי בחירה משותפים לתואר ראשון ושני

סוגיות נבחרות במערכות הפעלה      אוטומטיים דקדוקיים וקומפילציה

תורת הגרפים                             אימות פורמלי של מערכות חומרה ותוכנה

ניתוב ומידול רשת אינטרנט *          פתרון בעיות  

ניתוח מערכות *                          לוגיקה למדעי המחשב *

ניתוח תוכנה מכוון מודל *               מבוא לבינה מלאכותית *

דחיסת נתונים                             מבוא לתורת המספרים

מודלים לשידור *                          ראייה ממוחשבת *        

טכנולוגיות תקשורת                       עיבוד תמונה ווידאו *

אסטרטגיות לפתרון בעיות               עיבוד אותות

מבוא לקריפטוגרפיה                     יסודות מערכות משוב ובקרה *

קומבינטוריקה *                           תקשורת סלולרית *

מבוא לתקשורת מחשבים *             אוטומטים ושפות פורמליות *

קורסי בחירה משותפים לתואר ראשון ושני לתוכנית עם התמחות בביואינפורמטיקה

אלגוריתמים בביולוגיה מולקולארית*

אבולוציה מולקולארית *

* קורסים המסומנים בכוכבית יינתנו בשנה"ל תשע"א.


סמינרים

סמינר בלמידה ממוחשבת                     סמינר במערכות לוגיות לבינה מלאכותית

סמינר מתקדם באלגוריתמים מקוונים        סמינר במערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת

סמינר בניתוח אלגוריתמים                     סמינר בחישוב קוואנטי

סמינר מערכות real time                                   סמינר בגרפים

סמינר אפיון משפחות ובעיות בגרפים         סמינר באלגוריתמים תת-לינארים

סמינר שיטות אופטימיזציה                      סמינר תכנון מוכוון אספקטים *

סמינר אודות  SAT                               סמינר באלגוריתמים הסתברותיים

סמינר באלגוריתמים מתקדמים                סמינר אלגוריתמים לשרטוט גרפים *

* סמינרים המסומנים בכוכבית יינתנו בשנה"ל תשע"א.

ב. בחינת הכשירות
לאחר שהשלימו לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה כל קורסי החובה, תיערך לסטודנטים בחינת כשירות מקיפה בכתב. זו תתמקד במקצועות העיקריים של מדעי המחשב כפי שהם משתקפים בקורסי החובה לתואר הראשון ולתואר השני. בחינת כשירות תתקיים לפחות פעם בשנה, עבור סטודנטים שיהיו זכאים להיבחן בה במועד זה.
משקלה של בחינת הכשירות בציון הסופי לתואר הוא 20%.
שיפור ציון "נכשל":
סטודנט שקבל בבחינת הכשירות ציון הנמוך מ-60 יהיה רשאי להבחן פעם נוספת על מנת לתקן את כשלונו בבחינה.
שיפור ציון "חיובי":
  סטודנט  שקבל בבחינת הכשירות ציון "חיובי" יהיה רשאי להבחן פעם  אחת נוספת בלבד  על מנת לשפר את ציונו בבחינה. סטודנט כאמור  שציונו בבחינה הנוספת יהיה "נכשל", יהיה זכאי להבחן פעם נוספת על מנת לשפר את  כשלונו בבחינה.
ועדת תואר שני תדון בהפסקת לימודיו של סטודנט שיצבור שני כשלונות בבחינת הכשירות.

ג. פרויקט הגמר
הסטודנט יבצע פרויקט גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. משקלו של פרויקט הגמר בציון הסופי לתואר הוא 20%.
תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 5 לתקנות.

 

2. מסלול לימודים ייחודי לתואר שני במדעי המחשב (עם התמחות בביואינפורמטיקה) לבוגרי ביולוגיה ומדעי החיים

מטרת המסלול
המסלול שנפתח בשנה"ל תש"ע נועד לבוגרי ביולוגיה ומדעי המחשב המבקשים  ללמוד לקראת התואר השני במדעי המחשב. המסלול מורכב משני שלבי לימוד: השלב הראשון  יאפשר לסטודנטים להשלים את הידע החסר בתחום מדעי המחשב. השלב השני זהה למסלול הלימודים בתוכנית התואר השני (עם התמחות בביואינפורמטיקה).

מהלך הלימודים במסלול  
השלב הראשון של הלימודים במסלול יתקיים בקבוצה נפרדת שתלמד יומיים בשבוע בשעות אחה"צ במשך שלושה סמסטרים (א',ב',קיץ), כאשר בסמסטרים א' ו-ב' יילמדו 10-9 שעות שבועיות בסמסטר, ואילו בסמסטר קיץ שהוא קצר יותר יילמדו יותר שעות שבועיות כדי להגיע לשווה ערך של 9-10 שעות סמסטריאליות בשבוע.
הקורסים  בשלב הלימודים הראשון הינם קורסים מואצים (ולכן ייחודיים למסלול) לצורך השלמת הידע הבסיסי הנדרש מבוגרים במדעי המחשב. תלמידי המסלול יתקבלו לתוכנית התואר השני במדעי המחשב  במעמד של תלמיד על תנאי. המעבר למעמד של תלמיד מן המניין בתוכנית - שיאפשר את תחילת הלימודים בה - מותנה  בסיום השלב הראשון של הלימודים בממוצע של 70 לפחות.

פירוט הלימודים במסלול

שלב ראשון

שם קורס

נ"ז

ש"ס

דרישות קדם

סמסטר א'

מתמטיקה בדידה (קורס הכולל מתמטיקה בדידה ולוגיקה ותורת הקבוצות

5

6

-

תכנות מתקדם בשפת C

4

4

-

סמסטר ב'

מבני נתונים

4

4

ציון עובר בקורס מתמטיקה בדידה

תכנות מתקדם בשפת C++

3

3

ציון עובר בקורס תכנות מתקדם בשפת C

מבנה וארכיטקטורת המחשבים

3

3

-

סמסטר קיץ *

אלגוריתמים

4

4

ציון עובר בקורס מבני נתונים

סיבוכיות

3

3

לימוד במקביל של הקורס אלגוריתמים

* סך שעות הלימוד בסמסטר קיץ זהה לזה של סמסטר א' או ב'. מאחר שסמסטר קיץ מתקיים על פני תקופה קצרה יותר, כל מפגש הינו בהיקף שעות גדול יותר.
בנוסף, יש לקחת את הקורס "מערכות הפעלה" (3 נ"ז, דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבנה וארכיטקטורת מחשבים). על הסטודנט לקחת את הקורס לאחר סיום כל הקורסים הנדרשים (בסמסטר א' של השנה העוקבת )  ובמקביל ניתן ללמוד קורסים לתואר השני. לתשומת ליבכם מעמד הסטודנט יהיה "על תנאי" עד קבלת ציון עובר בקורס הנ"ל.

שלב שני
ראה בפירוט מסלול ההתמחות בביואינפורמטיקה בסעיף 1 בפרק זה.

 

תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור  בתקנון הלימודים לתואר מוסמך

1. בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

1.1 בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה אחד.  חרף זאת, יהיה ראש ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם  יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס כאמור  להבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי.

1.2 סטודנט שקיבל בקורס ציון הנמוך מ-60 יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע"י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע"י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.

סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כשלונו השני, אף אם יתקיים מועד כזה.

1.3 סטודנט שייכשל שנית בקורס, יופסקו לימודיו.

1.4 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו.

2. ציון הגמר לתואר השני יהווה שקלול המרכיבים הבאים:

קורסים (חובה, בחירה, סמינר)   - 60%

ציון בחינת הכשירות                 - 20%

ציון פרויקט הגמר                    - 20%

3. משך הזמן המירבי לסיום הלימודים

על סטודנט לסיים את כל חובותיו לתואר "מוסמך" בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים.

4. כללים לגבי מכסת הלימודים בתוכנית לימודים וכו' ראה בתקנון לימודים לתואר מוסמך.  

5. תהליך ביצוע עבודת גמר

5.1  מהות עבודת הגמר והזכאות לביצועה

א. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו  מבצע הסטודנט  באופן אישי  בהנחיית  חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים.  ציון עבודת הגמר מהווה 20% מהציון הסופי לתואר.

ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם כל קורסי החובה, בכפוף  לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בסעיף  5.3  שלהלן.

5.2  בחירת מנחה לעבודה

א. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף  5.1 ב.  לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש  חבר  הסגל  האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי)  או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה  אחר מוכר בארץ  או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה אתר האינטרנט של המכללה ( בניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר).

ב.  בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני,   תמנה היא  מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה.

ג.  הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט ה למינוי  מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית.

5.3  הגשת בקשה לאישור נושא  ומנחה לעבודת גמר.

א. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם המנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עימו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט  את "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר" יעבירו למזכירות להמשך טיפול.

ב. נוסח טופס הבקשה מובא בתחתית המסמך.

ג. על הבקשה להיות מאושרת ע"י  יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים  להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס  הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה.

5.4  הגשת הצעת מחקר

א. במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת הצעת המחקר, יגיש הסטודנט למזכירות את הצעת המחקר (הנושאת את חתימת  מנחה העבודה) בשני עותקים: (עותק אחד יועבר ע"י מזכירות ביה"ס ליו"ר הוועדה לתואר שני והעותק השני יתויק בתיקו של הסטודנט).

ב.      מבנה הצעת המחקר:

1. תיאור הבעיה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי.
2. בעבודה מעשית: שלבים מתוכננים לפתרון הבעיה, כלים מתוכננים לשימוש.
3. בעבודה תיאורטית: סקירה ספרותית מקיפה של התוצאות הידועות בתחום.
4. לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של הבעיה.

ג. הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת הגמר.

5.5  תזכורת להגשת עבודת הגמר ומינוי שופטים לעבודה

א. מזכירות ביה"ס תדאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה.

ב. על מנחה העבודה יהיה למנות  שופט אחד  או שני שופטים, על פי קביעתו,  לעבודה. כן יקבע הוא מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה  לא יפחת מחודש ולא יעלה  על חודשיים ממועד הגשת העבודה.

ג. מבנה עבודת הגמר:

1) הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף.

2) הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן.

3) בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות.

4)  בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו, ניסויים ומסקנות.

5) רשימה ביבליוגרפית מקיפה.

5.6 הגשת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים, ומתן ציון.

א. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למזכירות  במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע.

ב. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה.

ג.  השופטים  רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש  הוא לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר  הסטודנט עותק  מהעבודה  המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לה.

ד. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הוא לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס). 

ה. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה.

ו. הרכב הציון  של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה. 20% להצגת העבודה ותוצאותיה.

ז.  הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון  ע"י   חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. אם מונה  לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד.

ח.  הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ ע"י הסטודנט  או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר ע"י מנחה העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט.

5.7  שינוי מנחה ו/או נושא עבודת גמר

א.  יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי.

ב.  אושרה בקשת הסטודנט לשינוי  מנחה העבודה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר" (כמפורט בסעיף 5.3 דלעיל).

ג.  לא תאושר יותר מהחלפת מנחה אחת.

 

בקשה לאישור ביצוע  עבודת  גמר

בתוכנית לתואר שני במדעי המחשב

תאריך:                        

למילוי על ידי הסטודנט/ית:

שם ושם משפחה:_______________________ ת.ז.:________________________________

נושא  עבודת הגמר:________________________________________________

שם המנחה:_____________________________________________________

חתימה הסטודנט/ית:__________________

לאחר מילוי   חלק זה של הטופס יש להעבירו למזכירות ביה"ס למדעי המחשב.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

למילוי על ידי מזכירות ביה"ס למדעי המחשב:

שנת התחלת לימודים של הסטודנט/ית:________

ממוצע ציונים של הסטודנט/ית:_______

       סיים/סיימה  את כל קורסי החובה

       השלים/השלימה  20 נ"ז

       עמד/ה בהצלחה בבחינת הכשירות

 

למילוי על ידי יו"ר הוועדה לתואר שני :

תאריך להגשת הצעת מחקר: ___________

תאריך להגשת עבודת הגמר: ___________

הערות:_______________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


__________________________________________

 

חתימת  יו"ר הוועדה לתואר שני ___________________

חתימת מנחה העבודה:______________

העתקים (לאחר מילוי הטופס):

1. מנחה העבודה

2. הסטודנט/ית מגיש/ת הבקשה

  

 ועדת תואר שני

 תפקידי הוועדה:

1. טיפול בבקשות מועמדים לתוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב  (להלן: "התוכנית") וקביעת לימודי השלמה עפ"י הצורך.

2. דיון בהפסקת לימודים של  סטודנטים שלא  עמדו בתנאי התכנית.

3. פיקוח על בחינת הכשירות (קביעת מועדי בחינה, מינוי כותבי שאלות, מעקב התפלגות ציונים ובקרה על רמת קושי אחידה של הבחינות).

4. פיתוח תכניות נלוות.

5. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי הבחירה    והסמינרים, וכו').

6. טיפול בבקשות סטודנטים.

7.  ציוות סטודנט למנחה עבודת גמר.

8. קביעת מועדים להגשת הצעת המחקר ועבודת גמר.

 

חברי הוועדה:  פרופ' עפר אריאלי- יו"ר

פרופ' מיכל פרנס

ד"ר אסנת מוקרין

המשך לימודים לתואר שלישי

מסלול הלימודים לתואר שני במדעי המחשב במכללה הנו מסלול ללא תזה. לימודי התואר השני במכללה מהווים בסיס נרחב ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

 

המשך לימודים לתואר שלישי

 

מסלול הלימודים לתואר שני במדעי המחשב במכללה הנו מסלול ללא תזה. לימודי התואר השני במכללה מהווים בסיס נרחב ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

 

לקבלת רשימת הקורסים, פרטי הקורסים, תקצירי הקורסים ומועדי הבחינות לחץ כאן
לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team