מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס לניהול וכלכלה

 

 

ביה"ס לניהול וכלכלה

דקן: ד"ר אורלי יחזקאל

ראש תחום כלכלה: ד"ר שירית כתב-הרץ

במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר לניהול וכלכלה, מתקיימות שש תוכניות לימוד:

א. תוכנית לתואר "בוגר"  B.A.בכלכלה וניהול

ב. תוכנית לתואר "בוגר"B.A.  בכלכלה וניהול בצרוף חטיבה בניהול יזמות

ג. תוכנית לתואר "בוגר"B.A.  בכלכלה וניהול בצרוף התמחות בשוק ההון

ד. תוכנית לתואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול בצרוף התמחות באחריות תאגידית בניהול

ה. תוכנית לתואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול בצרוף התמחות  בניהול במשאבי אנוש

ו. תוכנית לתואר "בוגר"  B.A.במערכות מידע

 

א. תוכנית  לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וניהול
מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורת הניהול והכלכלה, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התוכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

מבנה תוכנית הלימודים
היקף לימודי התוכנית הוא 112 נ"ז .

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה

סמינר

קורסי בחירה*

ניהול

כלכלה

ניהול/כלכלה

סה"כ

112

90

4

8

8

2

שנה א'

37

37

 

 

 

 

שנה ב'

35

35

 

 

 

 

שנה ג'

40

18

4

8

8

2

*במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד לפחות 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ולפחות 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה וקורס נוסף על פי בחירתו של הסטודנט.
סה"כ 9 קורסים, 18 נ"ז. קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.
בתוכנית ללא התמחויות/חטיבות ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן המכסה לעיל בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה יחשבו כקורסי בחירה בניהול או בכלכלה בהתאם לצורך. קורסים אלה ניתן ללמוד החל בשנה א'. מידע על קורסים אלה ניתן למצוא בפירוט על קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי החובה

שנה א'

שם הקורס

מס'

נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

מיומנויות למידה (ניתן גם בסמ' א' וגם בסמ' ב')

2

-

 

מבוא למיקרו כלכלה

4

-

 

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

2

-

 

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

 -

 

סטטיסטיקה תאורית

0

-

 

מתמטיקה א'

4

-

 

מבוא לטכנולוגיות מידע

2

-

 

שם הקורס

מס'

נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר ב'

 

 

 

מבוא למאקרו כלכלה

3

 

מבוא למיקרו כלכלה

הסקה סטטיסטית

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
סטטיסטיקה  תאורית

 

מתמטיקה ב'

3

מתמטיקה א'

 

תורת המחירים א'

3

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות א'

4

-

 

יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

2

 

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

סה"כ

37

 

 

 

שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

תורת המחירים ב'

4

מתמטיקה ב'

תורת המחירים א'

מאקרו כלכלה א'

3

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה
מתמטיקה ב'

 

אקונומטריקה א'

2

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

יסודות השיווק *

3

-

 

תורת המחירים ג'*

3

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'*

2

הסקה סטטיסטית
תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

 

יסודות מערכות מידע*

2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול*

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

יסודות האסטרטגיה*

3

מבוא למיקרו כלכלה

 

תורת ההחלטות*

2

מתמטיקה ב'

 

הסקה סטטיסטית

מבוא לניהול משאבי אנוש*

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

סמסטר ב'

 

 

 

מאקרו כלכלה ב'

3

 

מאקרו כלכלה א'

סה"כ

35

 

 

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

כלכלת ישראל*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

כלכלה יישומית *

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

ניהול ביצועים*

3

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

יסודות המימון*

4

הסקה סטטיסטית
תורת המחירים א'
חשבונאות א'
מתמטיקה ב'

 

דיני עסקים*

2

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'

 

יסודות היזמות*

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

מבוא לחקר ביצועים*

2

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

סמינר *

4

כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים

 

סה"כ

22

 

 

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

קורסי בחירה
במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול, 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה וקורס בחירה נוסף מתחום הניהול או הכלכלה, על פי בחירת הסטודנט.
להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"א ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.

קורסי בחירה סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

קורסי בחירה בכלכלה :

 

 

 

כלכלה פוליטית

תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

 

 

כלכלת בריאות

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה

 

 

כלכלה ציבורית

תורת המחירים ג'

 

 

מסחר בינלאומי

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'
תורת המחירים ב'

 

 

כלכלה אקולוגית

 

 

 

היבטים כלכליים של מדינת רווחה

מאקרו כלכלה ב'

 

 

מבוא לכלכלת נדל"ן

מאקרו כלכלה א'+ב'
אקונומטריקה א'

 

 

קורסי בחירה בניהול:

 

 

 

מבוא ליצירת ערך

-

-

-

שיווק למיזמים חדשים

יסודות השיווק

 

 

שיווק ירוק

-

-

-

ניתוח דוחות כספיים

חשבונאות ב'

 

 

אסטרטגיה שיווקית גלובלית מול מקומית

יסודות השיווק

 

 

ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי

יסודות השיווק

 

 

שוק ההון בישראל

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה

 

 

פסיכולוגיה חיובית:ארגז כלים למנהל

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

 

 

חדשנות עסקית

יסודות האסטרטגיה

 

 

מבוא לשיווק דיגיטאלי ואינטראקטיבי

יסודות השיווק

 

 

אחריות סביבתית של עסקים

-

-

-

מחשבה ומעשה בעסקים בסין

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

ניהול אסטרטגיה במיזמים חדשים

יסודות האסטרטגיה
חשבונאות ב'

 

 

פרויקט יזמים צעירים בישראל- (שנתי)

יסודות השיווק

 

יסודות היזמות סמסטר
א' או בסמסטר ב'

התנהגות צרכנים

יסודות השיווק

 

 

חשבונאות ניהולית

חשבונאות א'
חשבונאות ב'

 

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

מבוא לאסתטיקה*

-

-

-

גלובליזציה ורב תרבותיות- מבט אומנותי(*) (**)

-

-

-

מבוא שיטתי לגלובליזציה(*) (**)

-

-

-

* ניתן לשייך קורס זה במסגרת קורסי הבחירה בניהול או למסגרת קורסי הבחירה בכלכלה.
** ניתן לבחור רק קורס אחד מבין קורסי הגלובליזציה.

 קורסי בחירה סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

לימוד במקביל

קורסי בחירה בכלכלה :

 

 

 

כלכלת הגירה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

 

 

כלכלת בנקאות

יסודות המימון

 

 

כלכלת משאבי טבע וסביבה

תורת המחירים ב'

 

 

רגולציה,שווקים ותחרות בישראל

תורת המחירים ב'

 

 

כלכלה מוניטרית בינלאומית מבוא למיקרו כלכלה
מאקרו כלכלה א'
מקרו כלכלה ב'

סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים

אקונומטריקה ב'

 

 

מדיניות ציבורית

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה ב'
תורת המחירים ב'

 

 

קורסי בחירה בניהול:

 

 

 

שוק החסכון ארוך הטווח בישראל

יסודות המימון

 

 

ניהול אסטרטגיה במיזמים חדשים

יסודות האסטרטגיה
חשבונאות ב'

 

 

יזמות עסקית-בניית חברות

קורסי הליבה

 

 

אחריות תאגידית

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול

 

 

יצירתיות וחדשנות בשיווק

-

-

-

תורת ההשקעות

יסודות המימון

 

 

מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה

יסודות המימון

 

 

חדשנות עסקית

יסודות האסטרטגיה

 

 

התהליך היזמי

יסודות היזמות

 

 

סדנא:חשיבה יצירתית באומנות ובעסקים

ראיון אישי

 

 

פיתוח ארגוני

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

העבודה: ערכים, עמדות ומשמעות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

תקשורת ארגונית ואחריות סביבתית של עסקים

-

-

-

אופציות וחוזים עתידיים

יסודות המימון

 

 

היסודות הרוחניים של הניהול

 

 

 

ממשל תאגידי

-

-

-

איתור והערכת הזדמנויות עסקיות חשבונאות א' +ב'
יסודות השיווק

סוגיות נבחרות בהסתברות

הסקה סטטיסטית

 

 

שווק בסין

יסודות השיווק

 

 

ארגוני שירות

יסודות בהתנהגות ארגונית-מיקרו
יסודות בהתנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

היזם והמשקיע – רומן בהמשכים

-

-

-

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:
תאוריות עכשויות באומנות*

-

-

-

מיסטיקה ורציונליות*

-

-

-

חשיבה ביקורתית*

-

-

-

*  ניתן לשייך קורס זה או למסגרת קורסי הבחירה בניהול או למסגרת קורסי הבחירה בכלכלה.

סמינר
עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה באופן עצמאי,  תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.
על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.
להלן רשימת הסמינרים המוצעים בתשע"א:
כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' +ב', מאקרו כלכלה א'+ב', תורת המחירים א'+ב'+ג' .
כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

סמסטר א'

 

 

סמינר

מרצה

דרישות קדם נוספות

מערכות מידע

ד"ר משה אורגד

 

כלכלה פוליטית

ד"ר אודליה הייזלר

 

סוגיות בכלכלת נדל"ן בישראל:מתודולוגיה השואתית

מר סאני זיו

 

חשיבה דינמית בארגונים

ד"ר ציפי שפרלינג

 ציון עובר ביסודות האסטרטגיה

רגשות וקוגניציות בתהליך היזמי

ד"ר ציפי שפרלינג

 ציון עובר ביסודות האסטרטגיה ולימוד במקביל/מוקדם של הקורס חדשנות עסקית

תהליכים יזמיים: הפרט מול החברה

ד"ר ציפי שפרלינג

 ציון עובר ביסודות האסטרטגיה ולימוד במקביל/מוקדם של הקורס חדשנות עסקית

יזמות הייטק

מר אייל בנימין

 

אסטרטגיות שיווק באמצעות האינטרנט

מר אייל בנימין

 

כלכלה ציבורית

ד"ר שירית כתב הרץ

לימוד מוקדם/מקביל של הקורס כלכלה ציבורית

רגולציה,שווקים ותחרות בישראל

ד"ר זיו חגאי

 

כלכלה יישומית

פרופ' נאוה חרובי

 

חדשנות עסקית

ד"ר ציפי שפרלינג

לימוד מוקדם/במקביל של הקורס חדשנות עסקית

רציונליות ואי רציונליות בהחלטות

ד"ר מירון גרוס

ציון עובר בתורת ההחלטות

מנהיגות בארגונים

ד"ר חנה לירז מדלר

 ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

היבטים רגשיים בשירות

ד"ר חנה מדלר לירז

לימוד במקביל/מוקדם של הקורס ארגוני שירות
ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו+ מאקרו

יזמות סביבתית  ירוקה

פרופ' מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

עסקים משפחתיים בישראל

פרופ' מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

כלכלת בריאות

ד"ר אודליה רוזין

לימוד מוקדם/במקביל של הקורס כלכלת בריאות

ניהול בינלאומי

ד"ר אורלי יחזקאל

לימוד מוקדם של הקורסים יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

אחריות חברתית בניהול

ד"ר דנה לנדאו

 

ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

ד"ר דנה לנדאו

 

סמסטר ב'

 

 

אנליזה ניהולית פרופ' אבי גרוספלד ניר לימוד במקביל של הקורס ניהול ביצועים

השקעות אלטרנטיביות

ד"ר שלומית זוטא

ציון עובר בקורס יסודות המימון

מנהיגות בארגונים

ד"ר חנה לירז מדלר

 ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

היבטים רגשיים בשירות

ד"ר חנה מדלר לירז

לימוד מוקדם/במקביל של הקורס ארגוני שירות

ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

כלכלת ישראל-סחר חוץ, שלום וכלכלה

ד"ר רובי נתנזון

 

פיתוח ארגוני

ד"ר רפי שניר

 

העבודה: ערכים,עמדות ומשמעות

ד"ר רפי שניר

לימוד מוקדם/מקביל של הקורס "העבודה הערכים עמדות ומשמעות"

חדשנות עסקית

ד"ר ציפי שפרלינג

לימוד מוקדם/במקביל של הקורס "חדשנות עסקית"

רגשות וקוגניציות בתהליך היזמי

ד"ר ציפי שפרלינג

 

יזמות הייטק

אייל בנימין

 

יזמות סביבתית ירוקה

פרופ' מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

עסקים משפחתיים בישראל

פרופ' מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

אחריות חברתית בניהול

ד"ר דנה לנדאו

 

ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

ד"ר דנה לנדאו

 

כלכלת הגירה

ד"ר אודליה הייזלר

 

מנהל עסקים בינלאומי בסביבה הגלובלית

ד"ר שמואל פרנקל

 

כלכלת משפחה

ד"ר אודליה הייזלר

 

סוגיות בכלכלת נדל"ן בישראל:מתודולוגיה השואתית

מר סאני זיו

 

כלכלה ציבורית

ד"ר שירית כתב הרץ

לימוד מוקדם/במקביל של הקורס כלכלה ציבורית

מערכות מידע

ד"ר משה אורגד

 

סוגיות מתקדמות בהתנהגות ארגונית

ד"ר אורלי יחזקאל

לימוד מוקדם של הקורסים התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו

שוק ההון

מר שגיא כץ

ציון עובר באקונומטריקה א'+ב' וביסודות המימון

תורת ההחלטות-יישומים ברפואה ומערכות בריאות

ד"ר מירון גרוס

ציון עובר בתורת ההחלטות

כלכלת משאבי טבע וסביבה

פרופ' נאוה חרובי

 

עדכון לתוכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תש"ע:

דרישות הקדם לסמינרים שונו.

הדרישות הן: ציון עובר בכל קורסי הליבה :

אקונומטריקה א'

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה א'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

תורת המחירים ג'

 

ב. תוכנית לתואר "בוגר" (A..B) בכלכלה וניהול בצרוף חטיבה בניהול יזמות


ראש החטיבה: פרופ' מירי לרנר

מטרת החטיבה
מטרת החטיבה בניהול יזמות היא  לתת בידי יזמים פוטנציאליים ומנהלים בחברות וארגונים מתפתחים ומשתנים כלים להקמה ולניהול של מיזמים, ולגרום בכך להגדלת סיכויי ההצלחה.  התכנית תכשיר מנהלים וכלכלנים שיוכלו להשתלב ולתפקד ביתר קלות בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה יחשפו הסטודנטים לעקרונות היזמות ויעמיקו את הידע והמיומנויות הנדרשות לכך.  בשלב הלימוד המתקדם תקנה החטיבה, באמצעות לימודי הבחירה וההשתתפות בפרויקטים יזמיים, התנסות ומעורבות ביזמות אינדיבידואלית וצוותית.  החשיפה תהיה ליזמות בתחומים שונים כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ג'.      

תנאי קבלה לתוכנית:
הקבלה לתוכנית מותנית בסיום חובות שנה א' + ב', בהישגים בלימודים וכרוכה בראיון אישי בתום שנה ב'.

מבנה תוכנית הלימודים

היקף לימודי התוכנית הוא 115 נ"ז. (היקף הלימודים בתוכנית הרגילה הוא 112 נ"ז)

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה

קורסי חובה בחטיבה

פרוייקט עסקי/יזמים צעירים

סמינר בחטיבה

קורסי בחירה בחטיבה

קורסי בחירה בניהול

קורסי בחירה בכלכלה

סה"כ

115

86

13

4

4

2 *

2

4

שנה א'

37

37

 

 

 

 

 

 

שנה ב'

35

35

 

 

 

 

 

 

שנה ג'

45

14

13

4

4

2 *

2

4

 

*   ניתן ללמוד קורס בחירה נוסף מתחום החטיבה (סה"כ 4 נ"ז) במקום קורס הבחירה מתחום הניהול.

קורסי החובה

קורסי החובה של שנים א' ו-ב' זהים לקורסים בתוכנית הלימודים הרגילה.

שנה ג'

שם הקורס

מס'

נ"ז

דרישות קדם

 

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

כלכלת ישראל*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

ניהול ביצועים*

3

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

יסודות המימון

4

תורת המחירים א'
הסקה סטטיסטית
חשבונאות א'
מתמטיקה ב'

 

דיני עסקים*

2

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'

 

יסודות היזמות

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

שיווק למיזמים חדשים

2

יסודות השיווק

 

חשבונאות ניהולית

2

חשבונאות א'

חשבונאות ב'

 

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי

2

יסודות השיווק

 

סמסטר ב'

 

 

 

יצירתיות וחדשנות בשיווק

2

-

-

היזם והמשקיע-רומן בהמשכים

1

-

-

מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה

2

יסודות המימון

 

התהליך היזמי

2

יסודות היזמות

 

סה"כ

27

 

 

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'

 קורסי בחירה

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"א ודרישות הקדם שלהם.

קורסי בחירה סמסטר א' ו-ב'

 

דרישות קדם

קורסי בחירה בחטיבה:

ציון עובר

ניהול אסטרטגיה במיזמים חדשים

יסודות האסטרטגיה

חשבונאות ב'

חדשנות עסקית

יסודות האסטרטגיה

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרוייקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז. דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות המימון.

מטרת הפרוייקט
מטרת פרוייקט יחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.
הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרוייקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי  פעולה. במסגרת הפרוייקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תוכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

מבנה הקורס
כל צוות של 3-4 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש.  הצוות יעבוד על הכנת התוכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית.  
בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרוייקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.
הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחים בנושאים כמו שיטות לאיסוף מידע שיווקי, הגנה על זכויות קנין רוחני (IP
 ) ע"י ד"ר אסתר לוצאטו, ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרוייקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרוייקט הצוותי.
חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.

פרויקט  יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז. – דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות היזמות

במסגרת הפרוייקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 15-16 ביזמות עסקית. התוכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרוייקט ההנחייה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תוכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.
הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התוכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא יחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.
השתתפות בפרוייקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרוייקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרוייקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

סמינר
עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, בנושא יזמות או חדשנות עסקית. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה באופן עצמאי,  תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.
על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.
הסמינרים הינם בהיקף 4 נ"ז. (יש ללמוד סמינר אחד)

דרישת הקדם לסמינרים היא ציון עובר בכל קורסי הליבה .

הסמינרים המוצעים :

סמינר

מרצה

דרישות קדם נוספות

יזמות סביבתית ירוקה

פרופ'  מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

עסקים משפחתיים בישראל

פרופ' מירי לרנר

לימוד במקביל של הקורס יסודות היזמות

ניהול בינלאומי

ד"ר אורלי יחזקאל

לימוד מוקדם של הקורסים יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

ייזמות היי-טק

אייל בנימין

 

רגשות וקוגניציות בתהליך היזמי

ד"ר ציפי שפרלינג

ציון עובר ביסודות האסטרטגיה ולימוד במקביל/מוקדם של הקורס חדשנות עסקית

חדשנות עסקית

ד"ר ציפי שפרלינג

לימוד במקביל של הקורס חדשנות עסקית

 

ג. תוכנית לתואר "בוגר" (A.B) בכלכלה וניהול בצרוף התמחות בשוק ההון 

ראש ההתמחות: ד"ר שלומית זוטא

מטרת ההתמחות
התמחות שוק ההון היא התמחות חדשה וייחודית שמטרתה להכשיר אנשים למקצועות שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. גם בקרב העובדים התחום נעשה יותר ויותר תחרותי בשל ההתעניינות הרבה בו, מגמה שלהערכתנו רק תלך ותגבר. בנוסף, המשבר החריף של השנה האחרונה גרם לעלייה משמעותית במעורבותם של הרגולטורים השונים בשוק ההון.  כל אלו הופכים את שוק ההון למורכב בהרבה מאשר היה רק לפני שנים אחדות. לכן חשוב להכשיר עובדים שתהיה להם גם התשתית התיאורטית כדי להבין לעומק את הסוגיות הרלוונטיות ולהיות מסוגלים לראות את התמונה הכוללת, וגם את הכלים הספציפיים לעיסוקים השונים בשוק ההון, כדוגמת מנהלי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, סוחרים וכו'.  לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'. 

לתשומת ליבכם:
ככלל לא ניתן לבצע מעבר לתוכנית הלימודים בצרוף ההתמחות בשוק ההון במהלך הלימודים על בסיס הישגים בלימודים.
יחד עם זאת, סטודנטים בעלי ציון משולב של 650 ומעלה שיהיו מעוניינים לעבור להתמחות זו מועמדותם תישקל על בסיס מקום פנוי בהתמחות.

מבנה תוכנית הלימודים

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נ"ז.

התוכנית מורכבת מ-98 נ"ז - קורסי כלכלה וניהול ו-14 נ"ז – קורסי ההתמחות

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה

קורסי חובה התמחות

סמינר

קורסי בחירה התמחות

קורסי בחירה בניהול

קורסי בחירה בכלכלה

סה"כ

112

82

8

4

6 *

4

8

שנה א'

37

37

 

 

 

 

 

שנה ב'

35

29

4

 

2

 

 

שנה ג'

40

16

4

4

6 *

4

8

*      ניתן ללמוד עוד 2 קורסי בחירה נוספים מתחום ההתמחות (סה"כ 10 נ"ז) במקום 2 קורסי הבחירה מתחום הניהול.

קורסי החובה

שנה א'-קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתוכנית הרגילה.

שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

תורת המחירים ב'

4

מתמטיקה ב'

 תורת המחירים א'

מאקרו כלכלה א'

3

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה
מתמטיקה ב'

 

אקונומטריקה א'

2

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

יסודות המימון

4

תורת המחירים א'
הסקה סטטיסטית
חשבונאות א'
מתמטיקה ב'

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

תורת המחירים ג'*

3

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'*

2

הסקה סטטיסטית
תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול*

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

 

מבוא לניהול משאבי אנוש*

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

 

סמסטר ב'

 

 

 

מאקרו כלכלה ב'

3

 

מאקרו כלכלה א'

השקעות בשוק ההון

2

יסודות המימון

 

תורת ההשקעות

2

יסודות המימון

 

סה"כ

33

 

 

קורסי בחירה בהתמחות -סמסטר ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד במקביל

אופציות וחוזים עתידיים

2

יסודות המימון

 

שוק החיסכון ארוך הטווח בישראל

2

יסודות המימון

 

 *ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

ניתוח דוחות כספיים

2

חשבונאות ב'

 

מסחר ומוצרים פיננסיים

 

2

תורת ההשקעות

 

כלכלת ישראל*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

ניהול ביצועים*

3

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

יסודות היזמות *

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

יסודות האסטרטגיה*

3

מבוא למיקרו כלכלה

 

יסודות השיווק*

3

 

 

דיני עסקים*

2

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'

 

סה"כ

18

 

 

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

סמינר
פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"א מופיעים בהסבר של התוכנית הרגילה.

 

ד. תוכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול בצרוף התמחות באחריות תאגידית בניהול

ראש ההתמחות: ד"ר דנה לנדאו

מטרת הההתמחות
אחריות תאגידית(Corporate responsibility)  בוחנת האם וכיצד ארגונים עסקיים  מכבדים את האינטרסים הרחבים של החברה בה הם פועלים על-ידי לקיחת אחריות והבנת ההשפעה שיש לפעילויותיהם העסקיות על מחזיקי עניין ובעלי עניין מרכזיים הסובבים אותם כגון: לקוחות, עובדים, ספקים, בעלי מניות, קהילות והסביבה, בכל פן או היבט של תפקודם העסקי. מטרת ההתמחות לבחון אתגרים והזדמנויות עכשוויות עמן מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לאחריות תאגידית בניהול. קורסי החובה והבחירה שנבחרו להתמחות, בשלב הראשוני, ממוקדים בנושאים ומגמות ליבה המהווים כיום את יסודות התחום ומתייחסים, בין היתר, להיבטים של איכות הסביבה, מדידה ודיווח, חשיבה אסטרטגית, תקשורת ארגונית, כלכלה אקולוגית, מעורבות ופיתוח הקהילה, רווחת עובדים, ויזמות חברתית הבוחנת כיצד ארגונים משלבים מטרות פיננסיות וכלכליות במסגרת פעילויות הליבה העסקיות  שלהם. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

תנאי קבלה לתכנית
*   ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי המבוא: "יסודות התנהגות ארגונית מיקרו" ו"יסודות התנהגות ארגונית מאקרו" וציון של 85 לפחות בקורס "אתיקה ואחריות תאגידית בניהול".
 *   עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי ניסיון במסגרות התנדבותיות-קהילתיות.

מבנה תוכנית הלימודים

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נ"ז.

התוכנית מורכבת מ-98 נ"ז - קורסי כלכלה וניהול ו-14 נ"ז – קורסי ההתמחות

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה

קורסי חובה התמחות

פרוייקט מסכם

סמינר

קורסי בחירה התמחות

קורסי בחירה בניהול

קורסי בחירה בכלכלה

סה"כ

112

84

6

4

4

4 *

2

8

שנה א'

37

37

 

 

 

 

 

 

שנה ב'

35

33

2

 

 

 

 

 

שנה ג'

40

14

4

4

4

4 *

2

8

*     ניתן ללמוד קורס בחירה נוסף מתחום ההתמחות (סה"כ 6 נ"ז) במקום קורס הבחירה מתחום הניהול.

קורסי החובה

שנה א'-קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתוכנית הרגילה.

שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

תורת המחירים ב'

4

מתמטיקה ב'

 תורת המחירים א'

מאקרו כלכלה א'

3

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה
מתמטיקה ב'

 

אקונומטריקה א'

2

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

סמסטר ב'

 

 

 

תורת המחירים ג' *

3

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

מאקרו כלכלה ב'

3

 

מאקרו כלכלה א'

אקונומטריקה ב' *

2

הסקה סטטיסטית
תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

 

אחריות תאגידית

2

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול

 

יסודות השיווק *

3

_

_

יסודות מערכות מידע*

2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 

יסודות האסטרטגיה*

3

מבוא למיקרו כלכלה

 

מבוא לניהול משאבי אנוש*

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו+מאקרו

 

סה"כ

35

 

 

 * ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

כלכלת ישראל*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

ניהול ביצועים*

3

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

יסודות המימון*

4

תורת המחירים א'
הסקה סטטיסטית
חשבונאות א'
מתמטיקה ב'

 

דיני עסקים*

2

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'

_

יסודות היזמות *

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

אחריות סביבתית של עסקים

2

אחריות תאגידית

 

סמסטר ב'

 

 

 

תקשורת ארגונית ואחריות תאגידית של עסקים

 

2

אחריות תאגידית

 

סה"כ

18

 

 

*ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

קורסי בחירה סמסטר א' ו-ב'

 

דרישות קדם

קורסי בחירה בהתמחות:

ציון עובר

שיווק ירוק

-           

כלכלה אקולוגית

-           

ממשל תאגידי

-           סמינר
פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"א מופיעים בהסבר של תוכנית הרגילה.

פרוייקט מסכם: בשנים האחרונות יותר ויותר ארגונים עסקיים מבינים שכדי לשמור על צמיחה כלכלית לטווח הארוך, עליהם לקחת אחריות על סביבתם הפיזית, הכלכלית והאנושית. כלומר, עסקים בריאים זקוקים לקהילה וסביבה בריאים. לאור כך, פירמות ממגזרים שונים מבינות שקבלה אקטיבית של אחריות חברתית-סביבתית לתוך התרבות העסקית-ארגונית שלהם הוא צעד בלתי נמנע ואף מדד לאיכותן. מטרת הפרויקט המסכם היא לחשוף את הסטודנטים  לתחום האחריות החברתית בארגונים ולהעצימם כמנהיגים היוזמים ומובילים פרויקטים בתחומי האחריות החברתית בארגונים עסקיים. הפרויקט המסכם יתבסס על הידע שרכשו הסטודנטים הן בקורסי החובה והן בקורסי הבחירה הניתנים במסגרת ההתמחות וידרוש אינטגרציה והטמעה של הידע שנרכש על ידי יישומו במסגרות ארגוניות מגוונות.

הפרוייקט נלמד בהיקף של 4 נ"ז.

 

ה. תוכנית לתואר "בוגר" (B.A.) בכלכלה וניהול בצרוף התמחות בניהול במשאבי אנוש
ראש ההתמחות: ד"ר רפאל שניר

מהו ניהול משאבי אנוש
ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

יתרונות ההתמחות (למסיימי שנה א' בתוכנית לתואר "בוגר" בכלכלה וניהול)
לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה. 

תנאי קבלה לתוכנית עם ההתמחות למסיימי שנה א' בתוכנית הרגילה
הקבלה לתוכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא שלושת התנאים הבאים:
*ציון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי החובה של סמסטר א' שנה א'
*רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'
*ציון עובר בקורס "התנהגות ארגונית מאקרו" ובקורס "התנהגות ארגונית מיקרו".

היקף ומבנה ההתמחות
ההתמחות תהיה בהיקף כולל של 10 נ"ז:
1. מבוא לניהול משאבי אנוש -  2 נ"ז
2. מיון, הדרכת עובדים, והערכת  תפקוד בארגונים -  4 נ"ז
3. מנהיגות והנעת עובדים -  2 נ"ז
4. פיתוח ארגוני -  2 נ"ז 

מבנה תוכנית הלימודים
היקף לימודי התוכנית הוא 112 נ"ז
התוכנית מורכבת מ-102 נ"ז קורסי כלכלה וניהול ו-10 נ"ז קורסי ההתמחות

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

קורסי חובה בהתמחות

סמינר

קורסי בחירה בניהול

קורסי בחירה בכלכלה

סה"כ

112

88

10

4

2

8

שנה א'

37

37

 

 

 

 

שנה ב'

39

33

6

 

 

 

שנה ג'

36

18

4

4

2

8

קורסי החובה

שנה א'-קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתוכנית הרגילה.

שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

תורת המחירים ב'

4

מתמטיקה ב'

 תורת המחירים א'

מאקרו כלכלה א'

3

מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למאקרו כלכלה
מתמטיקה ב'

 

אקונומטריקה א'

2

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

מבוא לניהול משאבי אנוש

2

יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

סמסטר ב'

 

 

 

תורת המחירים ג' *

3

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

מאקרו כלכלה ב'

3

 

מאקרו כלכלה א'

אקונומטריקה ב' *

2

הסקה סטטיסטית
תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים

4

מבוא לניהול משאבי אנוש

 

תורת ההחלטות*

2

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק *

3

_

_

יסודות מערכות מידע*

2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 

יסודות האסטרטגיה*

3

מבוא למיקרו כלכלה

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול*

2

יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו

 

סה"כ

39

 

 

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

כלכלת ישראל*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

ניהול ביצועים*

3

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית

 

יסודות המימון*

4

הסקה סטטיסטיק ה
חשבונאות א'
תורת המחירים א'
מתמטיקה ב'

 

דיני עסקים*

2

מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א'

 

יסודות היזמות *

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

מבוא לחקר ביצועים*

2

מתמטיקה ב'
הסקה סטטיסטית
תורת המחירים ב'

 

כלכלה יישומית*

2

אקונומטריקה א'
מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ב'
תורת המחירים ג'

אקונומטריקה ב'
מאקרו כלכלה ב'

פיתוח ארגוני

2

מבוא לניהול משאבי אנוש

 

מנהיגות והנעת עובדים

2

מבוא לניהול משאבי אנוש

 

סה"כ

22

 

 

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

קורסי בחירה
קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית הינם  בהיקף 2 נ"ז כל קורס והם יינתנו בשנה ג'.
היקף קורסי הבחירה:
8 נ"ז קורסי בחירה בכלכלה
2 נ"ז קורסי בחירה בניהול
כל הסמינרים, למעט הסמינרים הייחודים להתמחות (ראו פירוט בהמשך), דורשים ציון עובר בקורסים: מאקרו כלכלה א', מאקרו כלכלה ב', אקונומטריקה א', אקונומטריקה ב', תורת המחירים א', תורת המחירים ב' ותורת המחירים ג'.
הסמינרים נלמדים בהיקף של 4 נ"ז.
סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד סמינר בנושא הספציפי להתמחות איננו חובה.

* ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים בהתמחות.     

 

ו. תוכנית לתואר "בוגר" (B.A.) במערכות מידע
ראש התוכנית: ד"ר ישע סיון

אודות תחום מערכות מידע  (Information Systems)
השימוש בטכנולוגיות מידע (כגון מחשבים, תקשורת, אתרי אינטרנט, וטלפונים חכמים) מתפשט בקצב גובר. תעשיות שלמות כגון בידור, רפואה, ייצור וכמובן הייטק נבנות על בסיס מערכות מידע. עם הגידול בשימוש, עולה הביקוש לאנשים מיומנים במערכות המנהלות טכנולוגיות אלו. תחום מערכות מידע עוסק בקשר בין מערכות המידע לבין משתמשים וארגונים. ארגונים קטנים וגדולים, מקומיים ורב-לאומיים, במגזר הפרטי והציבורי, מעסיקים אנשי מערכות מידע ברמות שונות.
עם הצמיחה בשימוש מתעדכן גם התפקיד של אנשי מערכות מידע מן הקלאסי אל המודרני:

  • התפקיד הקלאסי של ניהול התשתית של הארגון: משכורות, מלאי, כוח אדם, וכו'.
  • התפקיד הנוכחי של ניהול התפעול והמוצרים של הארגון כגון שרשרת הספקים (SCM) , הלקוחות(CRM) , שיווק (למשל על-ידי אינטרנט) וניהול הקשר הפנימי (מערכות תקשורת,  Skype,שיתוף ידע וכו').
  • התפקיד המודרני של מערכות מידע בזכות טכנולוגיות כגון אינטרנט, תקשורת ניידת, ומחשוב ענן. כדי להבין את משמעות התפקיד ניתן להסתכל על תעשיות שלמות שהשתנו בזכות מערכות מידע: תעשיית המוסיקה, עיתונות, רפואה, שירות, וכו'. כולם התפתחו על-ידי מערכות מידע. בארגונים רבים, מערכות מידע הם ליבו הפועם של הארגון האחראי הן על תפעול
    שוטף והן על מימוש מוצרי ושירותי העתיד.

עקרונות התוכנית:

  1. העמקה ורלוונטיות – הכשרה בסיסית מעמיקה בתחומי מדעי המחשב וניהול, תוך חיבור לתעשייה המקומית בארץ (ראה הקשר עם התעשייה בהמשך).
  2. חדשנות ועדכניות – הכרות עם הדינאמיקה של חדשנות ויכולת להוביל בבטחה חידושים.
  3. הובלה ועבודת צוות – הן יכולת להוביל ולקבל החלטות והן יכולת להשתלב בארגונים בצוותים קטנים וגדולים.
  4. עצמאות – דגש על "לומד עצמאי" שיוכל להתמודד עם העדכונים התכופים, להעריך את תרומתם ולהוביל את מימוש השינוי הארגוני/ עסקי הנובע מהם.
  5. רב לאומיות – דגש על תרבויות, שפות ואנשים מן העולם. חיזוק שפות זרות ככלי לביטוי וללמידה.

התוכנית במערכות מידע הינה תוכנית רב תחומית שתפקידה להכשיר בוגרים לקראת שינוי מתמיד. התוכנית תגייס את טובי המומחים כדי ליצור סגל הוראה המחבר העמקה אקדמית עם קישור לתעשייה המעשית של מערכות המידע. לרשות התוכנית חדרי לימוד ומעבדות מן המשוכללות ביותר בארץ ובכלל זה מעבדה רב-תכליתית לסימולציה.

מבנה התוכנית בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"א):

שנה/
סמ'

אשכול מדעי המחשב

אשכול ניהול וכלכלה

אשכול מערכות מידע

קורסי בחירה ואשכול למידה עצמית – סמינר, סדנא, פרויקט

א/1

· מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
· מתמטיקה א'
· מבוא למדעי המחשב

· מבוא למיקרו כלכלה

 

· מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

 

 

א/2

· הסקה סטטיסטית
· מתמטיקה ב'

· מבוא למאקרו כלכלה
· חשבונאות א'

· יסודות מערכות מידע
· מבני נתונים

 

ב/1

· מבוא לתקשורת מחשבים

· התנהגות ארגונית מיקרו
· חשבונאות ב'
· יסודות האסטרטגיה

· ניתוח מערכות מידע
· תכנון וניהול מסדי נתונים

· בחירה/
למידה עצמית

ב/2

· שפת JAVA

· התנהגות ארגונית מאקרו
· יסודות השיווק

· עיצוב ופיתוח מערכות
· מבוא ל-ERP

· בחירה/
למידה עצמית

ג/1

 

· תורת ההחלטות

· ניהול מיזמי מערכות מידע
· כריית מידע, טכסט, וידע
· הטמעת מערכות מידע

· בחירה/
למידה עצמית

ג/2

 

 

· השפעת באינטרנט
· הערך האסטרטגי של מ"מ
· כלכלת מערכות מידע

· בחירה/
למידה עצמית

סה"כ

נ"ז

 

29 - מדעי המחשב

26 - ניהול וכלכלה

33 - מערכות מידע

12 בחירה
8 סמינרים
6 פרויקטים
6 סדנאות

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:

 

 

120 נ"ז

 

הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים.

תכנית הלימודים במערכות מידע מורכבת מארבעה אשכולות. שני אשכולות הבסיס: מדעי המחשב וניהול וכלכלה, אשכול מערכות המידע המקנה את ההתמחות בתחום, ואשכול הלמידה העצמית אשר נועד לאפשר ללומד להתעמק בתחומי דעת, ולפתח יכולות למידה. התוכנית נועדה לאפשר גמישות לסטודנט מבחינת עומס (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במרוכז בשנה ב' או ג' או ללומדם לאורך שתי השנים). התוכנית מאפשרת גם, באמצעות קורסי הבחירה והסמינרים, להתמקד בתחומי עשייה ממוקדים בהובלת הסטודנט: כגון ב-ERP, תכנון מוצרים מבוססי אינטרנט או עולמות וירטואליים.
* הענקת התואר לתוכנית הלימודים במערכות מידע מותנית באישור המל"ג.

מבנה תוכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"א (תלמידי שנה א' בתוכנית)

קורסי חובה

קורסי בחירה

סמינר במערכות מידע

פרויקט במערכות מידע

סדנא מערכות מידע

סה"כ
נ"ז

88

12

8

6

6

120

קורסי החובה

שנה א'

שם הקורס

מס'

נ"ז

דרישות קדם

 

 

ציון עובר

סמסטר א'

 

 

מבוא למיקרו כלכלה

4

אין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

אין

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

4

אין

מתמטיקה א'

4

אין

מבוא למדעי המחשב

6

אין

סמסטר ב'

 

 

מבוא למאקרו כלכלה

3

מבוא למיקרו כלכלה

הסקה סטטיסטית למ"מ

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

3

מתמטיקה א'

יסודות מערכות מידע

2

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

חשבונאות א'

4

אין

מבני נתונים

4

מבוא למדעי המחשב

סה"כ

42

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי סמסטר א' על מנת להמשיך  לשנה ג'


שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

סמסטר א'

 

 

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

2

אין

חשבונאות ב'

4

חשבונאות א'

יסודות האסטרטגיה

2

מבוא למיקרו כלכלה

ניתוח מערכות מידע

2

יסודות מערכות מידע

 

תכנון וניהול מסדי נתונים

4

מבני נתונים

מבוא לתקשורת מחשבים

4

יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

סמסטר ב'

 

 

יסודות השיווק

3

אין

יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

מבוא ל-ERP

2

יסודות מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

3

ניתוח מערכות מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

4

מבוא למדעי המחשב

סה"כ

32

 

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

סמסטר א'

 

 

תורת ההחלטות

2

מתמטיקה ב'
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

ניהול מיזמי מערכות מידע

2

יסודות האסטרטגיה
עיצוב ופיתוח מערכות מידע

כריית מידע,טקסט וידע

2

כל קורסי שנה א'

הטמעת מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

סמסטר ב'

 

 

הערך האסטרטגי של מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

כלכלת מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

השפעות באינטרנט

2

כל קורסי שנה א'

סה"כ

14

 

קורסי בחירה
היקף נדרש: 12 נ"ז.
הקורסים יילמדו החל משנה ב'.
ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי למידה עצמית
היקף נדרש: 20 נ"ז.

סמינרים
היקף נדרש: 8 נ"ז
החל משנה ב'

פרויקטים
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב'

סדנאות 
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב' 

ראה פירוט בהמשך.

עדכון תוכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ע (תלמידי שנה ב' בתוכנית)

 

קורסי חובה

קורסי בחירה

סמינר
במערכות מידע

 

פרויקט במערכות מידע

סדנא מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

84

16

8

6

6

120

 
קורסי החובה

שנה ב'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

חשבונאות ב'

4

 

חשבונאות א'

יסודות האסטרטגיה

2

מבוא למיקרו כלכלה

 

ניתוח מערכות מידע

2

יסודות מערכות מידע

 

 

תכנון וניהול מסדי נתונים

4

מבני נתונים

 

מבוא לתקשורת מחשבים

4

 מבוא למדעי המחשב

 


סמסטר ב'

 

 

 

יסודות השיווק

3

אין

 

מבוא ל-ERP

2

 

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

3

 

ניתוח מערכות מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

4

מבוא למדעי המחשב

 

סה"כ

28

 

 

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס' נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

תורת ההחלטות

2

מתמטיקה ב'

 

הסקה סטטיסטית

ניהול מיזמי מערכות מידע

2

יסודות האסטרטגיה

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 

כריית מידע,טקסט וידע

2

כל קורסי שנה א'

 

 

הטמעת מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

 

סמסטר ב'

 

 

 

הערך האסטרטגי של מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

 

כלכלת מערכות מידע

2

כל קורסי שנה א'

 

השפעת האינטרנט

2

כל קורסי שנה א'

 

סה"כ

14

 

 

קורסי בחירה
היקף נדרש: 16 נ"ז.
הקורסים יילמדו החל משנה ב'.

ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי למידה עצמית
היקף נדרש: 20 נ"ז.

סמינר
היקף נדרש: 8 נ"ז
החל משנה ב'

פרויקטים 
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב'

סדנאות
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב'
ראה פירוט בהמשך.


עדכון תוכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשס"ט (תלמידי שנה ג' בתוכנית) 

קורסי חובה

קורסי בחירה

סמינר
במערכות מידע

פרויקט במערכות מידע

סדנא מערכות מידע

סה"כ
נ"ז

94

10

4

6

6

120

 

שנה ג'

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

 

מס' נ"ז

ציון עובר

לימוד מוקדם

סמסטר א'

 

 

 

ניהול מיזמי מערכות מידע

2

 

יסודות האסטרטגיה

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

כריית מידע,טקסט וידע

2

 

כל קורסי שנה א'

הטמעת מערכות מידע

2

 

כל קורסי שנה א'

סמסטר ב'

 

 

 

תורת ההחלטות

2

מתמטיקה ב'

 

הסקה סטטיסטית

הערך האסטרטגי של מערכות מידע

2

 

כל קורסי שנה א'

כלכלת מערכות מידע

2

 

כל קורסי שנה א'

השפעת האינטרנט

2

 

כל קורסי שנה א'

סה"כ

14

 

 

קורסי בחירה
היקף נדרש: 10 נ"ז.
הקורסים יילמדו החל משנה ב'.

ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי למידה עצמית
היקף נדרש: 16 נ"ז.

סמינר
היקף נדרש: 4 נ"ז
החל משנה ב'

פרויקטים 
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב'

סדנאות 
היקף נדרש: 6 נ"ז
החל משנה ב'

פירוט קורסי בחירה

שם הקורס

 

דרישות קדם

 

מס'

נ"ז

ציון עובר

סמסטר א'

 

 

מבוא לעולמות וירטואליים

4

 

ERP מתקדם

2

 

ניהול איכות

2

 

תכנות מתקדם ב C *

4

מבוא למדעי המחשב.

מבוא ל SSME

2

הערה: החומר באנגלית.

חדשנות ומערכות מידע

2

 

יזמות של מוצרי מידע

2

הערה: ניתן באנגלית.

בניית יישומים מאובטחים

2

מבוא למדעי המחשב.

Explaining and Convincing

2

הערה: ניתן באנגלית.

תכנות מתקדם ב C++ *

4

מבוא למדעי המחשב.

תכנות מתקדם ב C#*

4

מבוא למדעי המחשב.

SYS ADMIN

2

מבוא למדעי המחשב
יסודות מערכות מידע

סמסטר ב'

 

 

מסחר באינטרנט

2

 

היבטים התנהגותיים של מערכות מידע

2

 

ממשקי אדם מחשב

2

 

יישום עולמות וירטואליים

4

מבוא לעולמות וירטואליים.

קיץ

 

 

SYS ADMIN

2

מבוא למדעי המחשב
יסודות מערכות מידע

*   קורסים אלו מתקיימים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב. הרישום  לקורסים אלו יתבצע באופן ידני.

הערה – היצע קורסי הבחירה עשוי להשתנות בסמסטר ב'

קורסי למידה עצמית 
במסגרת התוכנית למערכות מידע לומדים הסטודנטים מספר קורסים שהוגדרו תחת המסגרת של למידה עצמית. מסגרת הלמידה העצמית (Independent Study) מהווה את אחד מעקרונות היסוד של התוכנית. קורסים אלו כוללים:

סמינרים - כאשר סמינר היא עבודה תיאורטית אקדמית.
פרויקטים -
כאשר פרויקט עוסק בניתוח של מערכות.
סדנאות - כאשר סדנא עוסקת בבניית פתרון, מוצר או שירות מעשי.

העקרונות של הפעלת הלמידה העצמית:

1. התלמיד יוזם, מנהל ומוביל תוך עמידה בלו"ז.

2.הגדרה מדויקת של תהליך עבודה, ותוצרים.

3. עבודה עצמאית בסמינרים.

4. בפרויקט או סדנא ניתן בזוגות או שלשות ובלבד שהחלק האישי של כל אחד מוגדר היטב. הקף העבודה צריך להיות כפול או משולש.

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנת הלימודים תשע"א:

נושא

מרצה

סמסטר

מערכות מידע בארגונים ציבוריים

ד"ר נחמן אורון

א

אבטחת מערכות מידע

ד"ר אורן איתן

א + ב

המשק העולמי החדש: מוצרים, כלכלה, וטכנולוגיה

פרופ' פיליפ עין-דור

א + ב

סמינר אישי במ"מ

ד"ר ישע סיון

א + ב

מ"מ בתיירות

יוסי פתאל

א + ב

סמינר אנליטי

ד"ר ג'ימי שוורצקוף

ב

סוגיות בIPOST

ד"ר יובל ביתן

א

סמינר בכלכלת מערכות מידע

ד"ר רותי גפני

ב

סמינר ביזמות

אייל בנימין

ב

מערכות מידע במגזר השלישי

אמנון וידן

א + ב

סמינר כריית מידע, טכסט וידע

ד"ר אורי גלובס

ב

 הרשימה המעודכנת של הסמינרים נתונה לשינויים.

 פרטים לגבי תהליך העבודה של הלמידה עצמית יפורסמו בבלוג התוכנית (ראה http://is.mta.ac.il) ובתוך מערכת למידה להגשות (מוודל).

 

תקנות

1. שיפור ציון חיובי

א. תשומת לב הסטודנט מופנית לאמור בנושא זה בפרק "תקנון לימודים לתואר בוגר" סעיף 12.2 ו'.
ב. 
ניתן להגיש בקשה להירשם לקורס לצורך שיפור ציון חיובי אם ציונו של הסטודנט נופל מ-77 בעת הגשת הבקשה. את הבקשה יש להגיש לוועדה לפניות סטודנטים.
ג. לא ניתן לשפר ציון חיובי בקורס המהווה דרישת קדם שהינה (שהינה "ציון עובר") לקורס מתקדם לו, אשר נלמד ע"י הסטודנט.

2. חזרה על קורס
בכל קורסי החובה בכלכלה וכן בקורסים: יסודות המימון, ניהול ביצועים, תורת ההחלטות, חשבונאות א' ו-ב' ומבוא לחקר ביצועים תחול חובת הגשת תרגילים ומטלות על הסטודנטים החוזרים על קורסים אלו.
בכל יתר קורסי הניהול חיוב הסטודנט בכל חובות הקורס  הינו עפ"י  החלטת  מרצה הקורס  כמפורט בסעיף 10 ב' בתקנון לימודים לתואר בוגר".

3. סיום חובות שנה א'
סטודנט שלא סיים את מלוא חובות שנה א' אינו רשאי ללמוד קורסי חובה של שנה ג'.

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התוכנית לתואר בוגר בניהול וכלכלה
בוגרי ביה"ס בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

א. לימודי תואר שני בכלכלה
בוגרי ביה"ס מתקבלים ללימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ממוסדות להשכלה גבוהה.

ב. לימודי תואר שני במנהל עסקים
בוגרי ביה"ס מתקבלים ללימודי תואר שני במנהל עסקים  (מב"ע) על פי  אמות המידה הנהוגות  ביחס לבוגרי תואר ראשון  בניהול ו/או כלכלה ממוסדות להשכלה גבוהה.
הבוגרים יוכלו להגיש מועמדות ללימודי תואר שני בתכנית "מוסמך במנהל עסקים" (מב"ע) בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א. פטור מלימודי הכנה והשלמה וזיכוי מלימודי חובה בסיסיים יינתן עפ"י הנהלים שינהגו בפקולטה לניהול בעת קבלת המועמד. בוגרי ביה"ס, אשר התקבלו לתוכנית זו בעבר, זכו למירב הפטורים האפשריים מלימודי החובה הבסיסיים.

ג. לימודי תואר שני בתחומים אחרים
בוגרי ביה"ס יוכלו להשתלב בתוכניות לתואר שני בתחומי לימוד נוספים כגון לימודי עבודה, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי.

לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team