מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס למדעי ההתנהגות

 

מ"מ דקן ביה"ס : ד"ר ערן שדך
לימודים לתואר מוסמך (
M.A.
בפסיכולוגיה)

1. המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית

2. המגמה לפסיכולוגיה קלינית

3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית

4. המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית

מטרת התוכנית:
תוכנית הלימודים לתואר השני נועדה להכשיר את הסטודנטים  לקראת התמחות באחד מארבע מגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נאורופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית. מסלולי הלימודים עומדים בדרישות המוקדמות לתחילת ההתמחות והן אושרו ע"י הוועדות המקצועיות של מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות ושל המועצה להשכלה גבוהה. ייחודה של התוכנית הוא בכך שהיא מאפשרת חשיפה להתפתחויות עכשוויות, רלבנטיות, בדיסציפלינות של כל אחד ממסלולי הלימוד ובהקניית גישות וכלים למדידה ולהערכה ביקורתית של הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים (לדוגמא: טיפול, ייעוץ, אבחון, משאבי אנוש). כמו כן, קיום במקביל של ארבעה מסלולי לימוד וההשקה ביניהם יוצרים תוכנית עשירה עם דגש יישומי שמאפשרת ללומדים היכרות עם תכנים ייחודיים למסלולים האחרים.
המגמות: הקלינית, השיקומית והרפואית מציעות מסלול לימודים במיקוד ילדים. חלק מלימודי מסלול זה ניתן במשותף וחלק במסגרת מגמות האם.
אחראי על הקורסים המשותפים הוא ד"ר גילי גולדצויג.

פרוט תוכניות הלימודים:

1. נאורופסיכולוגיה שיקומית

ראש המגמה: פרופ' אברהם שוייגר
המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית נועדה להכשיר פסיכולוגים לעמידה בדרישות לתחילת התמחות בפסיכולוגיה שיקומית ובנוסף, להקנות ידע ומיומנויות הדרושים לטיפול בתוצאות פגיעה במערכת העצבים המרכזית. ליבת התוכנית כוללת שלושה מוקדים. המוקד הראשון עוסק במוח הבריא, במוח הפגוע ובשיקום נפגעי מוח. המוקד השני עוסק בשיקום נפגעים בפגיעות פריפריות והשלישי בטיפול קליני כללי. ניתן ללמוד תוכנית זו במיקוד ילדים.
פגיעות מוחיות ופגיעות פריפריות עלולות לגרום לשינויים באישיות, בדפוסים רגשיים וביכולות קוגניטיביות. הן דורשות כלים חדשים להסתגלות מחדש למציאות בתהליך של חזרה לתפקוד נורמאלי. לימוד השפעות אלו והטיפול בהן נעשה במסגרת קורסים, סמינרים ושיעורי בחירה. בנוסף, הסטודנטים יכולים לבחור שיעורים או סמינרים מהמסלולים בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכולוגיה רפואית על מנת להעמיק את הכישורים הקליניים שלהם ואת יכולת האינטראקציה שלהם עם פציינטים נורמאלים הלוקים בנכויות גופניות.

מבנה התוכנית
תוכנית הלימודים הנה בהיקף של 60 נ"ז (תוכנית הלימודים במיקוד ילדים הינה בהיקף של 62 נ"ז). התוכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע, ולהגיש עבודת גמר.

שיקומית מבוגר – 60 נ"ז

שנה א'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א' 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית

2

 

אבחון והערכה א'

2

 

מבוא לפסיכותרפיה

2

 

פסיכופתולוגיה א'

2

 

נאורואנטומיה פונקציונאלית

2

 

מערכות נאורונאליות והתנהגות

2

 

ראיון ככלי אבחוני טיפול

4

 

סמינר נאורופסיכולוגי  (סמינר שנתי)

4

 

 

22 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

 

* שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

מבוא לנאורופסיכולוגיה

2

 

אבחון והערכה ב'

2

 

פסיכופתולוגיה ב'- פסיכופתולוגיה וגופניות

2

 

אבחון נאורופסיכולוגי

4

 

טיפול מערכתי משפחתי

2

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

16 נ"ז

 

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2  נ"ז

סה"כ שנה א'

 

40 נ"ז

שנה ב'

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

 

שיקום נאורופסיכולוגי

2

 

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

2

 

פסיכופרמקולוגיה

2

 

**סמינר עיוני (שנתי)

4

 

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

 

14 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

CBT – טיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

 

**קורס בחירה

2

 

נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי

2

 

עבודת גמר

-

 

פרקטיקום

-

 

 

6 נ"ז

סה"כ שנה ב'

 

20     נ"ז

 *על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו. 
  ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד.

שיקומית ילד– 62 נ"ז

שנה א'

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית

2

 

אבחון והערכה א'

2

 

מבוא לפסיכותרפיה

2

 

פסיכופתולוגיה א'

2

 

נאורואנטומיה פונקציונאלית

2

 

מערכות נאורנליות והתנהגות

2

 

ראיון ככלי אבחוני טיפולי

4

 

פסיכופתולוגיה התפתחותית א'

2

 

 

20 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

* שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

מבוא לנאורופסיכולוגיה

2

 

אבחון והערכה ב'

2

 

פסיכופתולוגיה ב'- פסיכופתולוגיה וגופניות

2

 

אבחון נאורופסיכולוגי

4

 

טיפול מערכתי משפחתי

2

 

פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'

2

 

עבודה טיפולית עם הורים

2

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

20 נ"ז

 

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2  נ"ז

סה"כ שנה א'

 

42 נ"ז

שנה ב'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

 

שיקום נאורופסיכולוגי

2

 

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

2

 

פסיכופרמקולוגיה

2

 

**סמינר  נאורופסיכולוגי (שנתי)

4

 

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

 

14 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

 

נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי

2

 

**קורס בחירה

2

 

עבודת גמר

-

 

פרקטיקום

-

 

 

6 נ"ז

סה"כ שנה ב'

 

20 נ"ז

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.      
ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד .

 

2.  המגמה לפסיכולוגיה קלינית
ראש המגמה: פרופ' תמר קרון

לימודי הליבה במגמה לפסיכולוגיה קלינית עוצבו על מנת להקנות, בראש ובראשונה, ידע ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, הפסיכודיאגנוסטיקה, הראיון הקליני והטיפול. ליבת התוכנית כוללת, בנוסף, קורסים העוסקים ביסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה ובפסיכופרמקולוגיה, וכן קורסים בהם נלמדים הכלים והמתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני. תוכנית זו מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים. במסלול זה מוצעים קורסים ייחודיים עם דגש על פסיכולוגיה קלינית של הילד ונושאי התפתחות שונים.
הסמינרים וקורסי הבחירה מאפשרים העמקת ידע בתחומים ספציפיים. מגוון קורסי הבחירה מאפשר, למשל, העמקת ידע בגיל הרך, בהפרעות ספציפיות, בסוגי טיפול שונים, או בנושאים הדורשים ידע ביולוגי.
מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים הנה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה, קורס בחירה וסמינרים. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע פרקטיקום א' – סמסטר ב' בשנה א' ופרקטיקום ב' – סמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – סמסטר א' בשנה ב'), ולהגיש עבודת גמר. קיימת גם אפשרות לפרקטיקום התפתחותי נוסף.

קלינית מבוגר – 60 נ"ז

שנה א'

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

פסיכופתולוגיה א'

2

 

אבחון והערכה של האישיות א'

4

 

הראיון הקליני

4

 

מבוא לפסיכותרפיה

2

 

סמינר עיוני (שנתי)

4

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

פסיכופתולוגיה ב'

2

 

אבחון והערכה של האישיות ב'

4

 

עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'

2

הנחיית קבוצות 2

 

טיפול מערכתי משפחתי

2

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

16 נ"ז

 

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2 נ"ז

סה"כ שנה א'

 

36 נ"ז

שנה ב'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

פסיכופרמקולוגיה

2

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

פסיכופתולוגיה ג'

2

אבחון והערכה של האישיות ג'

2

עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב'

2

**סמינר עיוני (שנתי)

4

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

18 נ"ז

 

 

סמסטר ב'

פסיכופתולוגיה ד'

2

הערכת אישיות באמצעות מבחני דיווח עצמי

2

**קורס בחירה

2

עבודת גמר

-

פרקטיקום

-

 

6 נ"ז

סה"כ שנה ב'

 

24 נ"ז

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.   
ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד .

לתשומת לב  מתחילי תש"ע במגמה הקלינית מבוגר:       

הקורס: "פסיכו טראומה: יסודות מדעיים וקליניים" יינתן במקום הקורס: "היסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה" בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"א.

קלינית ילד – 60 נ"ז

שנה א'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

התפתחות ופסיכופתולוגיה בינקות ובגיל הרך

2

אבחון והערכה של האישיות א'

4

מבוא לפסיכותרפיה

2

הראיון הקליני

4

פסיכופתולוגיה התפתחותית א'

2

 

16 נ"ז

 

 

סמסטר ב'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

אבחון והערכה של האישיות ב'

4

עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים א'

2

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'

2

עבודה טיפולית עם הורים

2

טיפול מערכתי משפחתי

2

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

18 נ"ז

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2 נ"ז

סה"כ שנה א'

 

36 נ"ז

שנה ב'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

מתבגרים- תיאוריה, פסיכופתולוגיה ודרכי התערבות

2

אבחון והערכה של האישיות ג'

2

עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים ב'

2

פסיכופרמקולוגיה

2

**סמינר עיוני (שנתי)

4

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

16 נ"ז

 

 

סמסטר ב'

התערבויות טיפוליות בינקות ובגיל הרך

2

הערכת אישיות באמצעות מבחני דיווח עצמי

2

היסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה

2

**קורס בחירה

2

עבודת גמר

-

פרקטיקום

-

 

8 נ"ז

סה"כ שנה ב'

 

24 נ"ז

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.   
  ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד.
 

לתשומת לב מתחילי תש"ע במגמה קלינית ילד:

 
1. הקורס: "פסיכו טראומה: יסודות מדעיים וקליניים" יינתן במקום הקורס "היסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה" בסמסטר ב'
בשנת הלימודים תשע"א.

2. הקורס: "התפתחות רגשית חברתית מוקדמת ופתולוגית " יינתן במקום הקורס: "התפתחות ופסיכופתולוגיה בינקות ובגיל הרך" בסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"א.

3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית

ראש המגמה: פרופ' רבקה יעקובי

המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת הרפואית ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית או אמבולטורית. תוכנית הלימודים כוללת שלושה מרכיבים:

  • קורסים בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית (בנושאים כגון: דחק והתמודדות, גורמי פגיעות וחוסן,  התנהגות בריאותית).
  • קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות (כגון: ראיון, אבחון  ופסיכותרפיה רפואית).
  • קורסים המקנים יסודות להבנת מחלות גופניות ודרכי הטיפול בן  (כגון: אנטומיה, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה).

כל אלה מקנים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים  פסיכולוגים, פיזיולוגיים  והתנהגות, ותשתית לקורסים מתקדמים יותר.  קורסים נוספים כמו סוציולוגיה של הרפואה ואתיקה כמו גם מגוון סמינרים, מאפשרים השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הרפואי. ניתן ללמוד תוכנית זו במוקד ילדים.

מבנה התכנית

תוכנית הלימודים הנה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינרים. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע ולהגיש עבודת גמר.

רפואית מבוגר  – 60 נ"ז

שנה א'      

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'

2

 

התנהגות בבריאות ובמחלה

2

 

מבוא לפסיכותרפיה

2

 

פסיכופתולוגיה א'

2

 

אבחון והערכה א'

2

 

מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'

2

 

ראיון ככלי אבחוני טיפולי

4

 

סמינר עיוני (שנתי)

4

 

 

22 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

טיפול מערכתי משפחתי

2

 

סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'

2

 

פסיכו-טראומה: יסודות מדעיים וקליניים

2

 

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

 

פסיכופתולוגיה ב'- פסיכופתולוגיה וגופניות

2

 

אבחון והערכה ב'

2

 

התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה

2

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2 נ"ז

סה"כ שנה א'

 

42 נ"ז

שנה ב'

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

 

פסיכופרמקולוגיה

2

 

מערכות פיזיולוגיות והתנהגות ב'

2

 

התערבויות פסיכולוגיות במערכת הרפואית

2

 

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

2

סוציולוגיה של הרפואה

2

 

**סמינר עיוני (שנתי)

4

 

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

עבודת גמר

-

 

פרקטיקום

-

 

 

 

סה"כ שנה ב'

 

18 נ"ז

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.   
ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד .

רפואית ילד  – 60 נ"ז

שנה א'              

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'

2

 

התנהגות בבריאות ובמחלה

2

 

מבוא לפסיכותרפיה

2

 

מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'

2

 

אבחון והערכה א'

2

 

ראיון ככלי אבחוני טיפולי

4

 

פסיכופתולוגיה התפתחותית א'

2

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

טיפול מערכתי משפחתי

2

 

סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'

2

 

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

2

 

פסיכופתולוגיה ב'- פסיכופתולוגיה וגופניות

2

 

אבחון והערכה ב'

2

 

התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה

2

 

פסיכותרפיה רפואית עם ילדים

2

אבחון בפסיכולוגיה רפואית של ילדים 2

 

פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'

2

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

22 נ"ז

 

 

 

סמסטר קיץ

הדרכה לפרקטיקום ב'

2 נ"ז

סה"כ שנה א'

 

42 נ"ז

שנה ב'

 

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

 

פסיכופרמקולוגיה

2

 

מערכות פיזיולוגיות והתנהגות ב'

2

 

התערבויות פסיכולוגיות במערכת הרפואית

2

 

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

2

 

סוציולוגיה של הרפואה

2

 

**סמינר עיוני (שנתי)

4

 

הדרכה לפרקטיקום ג'

2

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

עבודת גמר

-

 

פרקטיקום

-

 

 

 

סה"כ שנה ב'

 

18 נ"ז

 

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.   
ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד.

 

 

ראש המגמה: ד"ר חדוה בראונשטיין

המגמה התעסוקתית מכשירה פסיכולוגים לעבוד במרכזי ייעוץ לבחירת מקצוע, בחברות לאבחון ומיון כוח-אדם, במחלקות משאבי אנוש של חברות וארגונים וביחידות לשיקום תעסוקתי. תחומי עיסוקו של הפסיכולוג התעסוקתי הינם: ייעוץ בבחירת מקצוע ותכנון קריירה, איבחון ומיון משאבי אנוש, התערבות קצרת מועד במשברים הנוגעים בעולם העבודה ופיתוח הקריירה, ייעוץ ופיתוח משאבי אנוש בתוך הארגון ופיתוח אמצעי מיון והערכה חדשניים. ליבת תוכנית הלמודים משקפת תחומי עיסוק אלו וכוללת 3 מוקדים: אבחון ומיון, ייעוץ ותכנון קריירה ומשאבי אנוש בארגון.
הסמינרים מאפשרים העמקת הידע בתיאוריה ובמחקר של תחום הפסיכולוגיה התעסוקתית. שעורי הבחירה נועדו להעשרה הן בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית והן בתחומים הנלמדים בשאר מגמות המ.א. לפסיכולוגיה שבמכללה.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים הנה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינרים. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום יום אחד בשבוע במהלך שני סמסטרים ולהגיש עבודת גמר.      

תעסוקתית   – 60 נ"ז 

שנה א'              

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

פיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה, מתודולוגיה ויישום

3

 

אבחון והערכה א'- יישומים בפסיכולוגיה תעסוקתית

4

 

פסיכופתולוגיה –משמעויות בעולם העבודה

2

 

התפתחות הזהות המקצועית ותכנון קריירה

4

 

הראיון התעסוקתי

4

 

 

19 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'

2

 

אבחון והערכה ב' - יישומים בפסיכולוגיה תעסוקתית

4

 

נכות , הסתגלות ושיקום תעסוקתי

2

 

מבוא לפסיכותרפיה- גישות ושיטות התערבות בייעוץ הפסיכולוגי

2

 

בדרך להיות פסיכולוג תעסוקתי-סדנא חווייתית

2

 

הלכה ומעשה במיון התעסוקתי

2

 

 

14 נ"ז

סה"כ שנה א'

 

33 נ"ז


שנה ב'

שם הקורס

נ"ז

סמסטר א'

 

*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק ב'

2

 

CBT - שיטת התערבות קוגניטיבית התנהגותית- יישומיה בייעוץ ובארגון

2

 

לקויות למידה ותעסוקה

3

 

מבוא לפסיכולוגיה ארגונית

3

 

תהליכים קבוצתיים בארגון ובייעוץ

2

 

**סמינר עיוני-תעסוקתי (שנתי)

4

 

הדרכה לפרקטיקום א'

2

 

 

18 נ"ז

 

 

 

סמסטר ב'

פסיכולוגיה של עבודה ופנאי

2

 

פיתוח ארגוני : אבחון והתערבות

3

 

סוגיות בפסיכולוגיה תעסוקתית- זווית אישית ואמפירית

2

 

הדרכה לפרקטיקום ב'

2

 

עבודת גמר

-

 

פרקטיקום

-

 

 

9 נ"ז

סה"כ שנה ב'

 

27 נ"ז

*על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות וללמוד את הקורס על שני חלקיו (חלק א+חלק ב)

**הסטודנט ילמד קורס בחירה וסמינר מאלו המוצעים משנה זו.   
ראה בסוף פירוט תוכניות הלימוד .

לתשומת לב מתחילי תש"ע במגמה התעסוקתית:     

1. הקורס "נכות הסתגלות ושיקום תעסוקתי" יינתן בסמסטר ב' במקום בסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"א .

2. הקורס "לקויות למידה ותעסוקה" יינתן במקום הקורס: "הפרעת לקות למידה במעגל החיים" בסמסטר א' בשנת תשע"א.

3. הקורס :"הערכת אישיות באמצעות מבחני דיווח עצמי" יינתן במקום הקורס: "סוגיות אתיות בפסיכולוגיה" בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"א.

פירוט סמינרים המוצעים בתשע"א – הקף סמינר 4 נ"ז

סמינרים עיוניים

סמינרים נאורופסיכולוגיים

חקר האושר

כשהצבא פולש למוח: עקרונות ומחלות אימוניות ואוטונומיות הפוגעות במוח

הנחיה קבוצתית

תפקודי בקרה וניהול האונה הפרונטאלית

יסודות תרפיית הגשטלט

סמינר בנאורפסיכלוגיה קלינית

פשר החלום

 

היבטים פסיכולוגיים ושיקומיים של ליקויי ראיה

 

סמינר בפסיכולוגיה שיקומית

 

ההיגיון שבשיגעון

 

חקר שינה, הפרעות שינה ומקצבים

 

 

 

סמינרים תעסוקתיים (למגמה התעסוקתית בלבד)

 

מחסומים ואילוצים מעוררי חרדה

 

לחץ ושחיקה:שיטות התמודדות

 

 ניתן להירשם לסמינר בנאורופסיכולוגיה במקום סמינר עיוני, אך לא להפך.

פירוט קורסי בחירה המוצעים בתשע"א

· קריאה בטקסטים קליניים

· סיפורי חיים בפסיכולוגיה

· הערכת האישיות באמצעות מבחני דיווח עצמי

· פסיכו-טראומה: יסודות מדעיים וקליניים (בחירה לשיקומית)

· כלב הנחייה העיוור: מאמונות שווא לזיכרונות מזויפים

 

תקנות
הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר "מוסמך".
 

1.

מהלך הלימודים ומשכם:

 

1.1

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה ערוכה במתכונת של שנתיים  
אקדמיות (ארבעה סמסטרים).

 

1.2

על סטודנט שנה א' וסטודנט שנה ב' להרשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א'  וכקורסי שנה ב'  של התוכנית, בהתאמה.

 

1.3

סטודנט חייב לסיים את כל חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 1.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

 

1.4

סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים אקדמיות בשל כשלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים,  יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. סטודנט כאמור יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

2.

הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים:

 

2.1

כישלונות:            

2.1.1

סטודנט שיצבור שני כישלונות בקורס, יופסקו לימודיו, כמפורט להלן:    סטודנט שייכשל  בקורס יהיה רשאי לתקן כישלונו בקורס כאמור פעם אחת בלבד,  ע"י הרשמה, לימוד מחדש של אותו קורס ומילוי כל חובות הקורס בהצלחה. על הסטודנט להירשם לקורס במועד הקרוב ביותר שבו הוא מתקיים. יתקיים בקורס חובה מועד  בחינה נוסף ( על פי קביעת ראש ביה"ס), יהיה רשאי סטודנט שנכשל בקורס, להבחן במועד הנוסף על מנת להשיג בו ציון  חיובי.  סטודנט כאמור יהיה רשאי לבחור בין עמידה בבחינה במועד הנוסף לבין הרשמה מחדש לקורס ומילוי כל החובות בו.  סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בו, לא יהיה זכאי להבחן  במועד נוסף שלאחר כישלונו השני.

 

 

2.1.2

סטודנט  שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה  כישלונות בקורסים שונים, יופסקו לימודיו.

 

2.2

אי השלמת פרקטיקום בהצלחה:

 

 

לא תתאפשר חזרה על פרקטיקום, בחלקו או במלואו, בין באותו במוסד ובין במוסד אחר. לפיכך, סטודנט שפרקטיקום שלו הופסק ע"י המוסד בו עשה הוא פרקטיקום (להלן: "המוסד") וסטודנט שנכשל בפרקטיקום להערכת הגורמים המקצועיים במוסד, יופסקו לימודיו.

 

2.3

אי התאמה:

 

 

המכללה רשאית להפסיק לימודי סטודנט בתוכנית אם ייקבע בהתאם ל"נוהל בדבר מצב בריאותם של סטודנטי המכללה-(תשס"ה)" כי אישיותו אינה מתאימה לעיסוק בתחום הפסיכולוגיה שבו לומד הוא.

 

2.4

אי סיום חובות שמיעה במועד:

 

 

סטודנט שלא יסיים את חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, תוך שנתיים אקדמיות, וסטודנט שנכשל בקורס/ים שלא יסיים חובות אלה בתוך שלוש שנים אקדמיות, יופסקו לימודיו.

 

2.5

סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר עד למועד האחרון הנקוב בסעיף 1.3 או 1.4 , הכול לפי הענין, לא יהיה זכאי לקבל התואר אפילו השלים חובותיו האחרים.

3.

בחינות  

בקורסי התואר השני יינתן מועד בחינה אחד בלבד.  חרף זאת, יהיה ראש ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס/ים כאמור להבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי. סטודנט   יהיה רשאי להבחן במועד הבחינה הנוסף  בתנאי כי לא  צבר עד למועד זה שני כשלונות בקורס.

לאפשרות שיפור ציון "נכשל" בקורס, ראה סעיף    2.1.1דלעיל.

4.

עבודה מעשית מודרכת (פרקטיקום)

 

בהתאם לכללים הנהוגים בארץ להכשרתם המעשית של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, ישתלבו סטודנטי תואר שני בעבודה מעשית מודרכת בהתאם לתחום המסלול של כל סטודנט. תקופת ההתמחות (פרקטיקום) פרוסה על פני שניים או שלושה סמסטרים בהתאם לדרישות המגמה.

5.

הנחיות להגשת עבודת הגמר ולהכנתה

עבודת הגמר הינה עבודת מחקר שהסטודנט מבצע בפיקוח ובהדרכה. המטרה היא לפתח את יכולתו של הסטודנט לנהל מחקר על כל שלביו.

 

5.1

נושא העבודה ואופייה

 

 

5.1.1

נושא עבודת הגמר יהיה בתחום ההתמחות של הסטודנט (פסיכולוגיה קלינית, רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית) על מטרימים או קורלטים של בעיות אופייניות לתחום, אבחונן, דרכי הטיפול בהן ויעילותן.

 

 

5.1.2

עבודת הגמר תתבסס על מחקר תיאורטי  או אמפירי, בהנחיית חבר סגל המכללה, בכפוף למפורט בסעיף 5.1.3 שלהלן. מחקר אמפירי  ייערך בשיטות כמותיות או איכותניות. לא תתקבל עבודה שעניינה תיאור מקרה וניתוחו.

 

 

5.1.3

זכאי להגיש עבודת גמר המבוססת על מחקר אמפירי סטודנט שממוצע ציוניו בשנת הלימודים הראשונה הינו 90 ומעלה ובלבד כי ציוניו בקורסים סטטיסטיקה ושיטות מחקר א' ו-ב' הינו 85 ומעלה ( גם אם נלמדו קורסים אלה במסגרת לימודים קודמים) והוא נמנה על  30% העליונים של  סטודנטים מהמגמה באותה שנת לימודים.

 

 

 

 

5.2

לוח זמנים

את הצעת עבודת הגמר על הסטודנט להגיש  עד היום הראשון של סמסטר א' של שנה ב', כלומר, עד 30.10.2011

את עבודת הגמר על הסטודנט  להגיש  עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב'  .

 

5.3

שלבי התהליך

 

 

5.3.1

התקשרות עם מנחה, גיבוש נושא העבודה ושיטות המחקר (תיאורטי או אמפירי).

רשימת מנחים ותחומי התמחותם תפורסם בתחילת השנה. הסטודנט  ייצור קשר עם מנחה ויגבש עמו את נושא העבודה ואת שיטות המחקר לביצועה.

 

 

5.3.2

הגשת הצעת מחקר למנחה וקבלת אישורו

 

 

 

(1)

את ההצעה למחקר אמפירי יש לבנות על פי ההנחיות לכתיבת מאמר, המופיעות בספר עשרה צעדים בכתיבת עבודה מדעית/ רחל וילנאי המצוי בספריית המכללה.

 

 

 

(2)

על ההצעה לכלול:

דף שער יופיע בפורמט קבוע אחיד ועליו כתוב:

הצעת מחקר לעבודת גמר בנושא:

שם החוקר:

שם המנחה:

תאריך הגשת ההצעה:

תקציר

מבוא: הכולל סקירת ספרות ורציונל לביצוע המחקר

שיטה: במקרה של מחקר אמפירי משתתפים/נבדקים, כלי המחקר, הליך, שיטת ניתוח הנתונים

רשימת מקורות:

נספחים: כוללים את כלי המחקר והטפסים שהוגשו לוועדת הלסינקי (במקרה של מחקר אמפירי).

 

5.4

קבלת אישור ועדת האתיקה/ועדת הלסינקי לביצוע המחקר (במקרה של מחקר אמפירי)
לפני תחילת ביצוע כל מחקר, בכל מסגרת שהיא,  על הסטודנט  לקבל את  אישור ועדת האתיקה של המכללה שחבריה הינם ד"ר רבקה רייכר-עתיר וגב. מיכל קאופמן.  טופסי פנייה  לוועדת האתיקה נמצאים באתר המכללה: תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה – השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה. על טופס הפנייה לוועדה לשאת את חתימת מנחה העבודה.
אם המחקר מתבצע במוסד רפואי  (להלן: המוסד), על הסטודנט   לקבל הן  את אישור ועדת האתיקה  של המכללה והן  את אישור ועדת הלסינקי  של המוסד (להלן: ועדת הלסניקי). לצורך קבלת אישור ועדת הלסניקי על  הסטודנט  לפנות למזכירות הוועדה במוסד לקבלת טפסים והנחיות למילויים. רצוי להסתייע במנחה העבודה ו/או בפסיכולוג הראשי של המוסד. יש להחתים את הרופא הראשי של המוסד  על הטפסים, טרם הגשתם  למזכירות הוועדה. במקרה בו לא ניתן להחתים את הרופא הראשי של המוסד על הטפסים, יש לפנות למזכירות הוועדה לצורך קבלת הנחיותיה בנושא.
אם המחקר מתבצע בבית-ספר: על הסטודנט לקבל הן את אישור ועדת האתיקה של המכללה והן את אישור משרד החינוך.
  

5.5

הכנת העבודה והגשתה

 

 

5.5.1

העבודה תוכן במתכונת של מאמר מדעי, בהתאם להנחיות הפרסום של ארגון הפסיכולוגים האמריקאי (APA). הנחיות לכתיבה מפורסמות באתר האינטרנט של המכללה - בית הספר למדעי ההתנהגות -> סטודנטים M.A. -> כתיבת מאמר.  

 

 

5.5.2

היקף העבודה לא יעלה על 60 עמודים, לא כולל נספחים, דף כותרת ותוכן עניינים.

 

 

5.5.3

העבודה תודפס ברווח כפול. 

5.5.4 הסטודנט ימסור את העבודה בשלושה עותקים למזכירות בית הספר למדעי ההתנהגות. מהעותק שיימסר לספרייה יש להשמיט נספחים, הכוללים ראיונות עם נבדקים.
 

5.6

מתן ציון
העבודה תוערך ע"י המנחה/ המנחים וע"י קורא נוסף.
הציון הסופי יהיה ממוצע שני ציוני המעריכים. במקרה של פער של יותר מ- 20 נקודות בין שני ציוני המעריכים, ימונה קורא שלישי לעבודה והציון יהיה הממוצע בין ציוני שלושת הקוראים. ההערכות הכתובות והציונים שניתנו ע"י כל אחד מן המעריכים יועברו לאישור סופי של ראש בית הספר.
אין ערעור על ציון עבודת הגמר.

 

6.

אופן שקלול ציון הגמר בתואר שני

קורסי חובה, סמינריונים, קורסי בחירה    85%

 

עבודת גמר

15%

 

לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team